Teisininkų korporacijos direktoriui
Povilui Reklaičiui

keliautojo-kraštotyrininko
Vytenio Aleksandraičio

Laiškas-prašymas


perduoti korporacijos steigėjui Donaldui Šarmanauskui reikalavimą paneigti žiniasklaidoje paskleistas tikrovės neatitinkančias žinias

    Laba diena! Prieš pateikiant Jūsų korporacijos labui šį išsamų ...-ių nuorodų laišką, pirmiausiai, artėjančių šventųjų Velykų proga leiskite pasveikinti Jus dirbančius Teisingumo labui. Per vieną konferenciją Seime buvo paminėtas ženklus įvykis аpie dabartinio Premjero Airijoje susitikimą su nuo teisėsaugos nukentėjusiu Vilmantu Povilaičiu, kurį teko Jums ginti. Mačiau internete taip pat Jūsų gynybą neteisėtai psichiatrinėje ligoninėje gydytą Ričardą Mykolą Česnutį. Man jį asmeniškai teko pažinoti, nes jis kaip inžinierius-fizikas bendravo su mano tėvu jau a.a. docentu. Teko Ričardą sutikinėti ir kaip visuomeninį veikėją, platinantį "Republikonų"  laikraštį, jei neapsirinku. Labai būčiau dėkingas, kad man praneštumėte apie jo likimą. Manau, kad Jus sudominsiu apie tai, kad 2018-12-11 Seime Tarptautinės Žmogaus teisių dienos proga konferencijos atidaryme Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas Romualdas Povilaitis paminėjo Psichiatrijos piktnaudžiavimo problemą, dėl kurios pažadėjo rengti konferenciją (įraše nuo 1:33)

 

    Manau, Jūsų korporacijai galiu pasitarnauti šiuo svarbiuoju Gavėnios - maldos, atgailos ir gerų darbų laikotarpyje kaip psichologiniais-loginiais aspektais patirties kaupimui, dėl ko ir skiriu Jums šį laišką-studiją. Mat, esu labai Jums, mielas Povilai, dėkingas, kad esate viešai drausminęs Donaldą Šarmanauską, kad nepiktnaudžiautų socialiniu tinklu "Facebook" dėl kurio chuliganizmo man teko net iki kur tai 17-os kartų blokuoti juo netikruosius profilius, nes persekiojimai jo peraugo į politinį charakterį, matyt, kieno tai įtakoti, nes tokiems veiksmams motyvacijas sunku paaiškinti. Bet, turiu viltį, kad ponas Donaldas turėtų atsipeikėti, jei išnagrinėtų šią studiją, skirtą, pirmiausiai, jam. Ryžausi šiai misijai po Balandžio Pirmosios - Juokų dienos su juo susirašinėjimo ir po jojo, kitos dienos Facebook-e  8-tojo iš eilės manęs mėnesiui užblokavimo, pagaliau, jau nesėkmingo bandymo, nes išmokau bendrauti su šio socialinio tinklo administracija. Todėl balandžio 02 dieną įvyko labai svarbus įvykis mano atliekamų labai svarbių istorinio ir dabartinio Karinių nusikaltimų tyrimuose, manau, Jums kaip teisininkams galėtų būt naudingi.

   Taigi, nors nuo pono Donaldo pastovių persekiojimų apsigynimo tikslu buvau priverstas tuos jo chuliganiškus veiksmus fiksuoti internetinėje erdvėje ir net du kartus kreiptis į policiją, bet po tų mano veiksmų buvo prašviesėjimų. Buvo viltis poną Donaldą pasveikinti, kai po mano priekaišto ir kreipimosi į policiją, jis interneto rekvizituose tuoj pat  Daržininkų bendrijos "Baltasis gandras" įrašą, ištaisė į Sodininkų ir nurodė tikrąjį bendrijos pirmininko telefoną. Todėl tada iš kart ir atsirado gera proga tam pirmininkui  pranešti apie tos bendrijos viešą kompromitavimo atvejį, nors jau  tą dieną po kokios valandos buvau kviečiamas pas tyrėją.

 

   Jei tie rekvizitai būtų anksčiau teisingi, manau, kad būtų užtekę tik pranešti apie grubų pažeidimą, kuris ir būtų tuoj sunaikintas, nes pirmininkas sudarė labai supratingo-dalykiško asmens įspūdį. Todėl labai nuostabu, kad po mano skambučio, du Facebook-o profiliai skirti iš manęs pasityčiojimui (vienas iš jų su garsių gydytojų-psichiatrų plagijavimo faktais 1, 2 ir 3) tapo iš kart panaikinti kažkur pusės valandos laikotarpyje, kol nuvažiavau pas policijos tyrėją, su kuria aš daviau Donaldui pakalbėti.

     Bet, deja,  žmonės po šiai dienai neduoda ramybės, kad tos patyčios iš manęs dar tęsiasi ne tik tik mažai lankomame Facebook-e bet ir kelioliką-keliasdešimt kartų daugiau respondentų turinčioje žiniasklaidoje, kurią iki šventųjų Velykų prašyčiau viešai paneigti-atsiprašyti, pagal atskirai pateiktus ir išvardintus prisigalvojimus.  Dar klastingesnė patyčia buvo nes gali būt dar nepanaikintas iki šiolei dar vienas mane ir mano artimuosius blokuojantis profilis, skirtas iš manęs tyčiotis grubiausioje formoje, kvailinti-šmeižti mane, o taip pat menantis   sąsajas, net fiziniu susidorojimu, užuominą pareiškus melagingam profiliui "Mindaugas Baltusevicius". Dar ne aišku, ar tas profilis nepridarė klastingų kiaulysčių? Kas to profilio sukūrimo autorius - teigti negaliu, bet be D. Šarmanausko daugiau išsityčiotojų neišsivaizduoju. Juolab, visos Donaldo patyčios turi tik ryškiai politinį charakterį, kaip kerštą man už mano jaunystėje antikomunistinę veiklą, už NATO kariškiams Jonavoje apšmeižti falsifikato demaskavimą ir už kriminalinius-karinius nusikaltimų tyrimus. Tie keršto veiksmai vykdomi iki šiolei, matyt, pasitelkus kažkokią gerai organizuotą asmenų gaują, kuri Facebook-e  melagingai skundžia mano komentarus; rašytus Ukrainoje konflikto pradžios metu ir MH17 lainerio numušimo tematikos, už ką buvau blokuotas-užtildytas net 7 mėnesius iš eilės. Paskutinį jau čia minėtą 8-tą kartą buvo bandyta mane užblokuoti , kai pateikiau  J.Gagarino nužudymo įrodymus. Taigi kai F.b. administracijai pradėjus man motyvuotai atsakinėti, ji manęs pradėjo atsiprašinėti bei dėkoti už jų patirties didinimą melagingų skundų atpažinime. Tokių padėkų esu gavęs jau ne mažai.

 

    Tačiau, yra labai rimta problema, dėl kurios teks man informuoti VSD. Todėl prašau nenustebti šiuo mano Jums išsamiu dėstymu, nes, manau, kad Jūsų vadovaujama korporacija turėtų žinoti visas aplinkybes su josios kūrėjo D.Šarmanausko veikla, prieštaraujančia teisininko etiketui. Dalykas tame, kad, nors Facebook-o administracija mane atsiprašė, bet to komentaro, nepažeidžiančio to socialinio tinklo bendrijos principų nebeliko - nematau jo net aš. Tai jau panašu į melagingų skundų įrodymų šalinimą, nes buvo bandyta apskųsti Jurijaus Gagarino nužudymo įrodymą su to įrodymo nuotrauka - naikintuvo-žudiko Su-15 bortinio pёл-Д" radaro kūrimo istorijos koliažu. Juolab, tas J.Gagarino nužudymo įrodymas susijęs su MH17 lainerio keleivių nužudymu. Mat, toje nuorodoje buvau pateikęs lainerį numušusios Zenitinės raketos valdymo galvutę РГСПЭ50м1 "Guidance", kurios priekyje matoma lėkštutės formos radaro antena yra analogiška pro J.Gagariną praskridusio Su-15 naikintuvo radarui "Орёл-Д" ir autopilotui АП-28-т-1, kurių sąveikoje lygiai taip pat praskrido, kaip raketa pro lainerį, virš kurio sprogo, o J.Gagarino-V.Seriogino pro ekipažą praskridus, sutelktos oro bangos srautas apvertė  MiG-15 naikintuvą ir tie suktuke žuvo.

 

Atkreipiu dėmesį, kad tas išteisintasis ir pašalintasis komentaras turi karinio nusikaltimo įrodymą ir pašalintas, matyt, be Facebook-o administracijos žinios, tikriausiai, kažkokiu Kibernetiniu poveikiu, kuriuos stebiu labai daug. Todėl  Donaldui Šarmanauskui patariu atsipeikėti, nes jį gali kažkas dubliuoti-imituoti, nes nemanau, kad Donaldas valdytų kažkokias Kibernetines poveikio technologijas, nors jomis jis ir buvo prasitaręs. Prašyčiau jo, kad Donaldas permąstytų, kas jį paskatino-sumotyvavo mane 3-čius metus intensyviai persekioti-keršyti už mano atliekamus tyrimus. Tuo labiau, kad paskutinis bandymas mane apskųsti Facebook-e galėjo būt atliktas sutartinai ir labai staigiai su kitais tą komentarą apskundusiais asmenimis, nes tame komentare nepageidaujamų terminų nebuvo, į kuriuos Facebook-o automatai reaguotų nedelsiant po pirmojo taip vadinimo "užreportinimo". Vadinasi, F.b. automatai galėjo būt paveikti tik dar kelių-keliolikos nepasitenkinimą išreiškusių asmenų dėka. O dėl sovietinio karinio nusikaltimo įrodymo, demaskuojant naudojamą aukštą karinę technologiją galėtų piktintis tik nelabai mąstantys buvę sovietiniai kariškiai. Todėl ir rašau tų kariškių bendrijos pirmininkui atvirą laišką, nes aš kaip buvęs karys, atskleidęs karinių nusikaltimų esmę, pageidaučiau, kad tie kariškiai man civilizuotai oponuotų, savo pastabas duotų, o ne ...

 

Juolab, daug asmenų F.b. automatų poveikyje dalyvavimą įrodo, kad sykį buvau užblokuotas 30-čiai dienų už Vytauto Didžiojo paminėjimą Griunvaldo mūšyje. Bet, matyt, Facebook-o administracijai apsižiūrėjus, kad jų automatai buvo paveikti, praėjus  pusės terminui buvau atblokuotas. Toje nuorodoje yra dar vienas nesėkmingas bandymas mane blokuoti tuo pačiu visą laiką naudojamu braižu.

    Todėl grupinis manęs blokavimų organizavimų braižas su aukščiau minėta patyčia ir kažkokiais buvusiais sovietiniais kariškiais turi sąsają su netikru-melagingu profiliu "Mindaugas Baltusevičius", kuris mane užkabino dėl raketinio įtaiso dėl BUK-M1, bandydamas mane užčiaupti, net man  su grasinant "Baltojo gandro" sovietiniais kariškiais už MH17 keleivių SĄMONINGO nužudymo įrodymus, apie kuriuos žemiau išdėstysiu.

  Mat, esu tos ginkluotės specialistas, fiksavęs dviejų kosmonautų (V.Komarovo ir J.Gagarino) žuvimo aplinkybes ir todėl pastarojo tyrinėju, įrodydamas nužudymą. Už tai gavau didžiausias patyčias iš Donaldo Šarmanausko, kai jį atblokavau vardan jo sodų bendrijos "Baltasis gandras" gynimo tikslų. Norėjau, kad jis būtų tarpininku tarp garbingo kariškio Aleksej-aus Kazubovskij-aus tame mano tyrime.

Todėl labai prašau Jus, direktoriau Povilai, pabūti psichologu, arba juo pasitelkti, tiriant D.Šarmanausko ir mano dialogą, kai atblokavau prieš tai chuliganizmu užsiiminėjusįjį. Manau, kad tai bus naudinga nustatyti: "ar Donaldas, išvis, gali būti teisininku, jei jis ne atsitokės?".

Mat, buvau, atblokavęs jį tam, kad jis atsitokėtų. Bet, deja ... Tai buvo Sąjūdžio 30-metis, kai aplankėme mūsų rašytojo-keliautojo-kraštotyrininko Jonavos Garbės piliečio - Nepriklausomybės signataro Gedimino Ilgūno kapą, esantį virš A.M.Brazausko Amžinojo poilsio vietos, kurs pirmasis yra rašęs ir apie mane, ir tuos rašymus sąmoningai Donaldas Šarmanauskas iškraipydavo - net falsifikuodavo. Bet, aš, Šarmanauskų giminės pagarbai, apie Donaldo kvailystes rašiau tik inicialus, jo pavardės neminėdamas ir tikėdamas, kad Donaldas atsitokės.

Tada J.Gagarino nužudymo ir Sąjūdžio 30-mečio temą sugretinau, nes buvau iškėlęs hipotezę tai sąsajai. Po ABM kapo nuotrauka atsakinėjau į Jums, mielas Polvilas Rėklaitį, gerai žinomo Mariaus Jono Kuprevičiaus ("Jakobinu" pasivadinusio) labai gilaus mąstymo politinį teiginį. Deja, nei Mariaus, nei kitų (kad ir Advokato Adolfo Remeikio) komentarų labai keistai nebeliko. Marius Kuprevičius man šiandieną parašė, kad nieko nėra trynęs. Todėl yra pagrindas manyti, kad tuos komentarus yra ištrynęs iš neturėjimo ką veikti Jūsų korporacijos Donaldas, nes jis pastoviai naikina ("reportina") masiškai mano jį demaskuojančius komentarus, greičiausiai tai darė ir po Balandžio pirmosios - Juokų dienos, nes nesuprasdamas juokų, bandė tą Juokų dieną mane terorizuoti ir tyčiotis, dėl ko esu priverstas tai viešinti.

 

Keisčiausia yra tai, kad dingęs komentaras buvo parašytas tarp dabar esančių Mariaus Jono Kuprevičiaus (Jakobino) komentarų, kurio teiginį dėl duoklių mongolams-totoriams  papildžiau Kijevo Rusios ukraJinų kitokia istorine situacija. Dar įdomiau, kad tai jau antras atvejis, kai "sutampa" manęs užblokavimo organizavimai diskusijoje su Mariumi Kuprevičiumi, lyg jis būtų naudojamas ar stebimas provokavimui, kad mane užblokuoti - sykį buvau užblokuotas po kokios valandos, kai Marius Kuprevičius pajuokavo-pažadėjęs paskambinti, kad būčiau užblokuotu. Matyt, po Mariaus skambučiu Donaldui, nes pastarasis man paskambino - pradėjo aiškinti, ką Mariui buvau parašęs apie Donaldą, nors jo pavardės neminėjau.

 

 Įdomiausia situacija buvo Sąjūdžio 30-mečio minėjimo laikotarpiu, kai po mano komentaru atsiranda atblokuotas Donaldas Šarmanauskas, kurį nekaip nesugebu priprašyti, kad jis diskutuotų į temą ir nekaišiotų savo ir savo "Baltojo gandro" bendrijos problemų, kuriai atskirą buvau temą sukūręs. Todėl ne į temą besiplėšančiajam teko pateikti atrastą "teisininkų liniją" , kuri tada tyčiojosi viešai dėl mano J.Gagarino "žūties" tyrimų ir kuri turi daug bendro su sovietinių kariškių bendrijos "Baltasis gandras" sąsajų, nors D.Šarmanauskas ir "nepažinojo" kitos pateiktosios garsios K.Sulikienės, bet galėjo susimąstyti, kas gali provokuoti patyčias iš tų mano tyrimų. Bet tos "linijos" komentaro 36-iuose Atsakymuose "diskusijai" perėjus į patį nekultūringiausią lygmenį, D.Šarmanauskui pradėjus kompromituoti savo Bendrijos pirmininką Aleksej Kazubovskij-ų, jį bandant parodyti viešai, neva, "jo nekultūringumą" (ne manau, kad pirmininkas, visai nepažįstantis mane, galėjo mane apkalbinėti) ir paaiškėjus D.Šarmanausko apsilankyme intrigų bei grasinimų kūrimų tikslams, Donaldą vėl (16-tą kartą) teko užblokuoti, prieš tai jam pateikus net 39 įspėjimus.

 

 Tačiau po mėnesio vėl D.Šarmanausko ryškiu stiliumi man grasintojo melagingo profilio "Mindaugas Baltusevičiaus" apsimetimu mano gimimo dienos proga Palaimintojo kunigo Adolfo Kolpingo kolegijos mokymo "rezultatu" esu "pasveikinamas" PASKUTINIU PATEPIMU toje pačioje J.Gagarino "žuvimo" tyrimo temoje. Juolab, tas "pasveikinimas" buvo įdėtas po mano bendrakursio Henricho Bareišio pasveikinimo, su kuriuo tarnavau J.Gagarino "žuvimo" aplinkybių fiksavimo metu ir kurio dėka jo mechaninėse dirbtuvėse gaminau prietaisą savo išradimui radarų kovingumui pagerinti (apie tai žemiau plačiau.) 

 

   Tokius "pajuokavimus" NE Palaimintųjų kunigų mokymo įstaigas baigusieji, matyt, nesugalvotų tokios formos patyčias? Juolab, ši PATYČIA turi dar  grasinimo formą už mano atliekamus Karinių nusikaltimų tyrimus. Tai ar negali būti buvusių kariškių įtaka D. Šarmanauskui dėl tokio pastovaus manęs persekiojimo? Juolab, kai man asmeniškai Aleksej Kazubovskij pasakė, kad D.Šarmanauskas užaugo kariškių akivaizdoje; trumpai net apie jo šeimą pabrėžė svarbią ypatybę - tas kariškis net tikslius man Donaldo gimimo metus pasakė; tokius pačius, kokius nustatė Policija, kai kreipiausi dėl skambinėjimų telefonu vidurnakčiais. Už tai Padėką policijai buvau parašęs.

 

Juolab, tuo "paskutiniu patepimu" pasityčiota ne bet kur, o pirmojo mūsų planetos kosmonauto nužudymo įrodymo temoje, nes esu jo nužudymo liudininkas. Tuo labiau, kad tie "Mindaugo Baltusevičiaus" žadėti grasinimai buvo vykdomi - aš pastoviai (7-nis mėnesius iš eilės) buvau "Facebook-e" blokuojamas už komentarus MH17 lainerio numušimo ir UkraJinoje karo tematikoje, rašytais komentarais nuo UkraJinoje konflikto pradžios. Įdomiausia, kad 6-tą kartą buvau blokuotas už Trilogiją, kurioje sukurtoje prieš 5,5 m. apie lenktynių į Mėnulį fiasko, man fotografuojant žūstantį kosmonautą V.Komarovą, GULAG-o moterų politinių kalinių lagerį, kuriame kalėjo vienuolė-sesė Nijolė Sadūnaitė, kaip pažabojau "III-čio pasaulinio karo pradžią", svarbiausia, buvau aprašęs ir kaip kūriau išradimą radarų kovingumui padidinti per automatinės-apsauginės blokuotės patobulinimą. O tai ir buvo mano įrodymas, kad nusimanau identiškoje apsauginėje blokuotėje, neleidžiančią raketą paleisti į keleivinį lėktuvą. Šiam Kariniam nusikaltimui tirti esu sukūręs tinklalapį Už tai "Mindaugas Baltusevičius" ir prigrasino "Baltojo gandro" kariškiais, matyt, kurie ir keršija už tai man, mane Facebook-e pastoviai blokuodami, pagrinde už MH17 komentarus. Todėl mano Trilogijos Facebook-e sunaikinimas ir buvo labai ženkli Kremliaus Pergalė prieš mano J.Gagarino ir MH17 keleivių SĄMONINGŲ nužudymų įrodymus, kurią pastarojoje nuorodoje galima išstudijuoti.

 

Kas tas tas man keršytojas "Mindaugas Baltusevicius", norintis mano mirties ir siūlantis man PASKUTINĮJĮ PATEPIMĄ, tame mano gimtadienio "pasveikinime", ir jo būtinumo aiškinime demaskavosi Donaldas Šarmanauskas per visiškai nereikalingo termino "sporto meistras" naudojimą. Taip, kaip užpernai man kerštui dėl Vasario 16-tosios "proga" NATO kariškių apšmeižimo falsifikatų demaskavimo ir dėl Donaldo išsilavinimo bei jo amžiaus apgavimo tikslu "bendramokslis" atsiųstas buvo   "Donatas Donatėlis" - tada ir demaskavosi kaip neturintis supratimo, kam naudojamas terminas "sporto meistras". Tada Donaldas, neigdamas melagingo pranešimo buvimą ir gindamas Kremliaus melą Jonavoje, dėl kurio buvo susirūpinusi kanclerė Angelė Merkel, Donaldas Trampas ir Pentagonas, bandė mane niekinti kaip "sporto meistrą", nors aš buvau tik Kandidatas į sporto meistrus dviejų sporto šakų ir iki Sporto meistro lygio man nebuvo galimybių pasiekti, pagal vieningą tuometinę visasąjunginę sportinę kvalifikaciją. Bet "Donatui Donatėliui" panaudojus dar kvailesnę "sporto meistro darbo" frazę, paaiškėjo, kad Donaldas trenerių pedagoginį darbą laiko kaip "meistrų", darbą, lyg, gamybinio mokymo meistrų, ko, aišku, tokios sampratos nebuvo sporte. Todėl tas Donaldo ir "Donato-Donatėlio" sugretinime neapsirikau, nes, Donaldas susimaišęs savo melaginguose profiliuose, tą "D-D" profilį persivadino į savo tikrą identifikaciją, tik vardą su pavarde vietomis sukeitęs, o dar vėliau tą profilį į "Baltojo gandro" bendrijos juridinį asmenį, dėl ko man teko kreiptis į policiją, nes tuo pavadinimu niekindamas mane, daugiau pradėjo daugiau pradėjo niekinti savo 250 narių bendriją, kuri, tikrai, nedavė jųjų "juristui" sutikais užsiiminėti savo bendrijos vardu asmeninėse intrigose. Taip, kad ir po "Mindaugo Baltusevičiaus" melagingu profiliu pasivadinus, kaip ir "jogos sporto meistru" tapo dar didesnė nesąmonė, nes tokio "sporto", išvis, nebuvo sovietmetyje minėtoje vieningoje kvalifikacijoje. Juolab, jei būtų asmuo ir kitos sporto šakos Meistras, tai būtų, net, gal, vyresnis už mane ir tokiomis kvailystėmis (priekabiavimais-persekiojimais)  tikrai neužsiiminėtų. Tokie priekabiavimai būdingi tik tolimiems nuo sporto, liguistos būsenos  asmenims

 

Taip, kad šiame termine nusišnekėti būdinga tik Donaldui, kaip ir kitose, tik jam būdingose gramatinėse klaidose, kurias darančius kitus sunku ir atrasti, kur galite pastudijuoti charakteringus "M. B." ir D. Š. ypatumus pateiktus įrodymais. Kad, ir manęs niekinime dėl to, kaip aš "stebėjau J.Gagarino mirtį", lyg, skrydyje būtų numiręs, o po to tėškęsis. Pastarojoje nuorodoje paneigiu žuvusiųjų fiziologinės ekspertizės įrodymu, kad J.Gagarino organizmas žūstant buvo gyvas ir labai darbingas. Todėl Donaldas, kaip labai retas egzotinis egzempliorius išsiskirdavo ydingu mąstymu, ignoruojant smurtines mirtis, ir tą pačią ydą, lyg dvynis, "ne juristu" prisistatąs "M. B." švytėjo veidrodiniu atspindžiu. Juolab, mane abu vadino "čakistiniu žvalgybininku", nors su Donaldu asmeniniuose susirašinėjimuose įrodinėdavau apie skirtingas kariuomenes rūšis, ir skirtingai nuo ČeK-istų raudonpagoninkų, mūsų-technikų antpečiai buvo juodi, nieko bendro neturintys su komunizmo prievartomis. Todėl J.Gagarino skrydį stebėjau, kad spec. vidurinį-techninį, o ne profetechninį, vos ne aukštąjį; t.y., aukštesnįjį išsilavinimą turėjome, ir kad mano tėvas buvo radioelektronikos pradininkas Lietuvoje, man įdiegęs motyvacijas meilę technikai turėti. Bet, deja, Donaldas ignoruodavo jam nuoširdžius mano aiškinimus ir todėl kurdavosi melagingus profilius, kad pasityčioti. Patyčių įrodymas yra pastarojoje nuorodoje, kai "M. B." vadina mane "čakistiniu žvalgybininku", o Donaldas tik vienu žodžiu "žvalgybininku", nors, ir tai yra nesąmonė, ypač, juridinį išsilavinimą turinčiajam, nes radaro opertatoriaus darbas nieko bendro neturi su "žvalgyba", nes yra grynai mechaninis darbas liežuviu malti kaip užsuktai katarinkai, tratant kiekvienam lėktuvui azimutą-atstumą, kas minutę nuo pasislinkimo tiksliai nurodant ir tokių lėktuvų iki per 30 min. vedant ir dar kas 5 min, aukštį išmatuotą pasakant planšetistui komandiniame punkte, kuris ant sienos brėžia lėktuvų skrydžių linijas, pagal užkartas minutines.. Aišku, dabar kompiuterizavus procesą, operatorių profesiją atpuola karyboje. Na, o techniką išmanyti taip pat reikia, jei nori ją sėkmingai aptarnauti ir prižiūrėti geriau, nei tai karininkai sugeba. Tada ne pastumdėliu tampi, o kūrybiniu-mąstančiu ir naudingai laiką leidžiančiu asmeniu, o ne vergu parankiniams  prastiems darbams.. Todėl ir žlugo Sovietų Sąjunga, nes mes buvome paskutiniai 3 metus tarnaujantys.  Kai buvo pereitą į 2-iejų metų tarnybą, tai kariai tapo tik dulkių šluostytojais nuo aparatūrų, nieko nenutuokiančiais, nes per buitinius darbus, nebuvo kada mokytis ir išmokti, kad kokybiškai aptarnauti techniką. Todėl į karių vietas karininkai atsisėdo, juodus darbus atlikinėti, o ne karių  parengimu užsiimti. Todėl 17-metis Matjas Rustas ir praskrido-atskrido į Raudonąją aikštę, nes karinėse pajėgose iki dar didesnių anekdotinių nesąmonių situacija sužlugdė Blogio imperiją.

 

Visą tai Donaldui Šarmanauskui buvau nuodugniai išaiškinęs su juo asmeniniuose susirašinėjimuose, kol jis dar nesityčiojo iš manęs. Todėl patyčioms tą patį per tą patį rašinėti jam nebuvo kaip, kai jam asmeniškai buvau paneigęs jo kuriamas prielaidas iki fantazijų lygio, todėl Donaldas ir pradėjo kurti melagingus profilius, kad tas paneigtas fantazijas toliau "stumti". O nuo tokių jo fantazijų pradėjo kentėti ir pašaliniai asmenys, kaip "juristo" jo klientė - nužudyto pradedančiojo politiko žmona, kurios ir jos nužudyto vyro giminė tapo išniekinta dar iki gedulingųjų ketvirtinių mišių, kai susikurtame "Petro Barzdaliausko" profilyje 2017-04-20 23:52 viešai našlę pavadina "savo moterimi" ir parašo turint "santykius" su ja bei "šeimą kurs", nors tik, tik vyras jos buvo palaiduotas. Todėl mano sukurtoje temoje apie mano kreipimąsi  Teisėsaugai dėl šios politinės žmogžudystės, galimai Donaldas Šarmanauskas iš šeimos tragedijos, paverčia komedijos spektaklį ir respublikinėje žiniasklaidoje nuskamba jo, kaip "juristo" išprovokuota žmogžudystės menamos priežasties šešėlio: "Meilės trikampio" erotinė tragikomedijos-grotekso mišrainė,  papiktinusi našlės bei nužudytojo artimuosius. Todėl tie artimieji tą profilį apskundė Facebook-o administracijai ir panaikino, nes nukentėjusiųjų šeimoje dėl "meilužio" apsiskelbimo (žiūr. nuorodoje - jis minimas) net konfliktas į viešumą iškilo. Labai svarbi detalė, kad iš kart po to iš našlės išsityčiojimo atsiranda "psichiatrės Nijolės Adomaitienės" profilis, kurį našlės artimieji ir skaitytojai taip pat "užreportino" (apskundė} ir panaikino, o antrą karta ta pati "Nijolė Adomaitienė" atsirado vėl, kai užblokavau Donaldo melagingą profilį, su kuria "jos" psichikos tyrimui susirašinėjau ir ji stebuklingai dingo, kai paskambinau Donaldo  bendrijos pirmininkui minėtam ponui Aleksej-ui.  O po našlės "meilužio" profilio "užreportinimo", tuoj pat vėl atsirado tokio pat vardo profilis tik su viena pakeista raide pavardėje. Kad tų profilių priklausomybė yra Donaldui Šarmanauskui, visi skaitytojai suprato iš tos pačios tik jam būdingos leksikos. O tolimesnių intrigų kūrimui ir tos našlės mulkinimui, Jonavos tas pats "Petras Brasdaliauskas" mane apšmeižia sąmoningai, nes iš G.Ilgūno knygos, iš kurios falsifikuodavo citatas, turėjo perskaityti, kaip aš Sąjūdžio suvažiavimo metu Azote per Tautinės vėliavos pakėlimą kalbą pasakiau ir Jonavos rajono ribose suorganizavau Sąjūdžio delegacijos pasitikimą.

 

 Pirmą kartą F.acebook-e buvau užblokuotas praėjusių metų balandžio 11 d. (Kosmonautikos dienos išvakarėse), kai jau buvau surinkęs pirmojo planetos kosmonauto nužudymo įrodymus, II-ą kartą, kai savo gimtadienio pamąstymams plačiai minėjau J.Gagarino nužudymo metodą su kitais gyvenimo įvykiais, III-čią kartą blokuotu tapau iš kart, kai tuos naujausius įrodymus nusinčiau J.Gagarino dukroms, o po to blokavimai iki VIII-to karto tęsėsi iš eilės be pertraukų, Žodžio Laisvę turint tik nuo paros iki valandos. Tai reikėjo kažkam intensyviai mane stebėti, nors aš Facebook-u naudojuos nedaug. Na, o pirmoji prieš mane psichologinė ataka įvyko, kaip ne keista,  taip pat per Kosmonautikos dieną užpernai pono Donaldo Šarmanausko klientės J.M., kuri pareiškė, kad "aš jos vyrą nužudžiau" (apie tai prokurorą raštu buvau iškart informavęs). Įdomus "sutapimas", kai tą dieną turėjau skelbti "atsitiktinai" tik 10-15 m atstumu praskridusio pro J.Gagariną bandomojo naikintuvo Su-15 bortinį galingą radarą "Oрёл-Д", kurį ir buvau fiksavęs savo radaru, ir už kurį buvo bandyta mane užblokuoti 8-tą kartą š. m. balandžio 02 d. Taip, kad kas sumotyvavo Donaldą Šarmanauską ant manęs užsisėsti-sekti mane mūsų planetos pirmojo kosmonauto nužudymo tyrimuose?   Prie tų "sutapimų" serijos minėtos D. Šarmanausko patyčios ir prasidėjo kaip, lyg, kerštas už mano antikomunistinę veiklą, grįžus iš armijos, už dalyvavimą Sąjūdyje ir už NATO kariškių apšmeižimo falsifikato demaskavimą Jonavoje, kurioje gyvenu.  Minėtos našlės - nužudytojo Lietuvos Tautininkų sąjungos Jonavos skyriaus atkūrėjo nuteikimas prieš mane prasidėjo, kai lavono paslėpimo vietą nustačiau; priklausiusią sovietinio karinio Karmėlavos aerodromo radijo švyturiui bei šalia jo nusileidimo tako esančios strateginių raketų bazės priklausomybei, kurioje galėjo tarnauti minėto "Baltojo gandro" bendrijos pirmininkas, kaip jis man buvo pasigyręs. Tokie vėl "sutapimai" labai įdomūs - jų yra dar daugiau.

    Juolab, kad aš ir toliau iš Facebook-o administracijos vos ne kas dieną gaunu skundus vis ta pačia Ukrajinos karo bei pono Donaldo demaskavimo tematikose, bet F.b. automatams jau atsibodo už tą patį mane bausti, jau jie pradeda nereaguoti į tų pačių pobūdžio skundus, nes, matyt, nustatė mėgavimąsi tų skundų rašymais-"reportinimais" seniausių komentarų nuo UkraJinoje prasidėjusio konflikto, ypač, po MH17 keleivių nužudymo.

   

    Nors ponas Donaldas pradėjo ir net telefonu asmeninėse žinutėse nekorektiškai iš manęs tyčiotis, bet, aš artėjančių šventų Velykų proga SIŪLAU NUTRAUKTI PRIEŠPRIEŠĄ. Kad man savo internetinio tinklalapio puslapiuose galima būtų koreguoti - naikinti pono Donaldo asmenybės  įvardinimą (naikinti-trumpinti jo pavardę) - prašau priešpriešos nutraukimui paneigti manęs žiniasklaidoje apšmeižimą, mane atsiprašant, pagal žemiau pateiktą paneigimo reikalavimą.

 

 

 

 

Teisininkų korporacijai dėl josios steigėjui D.Š. reikalavimo paneigti jo paskleistas žiniasklaidoje žinias neatitinkančias tikrovės

 

 

   1-ma netiesa: Tinklalapyje LDiena 2018-11-01 Donaldo Šarmanausko straipsnyje "'Ar tikrai Ldiena.lt skelbia galimai nestabilios psichikos Simono Zagursko straipsnius, kuris save pasivadina autoriumi Kristina Brazauskiene?" rašoma:

 "Sie asmenys pradejo terora dar 2017 metais, neva Brazauskienes straipsnis ir kaip atsiranda ldiena .lt minima straipsnyje Giedriaus Valiuno zmona ir kiti . Sioje nuorodoje Vytenis Aleksandraitis ima mane smeizti neva yra persekiojamas, suprantama man, na gal tai garbingas amzius , bet tai nepakenciama, arba tai isduoda asmens nestabilia psichika." (Citatoje kalba netaisyta, o žodžiuose "neva Brazauskienes straipsnis " aktyvi nuoroda mėlynos spalvos citatoje palikta)

   Pirmiausiai, už NATO kariškių apšmeižimo ir kitų Karinių nusikaltimų tyrimus-demaskavimus D.Šarmanauko organizuotų man keršto akcijų  ir už tai mane persekioti socialiniame tinkle "Facebook", gaminantis netikrus iš manęs patyčioms skirtus profilius, kuriuos net 17 kartų teko blokuoti, o dėl dviejų net į policiją teko kreiptis, tai čia nėra persekiojimas?

  

Pagal tą aktyvią "Brazauskienes" nuorodą, apie kurią citatoje mini D.Šarmanauskas, patenka skaitytojas į kažkokį satyrinį pamfletą ar feljetoną "Kristina Brazauskienė. Būkite atsargūs išnuomodami savo būstą žemos socialinės atsakomybės moterims!" Tame literatūriniame kūrinyje nematau jokio "Vytenio Aleksandraičio" paminėjimo. Be to aš nei su tuo satyriniu-literatūriniu kūriniu, ir nei su kažkokia "Kristina Brazauskiene" (čia, greičiausiai, gali būt slapyvardis, kaip tai įprasta lliteratūroje ir, ypač, satyrikoje) nieko bendro neturiu. Juolab, aš tokiu, pagal mano įsitikinimu, nelabai rimtu literatūriniu žanru niekada gyvenime neužsiiminėjau, nes mano literatūrinis pomėgis yra grynai publicistinis, tiriamasis ir net ekspedicinis, kraštotyrinis, sportinis-pedagoginis ar politologinis, o dabar atsidaviau istorinės sovietinės ginkluotės tyrinėjimams bei josios panaudojimą Kariniuose nusikaltimuose. 

Kadangi aš su tuo kūriniu nieko bendro neturiu - tai ir yra ne tik neatitinkančios tikrovės skelbimas, bet ir pažeidžia mano  asmeninę ir net mano artimųjų garbę bei orumą. Todėl autoriaus Donaldo Šarmanausko ties šia citata reikalauju paneigti mano "autorystę" tam kūriniui ir viešai atiprašyti dėl mano "garbingo amžiaus" paniekinimo.

 

 2-tra netiesa:  Toliau D.Šarmanauskas savo straipsnyje mini mano straipsnį  skirtą nužudytam Jonavos Tautininkų skyriaus atkūrėjui Giedriui Valiūnui atminti. Toliau D.Šarmanauskas, turėdamas mane mintyje, parašė:

"Pries tai buvo straipsnis jo rasytas apie Giedriu Valiuna , kur buvo publikuojamos Jurate Mice nuotraukos . As pakomentavau, kad visa tai daroma neteisetai, nes kaip bendravau su Jurate Mice, tariausi, del jos atstovavimo baudziamojoje byloje, kuri kaip nukentejusioji yra del Giedriaus Valiuno mirties sutuoktine  ..." (kalba netaisyta)

 

 Citatoje raudonai pažymėjau teiginį neatitinkantį tikrovės, nes mano temoje NEBUVO jokių "Jurate-s Mice-es" NUOTRAUKŲ, nes tema ne jai skirta. Autoriaus D. Šarmanausko paminėto "straipsnio", tiksliau, socialinio tinklo Facebook tema, kurios pagrindą sudaro mano, kaip foto meno mėgėjo sukurtas koliažas velionio Giedriaus Valiūno politinei veiklai atminti, kurioje pavaizduota velionio politinė veikla Lietuvos Tautininkų sąjungos Valdybos posėdyje, kur centre matosi vienas iš Sąjungos vadovų ir garsus Lietuvoje psichologas; Riomerio vardo universiteto docentas Gediminas NAVAITIS. Kitą koliažo siužetą  sudaro taip pat Tautininkų sąjungos organizuotas politinis piketas kurio organizatoriumi buvo Lietuvos Tautininkų sąjungos buvęs atakingasis sekretorius Eugenijus PUKĖNAS, kuris, beje,  buvo nužudytojo Giedriaus Valiūno švogeris, (čia D. Šarmanausko paminėtos "Juratės M..." brolis) . NUOTRAUKOS PAIMTOS IŠ ŽINIASKLAIDOS. Temą buvau sukūręs nužudytojo mamos šeimos bei velionio buvusios žmonos ir josios šeimos sutikimu bei už tų nuotraukų publikavimą buvusi žmona, |Faceook" paskyroje besivadinusi "Jurate Mice" dar ir dėkojo, kad viešinu jos vaikų tėvelio atminimą.  Kaip. Jūratė M. kovo 30 d. man dėkojo už mano sukurtą Facebook-e temą su josios vyro koliažu ir viešinamą mano Pareiškimą teisėsaugai bei žiniasklaidai  dėl josios vyro nužudymo aplinkybių - tai matosi mėlynai pažymėtose nuorodose,

    Be to, Juratė M. prieš prieš savo vyro nužudymą su juo jau buvo išsiskyrusi. Todėl į velionio politinio-visuomeninio pobūdžio nuotraukas, paimtas iš žiniaklaidos išsiskyrusioji "našlė" pretenduoti į jų "privatumą" nekaip negalėjo.
 

 Todėl, reikalauju paneigti  "J. Micės nuotraukų" paminėjimą, kaip neatitinkantį tikrovės teiginį, nes mano temoje D.Šarmanausko tekste paminėtų "J. Mices nuotraukų" nebuvo ir dabar nėra - nuotraukos mano temoje tik velionio kaip politiko iš žiniasklaidos paimtos. Nužudyto Giedriaus Valiūno  priklausomybę politikai Lietuvos žiniasklaidoje paminėjo LRyto žurnalistas Vygandas Trainys straipsnyje "Jonavos tautininkų lyderio žudikas išgirdo nuosprendį: auka buvo paslėpta rezervuare".

(P.S. dėl to rezervuaro:  Kai; minėtoje F.b. temoje, aš kaip Oro gynybos karo ir Orientavimosi sporto specialistas, besinaudojąs kosminėmis-palydovinėmis nuotraukomis, atskleidžiau to rezervuaro priklausomybę Karmėlavos aerodromo nusileidimo tako sovietiniam radijo švyturiui, skirtam sovietinius naikintuvus nuleisti  į tą taką ir taip pat šalia to tako buvusiai strateginių raketų bazei priklausiusios dizelinės-elektrinės ir siurblinės geriamam vandeniui rezervuare (nes gerti vandens šalia raketų, kur ypatingo nuodingumo kuras - draudžiama), tada D.Šarmanauskas suklaidinimo tikslu nuteikė priešiškai našlę, mano tyrimą pavadinęs "šnipinėjimu, peržengus visas ribas". Mat,  D.Šarmanausko sodų bendrijos "Baltasis gandras" pirmininkas Aleksej Kazubovskij, atrodo, toje raketinėje bazėje tarnavo, kaip supratau iš jo pasakojimo apie save, o beveik tą pačią dieną nužudytos Ievos Strazdauskaitės kūnas buvo rastas taip pat karinei aviacijai priklausiusiame objekte Kėdainiuose. Kodėl tokie "sutapimai"

 

3-čia netiesa yra D.Šarmanauskui rašant taip:

"...kalbejau apie savo zmona ir Ukrainos zmones, parasiau komentara, kad Ukrainoje zmones kaltina Rusija del Malaizijos lektuvo numusimo".

 

. CINIŠKA, kad D.Šarmanauskas,  rašydamas netiesą, paėmė čia pat straipsnyje  ir įrodė, kad rašo netiesą, pridėdamas mano ir jo asmeninį susirašinėjimą su mano spalvotu pabraukimu, kad ATVIRKŠČIAI - be įrodymų D.Šarmanauskas kaltino UkraJiną. O tai kaip Lietuvos teisininkui jau buvo ir nusikalstama veika šmeižti nieko dėtą savo žmonos Gimtinę, nors man D.Šarmanauskas atsiuntė savo žmonos paso nuotrauką, išduoto Luganske dabar separatistinio. O Lugansko-Donecko žmonės, būtent, tą lainerio numušimo dieną ir į soc. tinklus sudėliojo besivažinėjusio Rusijos (Kursko 53-čiosios raketinės bazės) raketinio įtaiso BUK-M1 nuotraukas bei filmuotus vaizdus,. Be to, tas įtaisas važinėjosi be komplekso (be kitų technikos vienetų kaip be radaro "Kupol", be vadavietės ir be raketų užtaisytuvo) be kurių jis tinkamas tik keleiviniams lėktuvams numušinėti, o ne karinius veiksmus atlikinėti.

 

    Čia D.Šarmanauskas pranoko melo specialistą net Gebelsą, būdu pateikęs atvirkštinį "pavyzdį", nesugebantiems jį atpažinti. Matome, kad matyt, D.ŠARMANAUSKAS IŠRADO NAUJĄ MELO-SKAITYTOJŲ APGAUDINĖJIMO TECHNOLOGIJĄ LDienos tinklaraštyje, žinodamas, kad jame lankosi ir ne Facebook-o naudotojai bei esantys mažiau analitiški ir nepastabūs, todėl nesąžiningai skaitytojų apgaudinėjimo tikslu "įrodymo" pavyzdys - mano ir D.Šarmanausko susirašinėjimas pateiktas, matyt, neturintiems įgūdžių atskirti, katram pašnekovui priklauso ginčo teiginiai. Nesinaudojantys Facebook-u, arba asmeninėmis žinutėmis ne daug rašantys, sunkiai gali atskirti, katras man, o katras D.Šarmanauskui priklauso tekstas. Paprastai, skaitytojas retas katras pradės tyrinėti, ar D.Šarmanauskas nemeluoja - tik pataloginius melagius žmonės gali nepasitikėti-įtarinėti-tyrinėti. O, kadangi žmonės dar nežino, kad D.Šarmanauskas Facebook-e elgiasi kaip pataloginis melagis, todėl ir netyrinėja jo teiginiui pateikto pavyzdžio, neatitinkančio tikrovės - juo patikėjo. Kitaip po straipsniu atsiliepime iš kart būtų skaitytojų priekaištai reiškiami. Bet, deja - jų nėra, išskyrus mano pastebėjimų jau po laiko pateiktų.

Todėl reikalauju, kad D. Šarmanauskas paneigtų, jog MH17 numušime jis, neva, kaltino Rusiją, nes jis tada nepagrįstai šmeižė Ukrajiną, nors ji net nenaudojo Oro gynybos priemonių, nes Rusija separatistams aviacijos nebuvo suteikusi, o aviacijos naudojimas būtų jau oficialaus dviejų šalių karo paskelbimo faktas. Bet oficialaus karo nebuvo, Rusija aviacijos nenaudojo.  Todėl iš D.Šarmanausko pusės tada SĄMONINGAS buvo savo žmonos Tėvynės šmeižimo atvejis. Todėl reikalauju, kad D.Šarmanauskas atsiprašytų skaitytojų dėl jų apgaudinėjimo-mulkinimo ir skaitytojams mane UkraJinos "kaltintoju" pavertęs, nes iš jo panaudoto skaitytojų apgaulės metodo, skaitytojai  turėjo klaidingai apie mane suprasti, kad, neva, "aš šmeižiu UkraJiną.

 

(P.S.: Žodį "UkraJina" rašau su dižiąją "J", pabrėždamas, kad lietuvių kalboje be raidės "j" ši šalis aklame iš rusiškojo vertimo nuo XIX amž. pradžios vadinama psityčiojimui kaip ""pakraštinė", taip kaip ir Baltijos šalys (tame tarpe ir Lietuva) buvo vadinamos Rusijos imperijos Vakariniu pakraščiu.)   

 

   4-toji netiesa yra D.Šarmanausko paskelbta tame jo straipsnio paviešintame mano ir jo asmeniniame susirašinėjime. Jame, kur D.Šarmanauskas teigė, kad MH17 lainerį, neva, "numuse Ukrainos pajegos tam, kad apkaltinti Rusija" (kalba netaisyta), toliau D.Šarmanauskas Kremliaus absurdiškiausią skleidžiamam melui pagristi, dar vieną netiesą parašo,  kad, neva, "Porosenko pats yra konfliktu kurejas, jis per savo valdyma jau prarado Luganska Donecka ..." (Kalba netaisyta.)

 

Ir čia D.Šarmanauskas apgaudinėja istorijos įvykių nesekančiuosius, nes įvykiai vyko taip: Krymo aneksija įvyko 2014 m. kovo mėnesyje (prasidėjo nuo kovo 02 d.), Donecko Liaudies Respublika pasiskelbė 2014 m. balandžio 25 d. Luhansko Liaudies Respubllika nepripažintą referendumą paskelbė 2015 m. gegužės  14 d. o Petro Porošenka valdyti UkraJiną pradėjo, kai 2014 m. gegužės 25 d. buvo išrinktas vykusiuose prezidento rinkimuose. Todėl Petro Porošenka nekaip nėra susijęs su Krymo praradimu ir su tariamu "konfliktų kūrimu" D.Šarmanausko išgalvotu. Todėl tokių nesąmonių žiniasklaidoje platinimas, dar, LDienoje, kurios lankytojai mėgaujasi Kremliaus platinamais šmeižtais, yra sąmoningas skaitytojų dezinformavimo tęsimas iš D.Šarmanausko pusės, nors aš ne kartą poną Donaldą buvau įspėjęs to nedaryti. Bet, kaip matome, D.Šarmanauskas savo išgalvotą melą paskelbė ne tik socialiniame tinkle, bet ir jau net žiniasklaidoje.

 

Todėl reikalauju, kad D.Šarmanauskas paneigtų neteisingai paskelbtą Petro Porošenkos valdymo faktą Krymo ir Donecko-Luhansko praradimo metu, nes P.Porošenka tų teritorijų praradimo metu dar nevaldė. Todėl jis, nekaip negalėjo sukurti to konflikto, kai jis šalies dar nevaldė to konflikto atsiradimo metu. Todėl reikalauju, kad D.Šarmanauskas paneigtų parašymą, kad, neva, "Porošenka yra konflikto kūrėjas", nes D.Šarmanausko išgalvotam teiginiui pateiktas pavyzdys yra neteisingas, net sąmoningai melagingas. nes kaip teisininkas ir kaip sau į žmonas pasiėmęs merginą, gimusią UkraJinoje, privalėjo gerai žinoti konflikto atsiradimo ir savo žmonos šalies teritorijų praradimo chronologiją. Iš visos tos sekos dėl MH17 keleivių SĄMONINGO nužudymo  reikalauju, kad D.Šarmanauskas paneigtų išgalvotą prielaidą, "tam, kad apkaltinti Rusiją", nes D.Šarmanausko prielaidai pateikti teiginiai buvo neteisingi, net sąmoningai klaidingi.

 

 ATVIRKŠČIAI - Zenitinio raketinio įtaiso BUK-M1 su šifru "3 štrich 2" iš Kursko 53-čios raketinės bazės  katastrofos metu gastrolės po Donecką ir pro Luganską be trūkstamos raketos sprukimo į Rusiją užfiksavimo momentai įrodo tą atvirkštinį galimą siekį apkaltinti UkraJiną, nes tas raketinis įtaisas be komplekso yra tinkamas tik keleiviniams lėktuvams numušinėti. Be to separatistai turėjo kitus raketinius kompleksėlius, kaip "Osa", skirtus žemesniame aukštyje numušinėti UkraJinos aviaciją, nes kariniai veiksmai dideliame 10,5 km aukštyje, kuriame tarptautiniai laineriai skraido - kariniai veiksmai neatliekami. Todėl raketinio komplekso BUK-M1   atgabenimas į D.Šarmanausko žmonos Lugansko kraštą, o po to ir į Donecką ir įrodo, kad atgabentas buvo dideliuose aukščiuose sunaikinti kažkokį ne karinį objektą, kuriame jokie kariniai veiksmai iš tokių aukščių nėra vykdomi. Juolab, aš kaip Oro gynybos karo technikos specialistas įrodžiau, kad raketinis įtaisas BUK-M1 turi automatinę-elektroninę blokuotę, neleidžiančią raketos paleisti į keleivinį lėktuvą (pateikiau seržanto įrodymą), už ką akivaizdžiai man buvo pagrasinta "Baltojo gandro" aukšto rango kariškiais (jais pagrasino netikras "Mindaugo Baltusevičiaus" profilis su kalbos leksiką, mąstymu ir grubiausiomis klaidomis būdingomis tik D.Šarmanauskui) ir net perkeltine prasme buvo man įspėta net fiziniu susidorojimu mano gimtadienio metu; pasiūlius man Paskutinį patepimą, kai, paprastai kunigus kviečiasi tik labai sunkios būklės ligoniai jau neturintys vilties pagyti. O aš šiuo metu esu net sportuojantis, todėl tokį vertinti "pasveikinimą" su gimtadieniu galima sieti sunumatomu fiziniu susidorojimu, nes kitų simptomų palikti šį pasaulį neturiu. Todėl tuo tikslu yra atliekama dar viena iš manęs labai rimta ir klastinga patyčia, dėl kurios reikės kreiptis 3-čią kartą į policiją. Juolab, man tie "Baltojo gandro" pažadėti grasinimai vykdomi - pastoviai esu blokuojamas-baudžiamas Facebook-e už komentarus prieš 4-5,5 m. rašytus po MH17 numušimo, nes melagingai apskųsti neprotaujančius F.b. automatus daug proto nereikia. Juolab, buvau 6-tą kartą nubaustas ir sunaikinta mano Trilogija apie sovietinę armiją, kurioje buvau aprašęs mano atliekamus išradimus automatinėje apsauginėje blokuotėje. Todėl tos Trilogijos sunaikinimą vertinu kaip kažkokių spec. struktūrų užsakymą panaikinti įrodymus, kad turiu nusimanymą automatikoje tokioje, kuri neleidžia raketos paleisti ir į keleivinį lėktuvą

 

 

 5-toji netiesa yra ta, kad neteisingai parašęs apie Malaizijos lainerį, toliau D.Šarmanauskas parašė taip:

    "Tuomet auksciau minetoje nuorodoje Vytenis Aleksandraitis ima publikuoti mano zmonos nuotrauka ." (Kalba netaisyta).

    Deja, jo žmonos nuotrauką ne aš publikuoju, o ATVIRKŠČIAI - savo žmonos nuotraukos publikavimu užsiėmė pats D.Šarmanauskas, būtent, čia paskelbdamas mano nuorodą studijos, skirtos tik Teisėsaugai ir Vyriausybei dėl aukščiau minėto politiko G.Valiūno nužudymo. Šios nuorodos nepublikavau net savo tinklalapyje, bet po šio straipsnio šį mano tik tarnybinio pobūdžio studiją jau reikia išslaptinti ir paskelbti viešai, kaip tai padarė čia D.Šarmanauskas.

Be to, D.Šarmanauskas pats užsiėmė siuntinėdamas-publikuodamas savo žmonos nuotraukas su jos pasu. Jis savo žmonos pasą su nuotrauka ir atskirai dar vieną jos nuotraukas  siuntinėjo net 4 kartus, visai nepaaiškindamas, kam tai daro. Dar, keisčiau - atsiuntė man - visai nepažįstamam tam, kad šmeižti savo žmonos Tėvynę-UkraJiną nepaskelbtame kare su Rusija, aukščiau jo pateiktu melu dėl MH17 ir kitų absurdų.
  Taigi, kad nepažeisti
D.Šarmanausko žmonos asmeninio privatumo, nuotraukose veidus užtušavau ir jos paso nuotrauką paskelbiau taip pat su užbrauktu jos asmens kodu, o vardu-pavarde taip pat užbraukytu. Kadangi jos veidai nuotraukose visiškai užtušuoti, todėl tai "nuotrauka" vadinti negalima, nes asmenybė visai neatpažįstama. Be to, man D.Šarmanausko atsiusti nuotrauka ir jos neatpažįstama asmens kortelė NĖRA VIEŠAI "publikuojamos" mano toje D.Sarmanausko minimoje nuorodoje, kaip kitos nuotraukos viešai išdėtos viešai peržiūrai, o tik PASLĖPTAĘX po nuoroda teksto aiškinime šios studijos 87 psl., tikslu, tam, kad įrodyti Teisėsaugai apie D.Šarmanausko žmonos nuotraukų  siuntinėjimų faktą Kremliaus melo propagandos tikslu. Tą nuotrauką gali atrasti tik labai įdėmiai per 150 psl. apimties studijuojantis mano įžvalgą, kuri nėra viešai prieinama. Šią mano  ribotą naudojimo studiją pats D.Šarmanaukas išviešino, paskelbdamas žiniasklaidoje - savo L.Dienos minėtame straipsnyje.

 

 

 

 -

 

  6-toji netiesa 

 NETIESĄ PARAŠO ir dėl N.Venckienės, nes jis man asmeniškai, gyrėsi 2016-11-24 00:24, PO D.ŠARMANAUSKO "SKUNDO PRITAIKĖ KARDOMĄJĄ PRIEMONĘ", kurią jis parašė, kad turės vykdyti. Be to D.ŠARMANAUSKAS RAŠĖ, KAD JAM ("mums") REIKIA SULAIKYTI Neringą VENCKIENĘ ir toliau parašė kad RUOŠIA DOKUMENTUS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vėliau, kai našlė pradėjo bendrauti su D.Šarmanausku, netikėtai ji pakeitė nuomonę, tuo šokiruodama savo ir buvusio vyro artimuosius, ir užsimanė nuslėpti velionio politinę-visuomeninę veiklą ir pradėjo didžiuotis dėl jo kriminalinės praeties. net prieštaraudama savo ir velionio  bendrų vaikų interesams.
   Dar keisčiau, kad D.Šarmanausko kaip "teisininko" (kabutėse) destrukcijų (net chuliganizmo diskusijose) dėka, man jį teko daug kartų blokuoti ir jo melus demaskuoti, kai, galimai, gaminosi netikruosius profilius, arba, kažkas  dar ir juo braižu "imitavo", kad dar labiau tyčiotis iš nužudytojo atminimo ir drumsti artimųjų ramybę pradėjo.
  Be to D.Šarmanauskas į neetišką elgesį įtraukė minėtą "J.Mice", kad "atsidėkuotų" Simonui Krydonui už soc. tinkle dingusio be žinios ypatingą G. Valiūno paieškų  propagavimą. Todėl ir dabar pastarajam straipsnio pavadinime "psichinės sveikatos" pabrėžimas, tai darant pastoviai diskusijose - toks savo profesijos iš teisininko į "psichiatro" pakeitimas tapo nepakenčiamu chuliganizmu.

..........................................

r nepagrįsto Maskvos versijos  "įrodymui" man atiųntė savo žmonos iš Lugansko veido bei paso  nuotraukas, parašydamas, kad "ji geriau žino, kas dedasi Ukrajinoje". Todėl, pamatęs aš melo propogandos sklaidos auka darančią net savo naują-jauną žmoną, todėl jos veidą ir paso duomenis užtušavau, kad nepažeisti josios asmenybės privatumo ir paviešinau naujausią Maskvos Kremliaus propagandos melo metodą, naudojant net savo žmonos-pabėgėlės nuo karo privatumą. Juolab, D.Šarmanaukas man atsiuntęs, dar net neperspėjo, kad konfidecialu - net davė suprasti atvirkščiai, kad tai yra"žinių šaltinis". Juk D. Šarmanauskas man nebuvo joks artimas asmuo - net aršus oponentas, ignoravęs psichologijos būtinumą  gyvenime, ir net dabar jis man visai nepažįstamas - su juo net niekad nebuvau susitikęs akis į akį. Todėl tokie man jo savo žmonos duomenų siuntinėjimai pasidarė labai įtarini ir pavojingi, vargšės pabėgėlės nuo karo baisumų atžvilgiu. Kad, sustabdyti savo žmonos išnaudojimą melo propagandos tikslu,  pirmiausiai, vardan nukentėjusios luganskietės tikslu - jos vyrui D.Šarmanauskui teko drąstiškai, suduoti "šoko terapiją", kad atipeikėtų ir neaukotų savo jaunos žmonos melo propagandos tikslams. Juk, neatmestina, kad D.Šarmanauskas galėjo ir kitiems žaisti savo žmonos kaip "damos korta" dar neregėtu Informaciniame kare melo skleidimo metodu.

 

.......................................

Todėl iš čia D.Šarmanausko parašymo "bendravau su Jurate Mice, tariausi, del jos atstovavimo baudziamojoje byloje, kuri kaip nukentejusioji yra del Giedriaus Valiuno mirties sutuoktine" matosi, kad, D.Šarmanauskas ir jo akivaizdžiai pasigamintas melagingas profilis "Petras Brasdaliauskas", su kuriuo buvo viešai išsityčiota iš teisinių paslaugų klientės, ja vadinant "savo moterimi" ir su ja "turint santykius" dar net gedulo  terminui nepraėjus po jos vyro nužudymo (žemiau bus nuoroda),  akivaizdžiai teisiškai klaidino našlę, susigalvodamas "teisinius" absurdus -  įgaliojimus kažkokius, kad man galima būtų bendrauti su josios motina ir broliu, lyg, būtų vergovinė ssantvarka, ir jos mama, bei brolis - buvęs politikas, būtų josios "nuosavybė".

 

 kad jis paėmė įrodymą iš mano tinklalapyje eančios studijo-įžvalgos skirtos tik Teisėsaugai bei ribotam kontiningentui, nes tos studijos savo tinklalapyje neviešinau. Juolab, kad  D.Šarmanauskas rašė ne kartą mano  interneto tiekėjams skundus, kad, neva ten "šmeižtai", kuriame daug dėmesio skiriau MH17 lainerio keleivių SĄMONINGAME nužudymę, nes esu šioks toks šios karinės ginkluotės specialistas ir atradau įrodymus, kd yra raketiniame įtaise apsaugos, neleidžianąios netyčia paleisti raketą į keleivinį lėktuvą. Už tai man buvo grasinta labai panašaus melagingo profilio "Mindaugas Baltusevičiu",įdetiško rašymo, bei charakteringiausių klaidų daryme, kaip ir D.Šarmanauskas. Ir tas grasinimas tapo įvykdytu - IV-tą KARTĄ ESU Facebook TINKLE BLOKUOJAMAS-BAUDŽIAMAS PO MĖNESĮ už komentarus MH17 temoje, rašant man tai, ko niekas Lietuvoje iš karo ekspertų apie tai nerašė - pvz: apie "šturmuotuvų" (lietuvių kalbos karo aviacijos terminija net neturi tokio ginklo rūšies pavadinimo, nes Lietuva tokių ginklų neturėjo) variklių tipus ir jų gamybos aspektus.  Bųtent, III-čia kartą ir buvau užblokuotas už aiškinimus apie Su-25 šturmuotuvų  modifikacijų ypatybes ir gamybosd subtilybes, su kuriais Rusijos gynybos ministerija buvo kaltinusi Ukrajiną, minėto MH17 lainerio numušime, kas tarp kariškių sukėlė baisiausią juoką, kad generolai ir maršalai Maskvoje visiškai nenusimano puolamuosios aviacijos ginkluotės savybėse ir jų galimybėse. Čia toje problemoje dabar nesiplėsiu, nes rašysiu antrą laišką ir ten plačiau paiškinsiu su įrodymais, kas D.Šarmanausko aplinkoje galėjo organizuoti skundų "raportų" ant manęs rašymą už komentarą apie tą šturmuotuvą. 

 

Taigi, kadangi D. Šarmanauskas panaudojo savęs demaskavimui mūsų abiejų susirašinėjimą, paimtą iš mano puslapio, skirto tik Teisėaugos specialistų-politikų Tarnybiniam skaitymui; nuorodos į tą puslapį nerodžiau, tai, dabar jau teks inklalaio puslapiuose paviešinti tos Įžvalgos nuorodą ir leisti platesniam skaitytojų ratui naudotis apie G.Valiūno nužudymo holistines (visumines) peripetijas.

 

 

Todėl tokį įtartinai viešą MOTERŲ PASINAUDOJIMO METODĄ pastebėjo jaunas ir dar tik pradedantis politinis satyrikas Simonas Zagurskas, oficialiai ir literatūroje priimtinai naudojęs slapyvardį :"Kroydonas". Tas satyrikas neapsiriko, nes D.ŠARMANAUSKAS VĖL ISITYČIOJO IŠ JO PAMINĖTOS TEISINIŲ "PASLAUGŲ" KLIENTĖS, SAVO STRAIPSNYJE PAVIEŠINĘS JOS ASMENINES YDAS, patalpindamas apie ją  satyriko išsakytų pašiepimų nuotrauką iš mano negausiai skaitomos minėtos F.b temos, ne tik ją paviešindamas gausių skaitytojų straipsnyje, bet ir dar savo ranka perrašydamas savo klientės tas asmenines ydas. Taigi, kur satyriko pašiepimai, nelabai dėmesin imami, o kur pačio teisininko apie savo klientę dvigubas paviešinimas, dar be jokio paneigimo - tai skaitytojui pateikiama jau ne kaip jumoro, bet panašiau į tiesą aplinkybes, kurias etiniais sumetimais teisininkui nederėtų skleisti privačių klientų-klienčių ypatybių, kurias, beje, pats  D.Šarmanauskas ir išprovokuodavo dažnai diskusijų eigoje, už ką ir aš jį asmeniškai labai daug karto esu įspėjęs ir todėl  15-tą kartą blokavau, kad nekompromituotų savo klientės.

 

 

 

 

 

 

 
 
Vytenis Aleksandraitis D ė m e s i o - BŪSITE PRITRENKTI, KĄ ČIA ŽEMIAU ATSKLEISIU, nes papildau, ką Vytautas L Liatukasišdėstė: Prieš "дембель"-į reikėdavo užsidirbti ankstesnį išvažiavimą namo, todėl III-čių metų tarnybininkams pavasarį būdavo sudaromos tos VERGŲ DARBO "врем.бригад"-os, į kurias visi "seniai" su didžiausiu entuziazmu verždavosi, kad karininkams namų remonto darbus atlikinėti, nes slapta jie būdavo pavaišinami. Deja, aš, kaip sportavęs-maratonus bėgiojęs, buvau abstinentas ir eiliniu būdamas bei viršilos lygio aukštimačių (radarų) pareigas turėjęs, šitų "врем.бригад"-ų atsisakiau, pabrėžęs, kad priesaiką priėmiau Sovietų Sąjungos oro erdvę saugoti ir pareikalavau 71537 karinio dalinio valdžios, kad būtų tinkamai ir efektingai pagal TSKP programą išnauduota mano aukščiausia (I-os kategorijos) kvalifikaciją koviniam darbui, nes pamėgau sudėtingą karinę techniką - joje net tik racionalizacijas kūriau, bet ir automatikos bloke radarų kovingumui pagerinti sukūriau išradimą. 

Mat, mano tėvas po karo buvo pirmasis sovietinis KPI Elektrotechnikos diplomantas, tapęs vyr. dėstytoju ir vėliau docentu Radio aparatūros gamybos technologijos srityje.

Todėl aš, IŠĖJĘS Į REKRŪTUS, turėdamas spec.vidurinį-techninį išilavinimą, slaptoje techninėnėje literatūroje - schemose ir dokumentacijose pasijutau kaip "žuvis vandenyje" - įsisavinau karininkams priklausiusias elektronikos reguliavimo ir gedimų nustatymų subtilybes ir vėliau pradėjau kautis su iš Vilniaus aukštosios karininkų mokyklos (prie Petro ir Povilo bažnyčios) tik atvykusiais ir nieko neišmanančiais absolventais, kurie nieko neišmanydami ir mane skųsdami, didžiausias technines nesąmones nušnekėdavo. 

Todėl mane-eilinį vyr. inžinierius-majoras gindavo nuo jų išsikalinėjimų, ir, ypač, nuo mano tiesioginio viršininko-korejiečio, nes jis manęs nekentė dar ir todėl, kad mano pavardė kariniame dalinyje buvo ilgiausia, o jojo tik dvi raides "Юн" teturėjo. :)

O dėl mano to; vergiško "врем.бригад"-inio juodadarbio atsisakymo, mane toks Kuznecovas, pravarde "кузе", būdamas pulkininko sūneliu, mane pramine "Граф. Александрэ" - ta pravardė man prilipo ir aš nei kiek nepergyvenau. Apie tai žemiau n u o r o d o j e - 1 laisvalaikiui skaitykite mano triptiko TRILOGIJĄ: 

Mat, į Aną pasaulį buvau palydėjęs ne tik KOSMONAUTĄ Vladimirą KOMAROVĄ, ŽŪSTANTĮ FOTOGRAFAVAU. 
.
(P.S.: buvau dar mėgęs foto meną - užsisakinėjau žurnalą "Советское фото", todėl gavau dar ir štabo fotografo pareigas Ypatingiems bei į Kosminims skrydžiams fiksuoti, nes pas mus buvo galingas metrinio diapazono radaras П-14 ")
.
O po metų ir iš Maskvos Centro nuo generolų gavome velnių, kad aš su porininku radare išdrįsau pamęsti Jurijaus Gagarino skrydį tuo momentu, kai jis žuvo. 

Deja, kadangi mano tėvas; televizijos įvedimo Lietuvoje proga, buvo parašęs knyygutę apie televizoriaus įsirengimą, tai tik šią vasarą, iš josios, atsivertęs Optinio matomumo lentelę ( žemiau : n u o r o d a 
- 2 ) , pagal elektromagnetinių bangų sklaidos formules ir mūsų planetos matavimus atliktus kompiuteryje su sportinių žemėlapių piešimo programa nustačiau kad J. GAGARINO SKRYDŽIO MATYTI NEGALĖJOME, NES MES FIKSAVOME ŽYMIAI AUKŠČIAU SKRIDUSĮ ŽUDIKĄ-naikintuvą Su-15. Аpie tai J.Gagarino dukroms ir visai Rusijai parašiau studiją, kurią stujuoti galima n u o r o d o j e - 3 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=600067756700260&set=pb.100000911233614.-2207520000.1541905161.&type=3&theater 
.
n u o r o d a - 2 http://kazlusporto.puslapiai.lt/.../gaga.../opt-matomumo.jpg
.

.n u o r o d a - 3 Studija DĖL J.GAGARINO NUŽUDYMO -http://kazlusporto.puslapiai.lt/.../gagarino.../index.htm 

П И С Ь М О – П Р О С Ь Б А по содействию в архивах выяснение радио локаторных данных, позволяющих поставить точку для обстоятельств катастрофы 27 марта 1968 г. в гибели первого космонавта нашей планеты -\http://kazlusporto.puslapiai.lt/.../gag.../index-rusijai.htm GERO STUDIJAVIMO 

.
Tvarkyti
Vytenis Aleksandraitis yra su Paulius Čečėnas.

T R I L O G I J A - SOVIETINĖS ARMIJOS AKIBROKŠTAI lentynių į Mėnulį fiaskoje, pamynus teisingumo pamatus

 Gerbiama Asta Gricienė, kas Jums toje laidoje konkrečiai nepatiko? https://lnk.lt/video/ziurek-yra-kaip-yra-43/49373