Skirta siūlomai Liepos 20 dienai - Pasipriešinimo pradžios prieš antrąją Lietuvos okupaciją dienai ...

L. R. Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkei Paulei Kuzmickienei,  Lietuvos Užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui, Lietuvos Gyventojų genocido ir Rezistencijos tyrimo centro direktoriui Arūnui Bubniui, Lietuvos Istorijos instituto direktoriui Alvydui Nikžentaičiui, Lietuvos Žydų bendruomenės pirmininkei Fainai Kukliansky, Ukmergės savivaldybės merui Dariui Varnui, Ukmergės Žydų bendruomenės pirmininkui Artūrui Taicui, bei dėl Juozui Krikštaponiui paminklinio akmens rašiusiųjų redaktoriams: LRT, Kauno diena,  Delfi, 15 min. ir Verslo žinios.

 

 keliautojo-kraštotyrininko
Vytenio Aleksandraičio,
pradėjusio tyrinėti
 Juozo Krikštaponio-Krištaponio
biografiją

SKUBI INFORMACIJA

dėl būtinybės dabar; vykstančio karo Ukrainoje metu  nedelsiant nutraukti Didvyriui Juozui KRIKŠTAPONIUI skirto paminklinio akmens Ukmergėje nukėlimo svarstymo, nes jo biografijos „tyrime“ yra pridaryta visa aibė grubių ir,  net šokiruojančių klaidų:

     Teikiu šią informaciją kaip skubią, nes, norint pasinaudoti vykstančio Ukrainoje karu, šią savaitę žiniasklaidoje (15 min., Verslo žinios, Kauno diena, DELFI, ir kaip visad LRT, apie kurią kiek žemiau išsamiau) pasirodė straipsniai, raginantys Didvyriui nukelti paminklą, nežiūrint to, jog Ukmergėje dar nesibaigė numatytų (žadėtų) mokslinių konferencijų eilė. Jas sustabdė prasidėję Ukrainoje karo veiksmai, nes jie visuomenei yra svarbesni, nei praeities peripetijų nagrinėjimai.
        O klaidos dėl  Juozo Krikštaponio biografijos labai išryškėjo po 2021-12-03 Ukmergėje vykusios pirmosios konferencijos. Lygiai taip pat ir man asmeniškai stebėti karo veiksmų padėtį ir ją fiksuoti istorijai tapo svarbiau, nes mano tėvas ir mano močiutė yra gimę Kremenčiuge. Todėl J. Krikštaponio biografijos tyrimus atidėjau, nors aptikau simptomus, dėl kurių Lietuvos Žydų bendruomenė  ir, ypač, Ukmergės Žydų bendruomenė turėtų pradėti gerbti J. Krikštaponį, kaip nukentėjusį nuo nacių, greičiausiai, už pasipiktinimą dėl  vykdomo Holokausto? Tam požymių, labiau įsigilinus, paaiškėjo labai daug, kuriuos čia dabar bandau pateikti ir kviečiu iš naujo pradėti tirti šią problemą moksliškai, o ne politiškai.
        Taip, kad BANDYMAS PASINAUDOTI VYKSTANČIO KARO SITUACIJA, manau, nėra sąžininga ir tai labai naudinga Kremliaus čekistinės ideologijos bei rusofašistiniams kariniams tikslams, kurių demaskavimui būtina prisiminti Lietuvos antrosios okupacijos aplinkybes, dėl kurių kitais metais reiktų paminėti Pasipriešinimo 80-metį. To Pasipriešinimo pradžios datą siūlyčiau liepos 20-ąją dieną, kai buvo surengtas pirmasis Partizanų sąskrydis. Jį, kaip tik, buvo iniciavęs Juozas Krikštaponis, kai šalia vyko žiauriausias Šventosios upės mūšis, sąmoningai naikinantis sovietinius karius.
        Paaiškinu - tarp Jonavos-Ukmergės 1944 m. liepos 12-31 d. d. Šventosios upės šturme, sovietams beprasmiškai naikinant savus  karius, Lietuvos vyrų gelbėjimui nuo  tokio MOBILIZACINIO GENOCIDO (kokį praktikuoja dabar Rusija), liepos 20 d. Juozas Krikštaponis surengė pirmąjį Partizanų sąskrydį ...
         Tai, ar ši liepos 20 diena negali būti Lietuvos pasipriešinimo pradžios data?        

     Svarbiausiai, istorikams neturėtų būti jokio pagrindo J. Krikštaponį priskirti prie „kolaboranto“ statuso, nes jis GESTAP-o buvo suimtas ir kelis mėnesius kalinamas Kauno kalėjime. Ir kaip ne gėda, mūsų „mokslininkai“, negi sąmoningai slėpė tą faktą? Nuslėpė ir tai, kad Juozas buvo dar ir aukšto meistriškumo sportininkas, daug kartų Lengvosios atletikos metimų rungčių prizininkas ir, net 3 kartus Lietuvos čempionu, davęs pradžią formuotis aukšto meistriškumo siekiui.
        
 Dar svarbiau, jog, 2014 m. ruoštoje Lietuvos Gyventojų genocido ir rezistencijos centro (toliau LGGRTC, arba Centras) pažymoje  Didvyrio nuo nacių nukentėjimo faktas buvo nuslėptas: ar sąmoningai, ar nemokant perskaityti labai svarbaus dokumento? Ir nors L. R. Generalinė prokuratūra atmetė Centro prašymą, Didvyriui naikinti savanorio statusą, kaip trūkstant objektyviems duomenims, bet tada teisininkai nė nežinojo, jog apskųstasis buvo nuo nacių buvo nukentėjęs. Ar ne todėl tas faktas nuslėptas tapo, nes pagal istorinę logiką tas J. Krikštaponio suėmimas turėjo įvykti, lyg,. ir Holokausto Ukmergėje vykdymo metu?

        Nerimą kelia tai, kad vykstančio dabar karo metu; Ukmergės Pivonijos šile - Holokausto vykdymo vietoje vykdomos pastovios-neaiškios provokacijos. Ypač, yra mįslingas Lietuvos Žydų bendruomenės tinklalapyje su rusofašistiniu „Z“ ženklu  raginimas J. Krikštaponiui nuimti paminklą:

 

 


1 pav.: 
pagrindinė LŽB tinklalapio straipsnio nuotrauka

        Įdomu, ką bendro  J. Krikštaponis turi su Ukrainos užpuolimo rusofašistiniu Z simboliu? Po Žydų bendruomenės nuotrauką (šv. mėlynai pabraukta autorystė) parašymo, neva, dėl „vandalų“ ir dėl „išniekinimo“ galima labai paabejoti, nes užpiešta Z raidė yra, kaip ir šviežia (neapdulkėjusi), o žvakutės tvarkingai sudėtos ir atrodo kaip ir uždegtos - matosi  lyg ir liepsnelės bei pilnos vaško. Tokios apdengtos stikle žvakės parafiną turi pilnai sudeginti ir tada vėjas turėtų jas išmėtyti-apversti. Bet jos šviežiai padėtos ant senų-sausų lapų. Tai kaip suprasti? Prie ko čia po šia nuotrauka kaltinimas savivaldybei, neva, dėl „nesutvarkomos“ aplinkos, jei nuotraukoje matome šviežiai uždegtas žvakutes ir, gal, dar šviečiančias nufotografuotas?  Ar jos šviečia, pažvelkime į originalo raiškesnės nuotraukos fragmentą:


2 pav.:
 išdidinta nuotrauka liepsnelėms ir parafinui stiklinėse įžiūrėti

      Pagal kokius „įstatymus“ galima savivaldybę kaltinti „nesutvarkant“ (nenurenkant žvakeles?), jei jos pilnos parafino? O, gal, tos žvakelės uždegtos visai ne Holokaustui, o „spec. operacijai“ Ukrainoje atminti? Tai, ar ne Kremliaus kvapelis su „Z“ reikalavimu Lietuvos Didvyriui pašalinti paminklą? Ar buvo  iš karto kreiptasi į policiją - ar nuo žvakelių paimti pirštų antspaudai? Kodėl net žiniasklaidai nėra pranešta  apie šį politinį rusofašistinį aktą? Juk, lygiai tokie patys rusonacistiniai ženklai buvo 2022-04-04 išpiešti Paneriuose Holokaustui atminti memoriale. O kodėl per GOOGLĘ negalima internete aptikti Pivonijos šile rusofašistinės provokacijos užsiminimo? Negi pagal vienodą braižą negalima specialistams nustatyti? Kodėl nutylėta - visuomenė neinformuota?
        
Kodėl, tos Z raidės fone, Ukrainos užpuolimo (vasario 24 d.) metinėms „sutapo“, LRT 2023-02-05 straipsnyje Paminklas žydšaudžiui Ukmergėje“ šio Didvyrio ir Ukmergės savivaldybės šmeižimo tikslu autorė Indrė Makaraitytė parašo, neva, „J. Krikštaponis dalyvavo masinėse žydų žudynėse Lietuvoje ir ....“. Kodėl LRT Tyrimų skyriaus redaktorė nenurodo, kas ir kur tokius niekam nežinomus „tyrimus dėl Lietuvoje ...“ atliko? Kam LRT Tyrimų skyriaus redaktorei mokomas atlyginimas, jeigu ji negali ištirti, kaip J. Krikštaponis galimai, sėdėdamas Kauno kalėjime, sugebėjo net ir „Lietuvoje“ žudynėse dalyvauti? Negi skaitytojų nuteikinėjimas (ir gal klaidinimas?) buvo skirtas ar ne kovo 5 d. savivaldybių rinkimams? Todėl aš, po kaip ir tendencingos-pakartotinos 2023-03-15 Dienos temoje iškreiptos informacijos, tuoj pat kreipiausi į LRT ir pokalbio dalyviams pateikiau glaustai sodrią informaciją nuorodomis į dokumentus, visai ką kitą bylojančius. Deja, jau 3,5 mėnesio, o atsakymo ne tik negavau , bet ir toliau 2023-06-09 LRT visuomenei  skleidžia klaidas be jokio objektyvumo. Detaliau problemą matosi nuo:


 1.  O LŽB pirmininkė irgi ne klaidina savo bendruomenę ir ...?

        Dar „gražiau“ Lietuvos Žydų bendruomenės (toliau LŽB) pirmininkė Faina Kukliansky po minėtu „Z“ raidės straipsniu apie J. Krištaponį parašė, jog, neva, jis „buvo vienas žydų žudynių Baltarusijoje iniciatorių.“. (P. S.: citatos paskutinįjį žodį paryškinau). Kur ir kokiuose dokumentuose ta „iniciatyva“ žudyti aptikta? Šokiruojantis ir kitas LŽB pirmininkės sakinys:

     J. Krikštaponio veiksmai, pasak LŽB pirmininkės, yra nusikaltimas - tai įrodo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro pateiktos pažymos. Jos - valstybinės institucijos išduoti dokumentai, kurie turėtų būti prilyginami juridinio fakto nustatymui, todėl abejonių dėl šio asmens veiksmų vertinimo būti negali. Jeigu kas nori tai paneigti, turėtų kreiptis dėl J. Krikštaponio veiksmų į prokuratūrą, kuri turi iškelti bylą mirusiojo žmogaus reabilitacijos tikslais.

     Taigi, šokiruoja skaitytojus klaidinanti LŽB pirmininkės citata, viską atvirkščiai teigianti, nes 
jos minėtos LGGRTC  pažymos teiginius L. R. Generalinė prokuratūra  atmetė raštu 2015-01-22 Nr. 17.2-829, kaip NESANT KONKREČIŲ OBJEKTYVIŲ DUOMENŲ, - tai ir Lietuvos Laisvės kovotųjų sąjungai  Gen. prokuratūra irgi paminėjo objektyvių duomenų trūkumą. Taip, kad, jeigu LŽB nori kaltinti J. Krikštaponį, tai bendrija turėtų kreiptis į prokuratūrą svaresniais įrodymais, nei tai Centras pripaistė bilę ką ir, net neapskundė Gen. prokuratūros sprendimo. Kitaip J. Krikštaponio viešas šmeižimas (dar straipsnių pavadinimuose)  - vadinimas „žydšaudžiu“, ar nėra grubus LR teisės pažeidimas ir tautinės nesantaikos kurstymas?  Juolab, F. Kukliansky citatoje matome LGGRTC „pažymas“ minint daugiskaitoje? Kodėl apie kitas pažymas visuomenė nežino ir internetas (GOOGLE) jųjų nerodo? O pagrindinė G. P. motyvacija atmesti nepagrįstus kaltimus Didvyriui buvo minėto rašto pabaigoje tokia:

 
3 pav.: L. R. Generalinės prokuratūros atmetimo pabaiga,
 kuriame 
istorikų „įrodymai“  dėl Baltarusijoje J. Krikštaponio 
  
2015-01-22 Nr. 17.2-829 Generalinė prokuratūra atmetė kaltinimus jam, kaip nesant objektyvių duomenų.  

           Manau, jei nebūtų profesionalių teisininkų-kriminologų konstatacijos, kad Centras nepateikė objektyvių duomenų, ir jei nebūtų minėtoje A. Rukšėno „pažymoje“ dėl J. Krikštaponio „kaltumo“ tik prielaidos, tai seniai paminklo nebūtų likę - jis būtų tik jojo žuvimo vietoje, o mieste jojo niekas nebūtų nei statęs, nei jo gynęs. Todėl LŽB Ukmergės savivaldybės vadovų terorizavimas, neturint konkrečių įrodymų, kaip tai atrodo teisinėje valstybėje? Ir į ką Seimo Žmogaus teisių komitetą verčia jos pirmininkas Tomas Vytautas Rackevičius, prašydamas nukelti paminklinį akmenį pagal LGGRTC „pažymą“, kuri buvo teisininkų atmesta? Tai kokias Žmogaus „teises“ šis komitetas puoselėja, kai pačių nepatikimiausių „liudinikų“, apšmeižiamas miręs žmogus ir kai jis negali apsiginti, nes miręs? Pagal kokią „teisę“ galima ignoruoti istorikams psichologijos ir kriminologijos taisykles, kai okupaciniams tyrėjams tie „liudininkai“-kaltinamieji kaltųjų išsaugojimo nuo teisinio persekiojimo tikslu privalėjo meluoti - pakišinėti mirusį-žuvusį žmogų tik dėl to, kad jis jau buvo ne gyvas? 
       
 Todėl
 visai šiai analizei teikiu  89 paveikslėlių, 121 nuorodų ir 18 temų apimties dėstymą pagal temas tokias:

TEMŲ PLANAS

  

1.       O LŽB pirmininkė irgi ne klaidina savo bendruomenę ir ...?

2.       Kodėl buvo slepiamas J. Krikštaponio nuo nacių nukentėjimo faktas?

3.       Kodėl sovietiniams okupantams, sunaikinus J. Krikštaponį, reikėjo jiems jį pagerbti, pabrėžiant jo nukentėjimo nuo nacių faktą?  Kodėl Lietuvos „tyrėjams“ tai reikėjo nuslėpti?

4.      Minėtas NKVD  generolas ir KGB tyrėjai neigė J. Krikštaponį „buvus Baltarusijoje“, nes ...

5.       Rudenį (1941 m.) masinės karo belaisvių žudynės vyko Miesto, o ne „Miško“ stovykloje, kaip istorikai klysta

6.       Net ir LCVA saugomi dokumentai įrodo, jog Krikštaponis galėjo ir neišvykti į Minską 

7.       Negi priedai prie atlyginimo mokami už žudynes? Kodėl istorikas nuslėpė nuo skaitytojų priedo pavadinimą?

8.       Nors AČIŪ M. Pociui už prieštaringų žinių pripažinimą, bet kodėl ir jis slepia duomenų visą eilę? 

9.       NEGI SOVIETAI HOLOKAUSTO AUKAS VERTĖ  Į „KARO BELAISVIŲ“ ŽUDYMĄ?

10.   Net garsioje NKVD-istų knygoje apie jokį „karo belaisvių naikinimą“ net neužsimenama. (taškas)

11.   Kodėl buvo meluota dėl „Krištaponio Minske“ buvimo,  kai dokumentai tai daugiau neigia?

12.  NEGI ISTORIKAI APRAŠINĖJA DOKUMENTUS, JŲ AKYSE NĖ NEMATĘ arba ... ? ? ?

13.  Kodėl konferencijos dalyviai tapo su Klimavičiumi apgauti, jei jis buvo skirtas GESTAP-ui apgauti - Krikštaponį iš kalėjimo ištraukti?

14.  Kokią turi „teisę“ J. Krikštaponis „t a r p i n i n k a u t i “  ne savo pavaldiniui?  Kodėl mūsų istorikai „nematė“  elementariausio GESTAP-o apgaudinėjimo?

15.  O laipsnį pakelti negalėjo už tai, kad kalėjime atsidūrė kitos valstybės?

16.  Kur J. Krikštaponio paleidimo į atsargą įrodymas, ir,  negi istorikas apgaudinėja su „įrodinėjimo šaltiniais“?

17.  IŠVADA  archyvų dokumentų apžvalgai

18.  Pabaigai be pabaigos    

 

 

 

2.  Kodėl buvo slepiamas J. Krikštaponio nuo nacių nukentėjimo faktas?
 

      Svarbiausia, ukmergiečiams ir jos savivaldybės specialistams bei vadovams, nusimanantiems apie teisės bei vadybos pagrindus, minėtoje „pažymoje kaltės“ prielaidų teiginiai buvo nepatikimi, nes UKMERGIEČIAMS ŽINOMAS J. KRIKŠTAPONIO SUĖMIMO FAKTAS IR JO KALINIMAS PRIE VOKIEČIŲ. Apie tai Panevėžio krašto žymus kraštotyrininkas Romas Kaunietis 1990 m. liepą Šiluose (Panevėžio rajono  prie Ukmergės rajono ir gretimai Užulienio, kur gimė J. Krikštaponis), į magnetofoninę juostą įrašė J. Krikštaponio sesers Veronikos Krikštaponytės-Juodienės  Atsiminimus dar ne redaguotus. Juos jis atsiuntė ir man ir juos paskelbiau pastarojoje savo tinklalapio „kazlusporto.puslapiai.lt“ nuorodoje.


4. pav.: 
Žymus kraštotyrininkas Romas Kaunietis 2011-04-06 su savo išleistomis knygomis.

         Iš tų sesers Atsiminimų pradžios kaip ir aišku, jog J. KRIKŠTAPONIO SUĖMIMAS VYKO OKUPACIJOS PRADŽIOJE IR JIS Baltarusijoje; kaip ir, - BŪTI NEGALĖJO. Prašau įsitikinti:


5 pav.:  
J. Krikštaponio sesers Veronikos Krikštaponytės-Juodienės dar ne redaguotų (perrašytų iš magnetofono)
 Atsiminimų  pradžios fragmentas.

              Iš šių Juozo Krikštaponio sesers Veronikos Atsiminimų pasakojimo pradžios apie brolio suėmimo-kalinimo laiko matome OKUPACIJOS PRADŽIOS laikmečio,   net  10 požymių; šių:

1.           Pirmiausiai, Juozo sesuo Veronika mini labai svarbią aplinkybę, kad brolis nuėjo į restoraną CIVILIŠKAI apsirengęs“. Iš šios detalės aišku, jog  jis privalėjo nešioti karinę aprangą ir ją nešiojo, o civiliškai apsirengti jam buvo nebūdinga. Matyt, sesuo pasakojime norėjo pabrėžti, jog jei būtų su karine apranga, būtų drausmingesnis ir į konfliktą nebūtų įsivėlęs, arbą, į komendantūrą, o ne į kalėjimą brolį būtų nuvežę? Todėl istoriko M. Pociaus teiginiai, kad visa tai įvyko „po demobilizacijos“ (žemiau tai rodau), ar neatlaiko jokios kritikos, nes demobilizuotieji karinių uniformų nenešioja? 

2.           Be to, tada ir generolas S. Raštikis nebūtų galėjęs nieko padėti, jei brolis būtų civilis - net generolas nebūtų turėjęs jokios teisės rūpintis ne kariškiu, ir vokiečiai taip lengvai civilio nebūtų, gal. atidavę? Koks pagrindas buvo vokiečiams kaip kariškį iš kalėjimo išleisti, yra įrodymas Lietuvos Centriniame valstybiniame archyve (toliau LCVA) ir tai rodau žemiau ... temoje.

3.          Vėliau -  po demobilizacijos“ paneigia ir istorinė aplinkybė, jog lietuviams boikotuojant ėjimą į Wermachtą ir, boikotuojant SS legiono sudarymą, aštrėjo tarp lietuvių ir vokiečių santykiai. Todėl J. Krikštaponis ar ne būtų išvežtas į Študhofo Dievų mišką –  ten būtų jis buvęs tada kartu su Jonu Noreika ir su Fainos Kukliansky mama?

4.            Okupacijos pradžią ar ne nurodo KALĖJIME VIENOJE KAMEROJE SU KOMUNISTAIS BUVIMAS, ir jie ne labiausiai buvo suiminėjami tik okupacijos pradžioje? O vėliau jųjų tikimybė ar ne būtų labai abejotina, nes pogrindinė A. Meskupo komunistinė organizacija buvo neskaitlinga ir ...?

5.             Pati J. Krikštaponio suėmimo aplinkybė, nurodanti, kad ne tik restorane, bet ir šalia restorano lauke atsirado daugiau vokiečių, jųjų gausa ar ne gali byloti, kad ir Holokausto vykdymo dieną? Kitu laiku, ypač vėliau -  po Maskvos ir Staliningrado pralaimėjimų mažame periferijos mieste didesnis vokiečių kiekis ar ne gali būti abejotinu? Ką vokiečiams restoranuose ir šalia jų veikti vėlesniame okupacijos laikotarpyje, kai Rytų fronte pasidarė problemos?

6.            Kitame Partizanų ryšininko – tautodailininko Mykolo Dirsės ir sesers bendrame pasakojime, fiksuotame kraštotyrininkės Audronės Astrauskaitės, nors dėl dviejų pasakotojų bei redagavimo pasekmių chronologija išblaškyta - ne autentiška, bet jame konflikto priežastimi išsiskiria kaimiečio SERMĖGOS detalė, su kuria, matyt, kaimietis atsisėdo prie stalo. O tai byloja jau ne vasaros periodą ir ne žiemos, nes žiemą, gal, veiktų rūbinė ir su sermėga prie stalo, gal, sėstis niekas neleistų? Rūbinė restorane, galėjo, gal, neveikti tik rudenį; netikėtai atvėsus orams? Kitu laiku rūbinės restorane neveikimas gal mažiau tikėtinas? Todėl tokia aplinkybė gali būti irgi panašiausia į 1941 m.  rugsėjo mėnesio pabaigą ar spalio pačią tik pradžią iki kokios 3-čios dienos, nes išvykos į Minską spalio 06 d., panašu, kad bataliono vadovybei buvo žinomas J. Krikštaponio suėmimas ir tai atsispindi pačiame tos išvykos dienos įsakyme Nr. 42. (detaliau apie tai ... pav.)

  7.       Pasakojimo pradžios chronologija, paminėjus brolio tarnystę Kaune, Šančiuose pėstininkų pulke ir iš kart apie Vokiečių okupacijos metą pradėjus nuo kalėjimo pasakoti – tai akivaizdu, kad į kalėjimą pateko okupacijos pradžioje ir tas faktas labiausiai sesers atmintyje įstrigo. Jeigu suėmimas būtų metais ar dviem vėliau, tai tada sesuo būtų įterpusi to labai svarbaus istorinio tarpsnio kitas detales, kurias žmonėms turėjo būt įsimintinos.       

8.           SESERS TEIGINIO LOGIKA, jog brolis, grįžęs iš kalėjimo, „Namuose VISĄ vokiečių okupacijos laikotarpį slapstėsi. ...“, nurodo taip pat, kad buvo suimtas tik okupacijos pradžioje. Panašu, jog SLAPSTĖSI TAM, KAD NEREIKĖTŲ GRĮŽTI Į BATALIONĄ, kuris užsiiminėjo ne tuo, kuo reikėjo ir dėl ko išvyko bei apie tai pats generolas S. Raštikis galėjo rekomenduoti slėptis. Be to, pagal kito pasakojimą detalę, jog brolis iš kalėjimo sugrįžo sulysęs (išbadavęs, nes aukšto ūgio sportininkui dvigubų porcijų kalėjimuose nieks neduoda, o pats pasiprašė nenešti jam maisto, kad vienoje kameroje esantys komunistai Juozo nelaikytų šnipu), todėl J. Krikštaponis galėjo ir oficialiai susimuliuoti organizmo išsekimą, patvirtintą paminėto šiame sesers pasakojime draugo karo gydytojo Mikalausko pažymomis, su kuriuo Juozas tarnavo ir Varėnoje ir su kuriuo dezertyravo iš sovietinės Raudonosios armijos. Kuo galima paneigti tokią prielaidą?  

9.           Sesers paminėtą slapstymąsi gali patvirtinti ir J. Krikštaponio gyventojų surašyme nedalyvavimas (kad jo nėra surašymo sąrašuose, man paminėjo vienas LGGRTC istorikas) ir tai ne „Baltarusijoje buvimą“, o minėtą SLAPSTYMOSI faktą, gal, turi tvirtinti nedalyvavimas surašyme? Juk, tas 1942 m. gegužės 27 d. Lietuvos gyventojų surašymas (jis Vikipedijoje aprašytas), vyko okupacinės valdžios iniciatyva, siekiant nustatyti darbingos liaudies dydį. Todėl logiška, kad J. Krikštaponis turėjo slėptis nuo surašymo, kad į kokius prievolės darbus nepatektų, o, svarbiausia, baudos negautų už ne grįžimą į batalioną, jį tuo tikslu išleidus iš kalėjimo? (Čia tik mano prielaida-hipotezė, apibendrinus LŽVA mano aptiktus naujus duomenis, apie kuriuos žemiau)

10.         Paskutinį 10-tą Holokausto aplinkybių požymį gali byloti neadekvati J. Krikštaponio reakcija į vokiečių pastabą dėl kaimiečio atsisėdimo prie stalo su sermėga. Nors daug kas su šita mano nuomone nesutinka, bet aš savo nuomonę grindžiu PAGAL SPORTO PSICHOLOGIJOS principus, apie kurią, kaip treneris buvęs, gerai nusimaniau. Kad nuo Lietuvos gyventojų buvo nuslėpta, jog J. Krikštaponis buvo labai aukšto meistriškumo sportininkas (apie tai detaliau ...) ir jis, kaip aukšto ūgio (1 m. 90 cm) žmogus turėtų būti anatomiškai ir fiziologiškai ramesnio būdo, kaip įprasta visiems aukštesnio ūgio žmonėms. Be to, kaip sportininkas jis buvo ne dvikovinių sporto šakų atstovas, kuriems būdingas kovingumo jausmas, o individualios sporto šakos atstovas, kuriems karščiavimosi būdai yra svetimi. Alkoholio poveikis taip pat šiam karininkui, kaip aukšto lygio sportininkui bei teoriškai paruoštam Fizinio lavinimo instruktoriui – ta aplinkybė turėtų būt visiškai atmestina. Juolab, individualių sporto šakų sportininkams, skirtingai nei pas žaidėjus, sveikai gyvensenai motyvacijos yra žymiai didesnės, nes iš kart tai atsiliepia į rezultatą stadione. Be to. J. Krikštaponis turėjo antrąjį aukštąjį TEISINĮ išsilavinimą, nurodytą jo Pakėlimo lape, kas privalėjo leisti numatyti prieš vokietį panaudoto fizinio veiksmo juridines pasekmes. Tuo labiau, J. Krikštaponis turėjo Humanistinio išsiugdymo požymius, atsispindinčius jo ranka parašytoje Atestacijoje aspirantui. Todėl kultūringam karininkui turėjo būti DIPLOMATIŠKUMO jausmas. Todėl į tokią vokiečių pastabą neturėjo taip sureaguoti – privalėjo jis patarti seneliui nusiimti sermėgą. Bet, jeigu jis to nepadarė, tai panašu, kad BUVO YPATINGA PSICHOLOGINĖ SITUACIJA, privedusi prie FRUSTRACIJOS. Tai galėjo būt stresinis nusivylimas vokiečiais, kurie išvaikė Lietuvos Laikinąją vyriausybę (LLV), sušaudė 46 Birželio sukilėlius – šaulius Alytuje (tai naujas faktas iš naujos istoriko Simono Jazavitos knygos 218-219 psl.), kurie galėjo būt J. Krikštaponiui, bent, žinomi, kai ten jis tarnavo ir apie tai iš savo artimo (savo 3 mažas dukrytes praradusio) giminaičio-generolo S. Raštikio tai galėjo sužinoti. Galėjo jis žinoti ir apie generolo NESĖKMINGAS DERYBAS DĖL ŽYDŲ ŽUDYNIŲ NUTRAUKIMO su Vokietijos komendantu R. von Pohliu bei Užnugario kariuomenė vadu K. Roquesu. Todėl J. Krikštaponiui, varžybose ir Lietuvos čempionatuose bendravusiam-besivaržiusiam su žydų tautybės atstovais iš Makabi klubo, kaip teisę studijuojančiam bei TEISINGUMO jausmą puoselėjančiam, prasidėjusios žydų žudynės ir Ukmergės Pivonijos šile žudynių (Holokausto) apogėjus ar ne galėjo privesti prie tokios savęs nekontroliavimo būsenos, kuris paprastai pasireiškia, kai sutampa daug nepalankių čia išvardintų faktorių?

        IŠVADA: Taigi, čia visuma visų šių 10-ties aplinkybių ar nėra įrodymu, kad tas suėmimas ir kalinimas Kauno kalėjime turėjo būti labiau vokiečių okupacijos pradžioje, nei vėliau?
        Todėl labai keista, kad kai kurie LGGRTC istorikai, kaip Mindaugas Miknevičius,  F.b. soc. tinklo aistrose aplamai ignoravo J. Krikštaponio sesers pasakojimus.  Teko man pas jį, kaip specialistą 2021-07-18 kreiptis ir klausti dėl sąlygų atlikinėti tyrimus Baltarusijoje prie diktatoriaus A. Lukošenkos rėžimo, o  taip pat dėl J. Krikštaponio kalinimo pas nacius. Bet, deja, mane šokiravo valstybinės įstaigos istoriko atsakymas toks:


6 pav.: 
galima visą Gintauto Miknevičiaus atsakymą perskaityti, kaip
, neva, giminės sako ne tiesą  

        Toks istoriko „atsakymas“ šokiravo, nes apie J. Krikštaponio  pasodinimą į Kauno kalėjimą skelbė žinią Wikiwando enciklopedija, kurios patvirtintos žemiau 7. pav.: geltonai pažymėtos nuorodos; Gintauto Miknevičiaus tarnybai priklausančiame Ypatingajame archyve. Šioji enciklopedijos žinios detalė yra tokia:


  mus, kaip čia dėstau? 7. pav.: Citatą iš Wikiwando tinklalapio galima prasiplėsti-pasididinti

   Negi to patvirtinančiojo J. Krikštaponio Kauno kalėjime kalinimo fakto dokumento, tikrai, LGGRTC „nematė“, kas yra ne bet kokiame, o Ypatingajame archyve?  Wikiwando paskelbtų žinių (Mykolo Dirsės liudijimo) spektre pagal istorinę logiką, jei 1942 m. duomenimis J. Krikštaponis priklausė antinaciniam Tautiniam frontu, tai automatiškai pagal chronologiją gestapu areštavimas ir kalinimas Kauno kalėjime turėjo būti anksčiau - 1941 m., nes priklausyti Tautiniam frontui ir tuo pačiu būti kalėjime - tai nesuvokiama. Dar įdomiau, kad jeigu minėta Wikiwando enciklopedija bei Vikipedija  mini ir antrą-kitą žinią, prieštaraujančią J. Krikštaponio buvimui Baltarusijoje“ - tai jo sesers 1990 m. liepos mėnesio liudijimą-teiginį, jog BROLIS VISĄ VOKIEČIŲ OKUPACIJOS LAIKOTARPĮ PRALEIDO TĖVIŠKĖJE SLAPSTYDAMASIS, nes buvo sumušęs vokietį (siekęs apginti žmogų) ir taip paminėtas prie vokiečių jo kalinimas kalėjime, net abiejų šių internetinių enciklopedinių tinklalapių, nurodant to kalinimo dokumento adresą, esančio LGGRTC priklausančiame Ypatingajame archyve, tai šokiruoja, jog šis Centras (genocido ir rezistencijos tyrimo) savo tinklalapio skyrelyje apie J. Krikštaponį, smulkiai išdėstydamas jojo tarnystės vokiečių laikotarpio pokyčius, o suėmimo-kalinimo net  visai nemini, nors saugo tą faktą patvirtinantį dokumentą. Juolab, dar tai tyrimo įstaigai priklausantis darbuotojas keistai neigia esant dokumentams, kaip matome 6 pav.:   ir tvirtinant, kad, neva, „giminė sako netiesą, kad ...“, nors yra kažkoks dokumentas, patvirtinantis kalinimą. Tuo labiau, ir žymiai anksčiau, kažkur po apie 2011 metus, kai telefonu konsultavausi su šios įstaigos istoriku, jis irgi tą patį man sakė.
        Todėl tam istoriniam rebusui išsiaiškint, teko tą:
 (LYA, f. k-21, ap. 1, b. 49, l. 199) Lietuvos Ypatingojo archyvo nuorodą-adresą užsakyti tame archyve ir su dviračiu atvažiuoti į sostinę per Baltijos kelio jubiliejų, kuris to svarbaus mums įvykio jubiliejine akcija buvo pratęsta nuo sostinės iki sienos su Baltarusija.
        Juk, man,  1988 m. su dviračiu teko keliauti ir palei Nerį nuo Žąslių laike masinio Ekologinio žygio, kai jame suplevėsavo tautinių  mūsų trispalvių 
„ištisa jūra“. Tada žygis  užsibaigė Nemuno ir Neries Santakoje su pirmuoju sovietmetyje gausiausiu mitingu. Šio žygio pakelyje buvo tematinės stovyklos ir paskutinioji Guldėnų nakvynės stovyklavietėje buvo Istorijos vakaronė, kurioje šalia mūsų trispalvės tada pirmą kartą Lietuvoje suplevėsavo ir seniausioji Europoje gudų balta-raudona-balta (gudiškai БЧБ) nacionalinė vėliava. Taip, kad mes jau turime savo tautinę vėliavą į valstybinę vėl atvirtusią, o mūsų kaimynai dar jos neturi, - net griežčiausiai ji uždrausta - žiauriau, nei sovietmetyje. Tai ši aplinkybė ar nekenkia istoriniams tyrimams, susijusiems su šia mūsų broliška tauta? Juk, net dvi ekspedicijas dviračiu po Gudiją buvau surengęs. Bet, jei jas tęsiu, tai ar nebūsiu joje suimtas už tokius rašinėjimus?

         Taigi atvykau į sostinę su dviračiu, kad su juo tęsti topografinę-kartografinę ekspediciją po Vilnijos apylinkes. Todėl su dviračiu privažiavau ir prie buvusių ОХРАНК-os, GESTAP-o, NKVD ir KGB rūmų, kuriame dabar šių okupacinių prievartos įstaigų Ypatingasis archyvas. Prie jojo ir įsiamžinau:

     Šis archyvas labai tvarkingas, su jame saugomais dokumentais dirbti ir juos fotografuoti yra pačios nuostabiausios sąlygos.8 pav.: aš prie Ypatingojo archyvo po jame atradus J. Krikštaponio suėmimo-kalinimo dokumentą , apie kurį informavau Lietuvos Laisvės kovotųjų sąjungą bei kai kuriuos Seimo narius, nusimanančius apie istoriją.

        Pagal minėtą (LYA, f. k-21, ap. 1, b. 49, l. 199) nuorodą - archyvinį aprašą paaiškėjo, kad tai buvusio LTSR Vidaus reikalų ministro pavaduotojo NKVD generolo-majoro Piotro Micailovičiaus Kapralovo raštelis-ataskaita apie Juozo Krikštaponio sunaikinimą, kuriame aprašomas pastarojo vadovaujamos Partizanų grupės sunaikinimą, kur P. M. Kapralovas buvusiam  Zemlando operatyvinės grupės įgaliotam ir  SSRS NKVD-NKGB po Lietuvos SRS įgaliotajam generolui-leitenantui Ivanui Maksimovičiui Tkačenkai  pabrėžė, jog Juozas Krikštaponis (vadindamas jį „Krištaponiu“) buvo GESTAP-u suimtas ir 3 mėnesius kalinamas Kauno kalėjime:  

              
9 pav.:
 NKVD generolo Kapralovo raštelis, kurį galima pasididinti.

 


3.  Kodėl sovietiniams okupantams, sunaikinus J. Krikštaponį,
      
reikėjo jiems jį pagerbti, pabrėžiant jo nukentėjimo nuo nacių faktą?
Kodėl Lietuvos „tyrėjams“ tai reikėjo nuslėpti?

      Toks kontraversiškas dvigubas klausimas iškyla, matant, kaip ir sąmoningai nuslėptą tą nuo nacių nukentėjimo faktą, kad jį galima būtų ir toliau „kolaborantu“ pravardžiuoti? Kai pabendravau su keliais istorikais, gaunančius atlyginimą iš mūsų mokesčių mokėtojų lėšų, tai irgi tik taip vadina mūsų Didvyrį. Tai, kaip derintųsi visuomenei žinia, jei, „naciams kolaboravęs“ asmuo, nuo jų ir nukentėjo?
        Vienoje radijo laidos „diskusijoje“; be oponentų, tik „į vienus vartus mušimui“, kaip sovietmetyje buvo priimta, apie J. Krikštaponį docentas Nerijus Šepetys pasakė, „... kad jis sėdėjo kurį laiką DABOKLĖJE, nelabai ką pasako“.
        Joje (areštinėje) paprastai tik už smulkius nusižengimus  ir tik iki mėnesio būdavo laikomi sulaikytieji. Taip, kad liūdna, jei, istorikus ruošiantis, docentas nežino, kuo skiriasi daboklė nuo kalėjimo. Juk sovietų generolas aiškiai parašė, kad Kauno KALĖJIME buvo laikomas ir, laikomas, tris mėnesius, jei ne daugiau. O, pagal seserį, laikomas jos brolis buvo ne tarp kokių „smulkių chuliganėlių“, o tarp komunistų. Tai, „daboklė“ būti ne kaip negalėjo. Jei pastarojoje būtų buvęs, tai, gal, NKVD-istinis generolas nebūtų minėjęs smulkmenos, kaip svarbios žinios, vertos Sovietų Sąjungos vienam iš NKVD vadų? Taip, kad, gal okupantai ir išvežė į Maskvą GESTAP-o dokumentus, nes pamatė generolo S. Raštikio įtaką; sesers Atsiminimuose minėtą? Gal tas įvykis sovietus ir kuo nors sudomino? Kodėl jiems reikėjo tai paminėti, kaip labai svarbų faktą?


10 pav.: 
minėto NKVD generolo Kapralovo raštelio ištrauka, apibūdinanti sunaikinto mūsų Partizanų vado Juozo Krikštaponio asmenybės bruožus ir vokiečių laikais kalinimo faktą. Šio spausdinimo raidžių šifrui pastudijuoti, galima tą ištrauką pasididinti.

        Atkreiptinas dėmesys, kad NKVD generolas Kapralovas, atsiskaitinėdamas prieš jam pavaldų aukštesnįjį generolą Tkačenką, labai keistai; prie J. Krikštaponio-„Krištaponio“ karinės tarnybos Lietuvos ir Raudonosios armijose nurodytų laipsnių, pabrėžia prie vokiečių J. Krikštaponio suėmimą GESTAP-u ir  po „trijų mėnesinio laikymo po sargyba Kauno kalėjime - išlaisvintas“ (išverčiau pažodžiui, neiškraipant rusiškosios kalbos mentaliteto.).
        Todėl keista, jog jokie Lietuvos istorikai net netyrinėjo, kuo sovietams tas J. Krikštaponio prie vokiečių laikymas Kauno kalėjime buvo labai svarbus kaip faktas. Keista, kad vietoje tyrinėjimo, mūsų istorikai, aplamai, bandė nuslėpti šį faktą, L. R. Generalinei prokuratūrai pateiktoje minėtoje A. Rukšėno 
pažymoje“.
        Kaip Generalinė prokuratūra būtų sureagavusi, jei ji būtų sužinojusi, jog J. Krikštaponis buvo dar kalinamas prie vokiečių? Ar tuo metu LGGRTC direktorės pareigas ėjusi Terėsė Birutės Burauskaitė žinojo apie J. Krikštaponio kalinimą ar ne?  Gal ir nuo jos buvo nuslėptas šis skundžiamojo Didvyrio kalinimo nacių laikais faktas? Kaip galima buvo skųsti Didvyrį, siūlant jam nuimti savanorio statusą, jei nebuvo žinomas jojo nuo nacių nukentėjimo laikotarpis? 
Jei Gen. prokuratūra būtų sužinojusi apie skundžiamojo nukentėjimo nuo nacių faktą, tai ar ne būtų visiškai atmestas Centro siūlymas naikinti savanorio statusą, net ne pradėjus jo svarstyti, pareikalavus visų pirma ištirti nuo nacių nukentėjimo aplinkybes ir jo laiką? Tai, gal todėl buvo nuslėptas šis nuo nacių nukentėjimo faktas, kad nereikėtų jo tirti?  

    O gal istorikai-tyrėjai net nežinojo to fakto? Bet, kaip tai  atsitiko, kad minėtos internetinės enciklopedijos žinojo net dokumentą to fakto, saugomą Centrui priklausančiame archyve, o to archyvo šeimininkai „nežinojo“, ką patys disponuoja?
        Todėl pažvelkime į tada (2014-12-19 raštu Nr.13R-300 
dėl J... K... veiklos nacių okupacijos metais) Generalinei prokuratūrai prisegtų dokumentų, matomo 11 pav.: sąrašo pabaigą:

     Taigi, dar kartą būtina pažvelgti į Generalinei prokuratūrai pristatytų dokumentų sąrašo pabaigą, kuriame yra ir NKVD generolo Kapralovo rusiškai „записка“ vadinama:


 11 pav.: LGGRTC 2014-12- pristatytų generalinei prokuratūrai dokumentų sąrašas. Jį galima pasididinti
Bet, šiame rašte pateiktas LGGRTC Alfredo Rukšėno tarnybinis telefonas 852661519 neegzistuoja ir todėl su juo negalima konsultuotis. - jam negalima užduoti klausimų, kad ir tokių:

    Tai, tada, kaip suprasti, kai  11 pav.:  matomas istorikas  Alfredas Rukšėnas Generalinei prokuratūrai prie visų papildomai pateiktų dokumentų, 27-tuoju dokumentu prisega ir tą čia nagrinėjamą „Gen. mjr. Kapralovo raštelį“?
        Tai, pristatydamas šį dokumentą, negi istorikas „nepamatė“ J. Krikštaponio suėmimo-kalinimo fakto paminėjimą? Kaip galima „nepamatyti“, kai prie J. Krikštaponio asmenybės duomenų iš karto parašytas šis jo suėmimo-kalinimo faktas, kaip svarbiausias sunaikinto asmens faktas? 

     Gal šis dokumentas yra, aplamai, vienintelis dokumentas, liudijantis J. Krikštaponio ir jo vadovaujamos grupės sunaikinimo faktą?  Todėl dar kartą siūlau pažvelgti į jį: 

12 pav.: Ta svarbiausioji  žinia apie J. Krikštaponio nukentėjimą nuo nacių, pagal puslapio maketą yra pačioje aiškiausioje vietoje.

   

13 pav: Ši svarbiausioji nuo  nacių nukentėjimo žinia labai derinasi su Raudonosios armijos vyr. leitenanto laipsniu, žaliai pabrauktu.

     Labai keista, kad Lietuvos istorikų NESUDOMINO ir vyr. leitenanto laipsnis J. Krikštaponiui, kuris niekur jo biografijoje neminimas. Taip, kad labai keista, kad batalione kažkodėl J. Krikštaponiui sužeminamas laipsnis vėl iki leitenanto? Už kokius „nusižengimus“ J. Krikštaponis „nubaudžiamas“, kai jam jau seniai turėjo būti kapitono laipsnis?

       Juolab, J. Krikštaponis buvo garsinęs Lietuvos kariuomenę, labai aukštais sportiniais pasiekimais Lietuvos čempionatuose ir tarptautinėse varžybose, kas ar ne sąmoningai tai nuo Lietuvos gyventojų irgi nuslėpta? Todėl, vien už tai jam privalėjo būti pakeltas laipsnis, kad jis kaip minėtų varžybų prizininkas ir net tris kartus Lietuvos čempionas disko metime - rutulio stūmime, turėjo būti visai kariuomenei kaip fizinio tobulumo bei išsitobulinimo pavyzdys. Tą tobulumą-visapusiškumą stiprino ir ta aplinkybė, kad J. Krikštaponis buvo Lietuvos 1938 m. čempionate III-čios vietos prizininku ir šuolyje su kartimi, reikalaujančios koordinacijos bei techninio pasirengimo. Tą pavyzdį Lietuvos kariams turėjo stiprinti ir tai, jog Juozas nuo gimnazijos suolo buvo bendravęs su garsiausiais Lietuvos sportininkais bei pirmaisiais Lietuvoje sporto teoretikais - Sporto rūmų dėstytojais - savo bendramoksliais, kaip didžiausia Lietuvos sporto garsenybe Stasiu Šačkumi, būsimuoju pirmosios lietuvaitės planetos rekordininkės treneriu - garsiu Skriaudžių kanklininku ir būsimu Študhofo bei GULAG-o kaliniu - 1988 m. Atgimimo šaukliu Leonu Puskinigiu bei Vladu Bakūnu - Valdo Adamkaus sporto draugu.
         Todėl nieko nuostabaus, kad pagal jo sesers bei J. Krikštaponio gimtinės kaimyno ir jojo Partizanų ryšininko Mykolo Dirsės parodymus, minėtos kraštotyrininkės Audronės Astrauskaitės užrašytus, Juozas „1939 metais gavo kapitono laipsnį“. Jiedu išsigalvoti, tikrai, negalėjo, kai visais atžvilgiais jam priklausė tas laipsnio pakėlimas. Ir jeigu istorikai neranda, tai reikia nepamiršti, jog tais 1939 metais prasidėjo II-asis pasaulinis karas ir kokie nors formalumai ar ne galėjo strigti? 
         Na, o kad po sovietinės okupacijos Lietuvos karininkų laipsnius reikėjo suderinti su Raudonosios armijos laipsnių gradacija, tai, gal, nieko nuostabaus, kad, gal, tik ką gautą J. Krikštaponio kapitono laipsnį, sovietai neužskaito ir kaip jauną kapitoną pervedą į vyr. leitenanto laipsnį, kurio tokio Lietuvos kariuomenėje, atrodo, nebuvo? (Čia mano hipotezė). Nebent, sovietų karininkams patiko sportiškas karininkas ir pakėlė, jį paversdami Fizinio lavinimo instruktoriumi? Spėju, kad tokioms pareigoms užimti, J. Krikštaponis pas minėtus savo mokslo-sporto draugus galėjo kažkokius teorinius kursus Sporto rūmuose praeiti. Tai, manau, ne prievolė, o pačių sportuojančiųjų siekis turėjo būti, kad teoriškai patobulėti, ypač, atsiradus norui treniruoti, vadovauti sportui, ar Kūno kultūrai? Bet, sovietus išvijus, J. Krikštaponiui nepagrįstai atimtas, nors sovietų suteiktas vyriausiojo leitenanto laipsnis, ar ne galėjo jam atimti motyvacijas tarnauti batalione? Juk batalione jau buvo vyr. leitenantai, kaip, pavyzdžiui, vėliau Juozą Krikštaponį pavadavęs vyriausias leitenantas Nikodemas REIKALAS, kuris yra centrinė figūra J. Krikštaponio byloje, ir jį kažkodėl irgi minėtoji A. Rukšėno 
„pažyma“ nuslėpė. (Apie N. Reikalą čia žemiau bus irgi pritrenkiantis faktas)

    Bet kyla klausimas, kodėl minėtame Generalinės prokuratūros atsakyme tas Kapralovo raštas nepaminėtas? Manau. kad teisininkai jo ir neturėjo teisės nagrinėti, nes pagrindiniame dokumente - tai A. Rukšėno „pažymoje“ nebuvo minimas suėmimo-kalinimo faktas, todėl teisininkams galėjo kilti įtarimas, kad visai ne apie tą asmenį tame rusiškame NKVD-iniame rašte minima, nei apie tą, apie kurį skundžiama prokuratūrai. Todėl, manau, kad prokuratūrai, kaip matome čia 3 pav.: , iškilo ir asmenybės pagrįstumo klausimas, apie kurį Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Žydrūnas Radišauskas atsakymo Centrui pabaigoje pabrėžė  dėl ginčijamo administracinio akto panaikinimo pagrįstumo, tarp pateiktų objektyvių duomenų, tarp kurių pasigedo ir duomenų, patvirtinančių J. Krikštaponio tapatybę. Juk, NKVD generolas mini „KriŠtaponį“, o ne KriKšatponį ir todėl istorija besidomintiems asmenims irgi iškilo tapatybės pagrįstumo klausimas. 
        Aš irgi maniau,, kad, neva. pakištas kitas asmuo, kad tai skirtingi asmenys ir todėl, net 21-vienu klausymu į LGGRTC kreipiausi. Todėl AČIŪ Centro vadovams, direktoriui Arūnui Bubniui ir to Centro LGGRT departamento direktorei - mokslininkei Kristinai Burinskaitei bei pačiam istorikui Alfredui Rukšėnui, jog man buvo sąžiningai ir MOKSLIŠKAI atsakyta labai išsamiai; net 14 psl. apimtimi, kuriame paaiškėjo nauji pritrenkiantys ir J. Krikštaponį išteisinantys faktai, apie kuriuos aš čia žemiau dėstau ...  Tik, labai apgailestauju, jog į tą 2022-02-14 15:20 man atsiųstą raštą, dar Centrui neatsakiau, nes karo su Ukraina išvakarėse jau buvo įtempta padėtis, akivaizdi, kad tuoj karas prasidės, - žinojau kad jis prasidės po kokių 10 dienų, todėl ten dėmesys ir buvo svarbesnis ir karo Ukrainoje skirtą tematiką užvedžiau 2022-vasario 21 dieną - 3-ims dienoms anksčiau, nei tas karas prasidėjo.
        O, kad KriKštaponis ir KriŠtaponis vienas ir tas pats asmuo, aišku pasidarė, kai Lietuvos Lengvosios atletikos 100-mečiui atsiverčiau Lietuvos čempionatų protokolus, kuriuose visuose aiškiai pasimatė, jog tuose protokoluose J. Krikštaponis save vadina Krištaponiu ir jokių klausimų daugiau kilti neturėjo dėl tos pačios asmenybės skirtingomis pavardėmis. Skirtingos Juozo pavardės tapo, tikriausiai, jam išrašius ne tokį pasą, kai jam suėjo 16 metų? Todėl šokiruoja istoriko Mindaugo Pociaus sukelta vos ne isterija savo Pažymoje, skirtoje Ukmergės konferencijai ir jo straipsnyje išspausdintame žurnale GENOCIDAS IR REZISTENCIJA, įrodinėjant, kad, neva, 
asmenvardis Krikštaponis yra klaida“, dėl ko jis užsimanė pakeisti pavardę ir jo seseriai. Todėl kuom verti šio istoriko „moksliškumo principai“, kai M. Pocius ignoruoja tėvų pavardžių įtaką savo vaikams? Juk, yra Krikštaponio tėvų santuokos liudijimas, išrašytas rusiškai dar caro laikais, kurį galima susirasti yra e-pavelde, ir kur pavardės viduryje aiškiai galima įžiūrėti K raidę. Yra ir jų sūnaus Juozo gimimo liudijimas Vadoklių kunigo išrašytas, prie kurio M. Pocius irgi prisikabino, kad, neva, kunigas „klaidą padarė. O A. Rukšėnas Generalinei prokuratūrai jo pristatyti negalėjo, kad dėl tapatybės abejonių nebūtų buvę? Būtent, AŠ Juozo PAVARDĖS STILIŲ NAUDOJU TĖVŲ DUOTĄ: JAM NUO GIMUS, o ne klaidingą vėliau pasininko išduotą, ir su raide K praleista, kas turėdavo tokių kuriozų daug pasitaikyti. Todėl N. Pociaus paistalais dėl „klaidos“ Juozo tėvų pavardėje ar ne rodo šio „istoriko“ antimokslinę nuostatą, nors jo parašytą Pažymą rašau iš didžiosios raidės? 

 

4. Minėtas NKVD  generolas ir KGB tyrėjai neigė J. Krikštaponį „buvus Baltarusijoje“, nes ...
 

        Naujas etapas Lietuvoje dėl J. Krikštaponio biografijos nagrinėjimo prasidėjo, būtent, nuo tos Mindaugo Pociaus parašytos Pažymos, nes joje atsirado ir minimo prieštaringos žinios nei A. Rukšėno buvusioje „pažymoje“, nors jis ją 2014-12-19 vadino „istorine-archyvine pažymą“. Bet, kai joje buvo nuslėpti LGGRTC archyvuose sukaupti pagrindiniai dokumentai susiję su Juozu Krikštaponiu ir vienas asmuo nuslėptas, labai susijęs su Juozu - patikėkite, tai tokia „pažymą“ verta tik į kabutes imti ir ar ne reikia aiškintis, kodėl buvo bandoma L. R. Generalinę prokuratūrą apgauti 
        O, šiaip, 
kai tą NKVD generolo raštelį Facebook soc. tinkle 2021 m. rugpjūčio 28 d. paskelbiau, tai, toliau istorikams slėpti J. Krikštaponio nukentėjimo nuo nacių faktą, atrodo, jau tapo, gal. neįmanoma? Todėl malonu, kad istorikas Alfredas Rukšėnas mano temose pradėjo diskutuoti ir man pranešė apie Mindaugo Pociaus pateiktą Pažymą, o taip pat, labai svarbių istorinių žinių pateikė, už ką jam AČIŪ privalau sakyti.

     Taigi, dar kartą būtina pažvelgti į NKVD generolo Kapralovo rusiškai „записка“ vadinamą:


14 pav.:
 NKVD generolo Kapralovo raštelio išsiuntimo data rugpjūčio 29 d., praėjus net 7,5 mėnesiui po J. Krikštaponio sunaikinimo.

       Pirmiausiai, 14 pav.:  matant šį šokiruojančiai didelį datų skirtumą, net iki 7,5 mėnesio nuo J. Krikštaponio ir jo vadovaujamos Partizanų grupės sunaikinimo, būtina įsigilinti į to raštelio turinį. Iš jo matosi, jog tai operatyvinis, kaip ir „skubaus?“ pobūdžio pranešimas ir taip ilgai delsti su tuo pranešimo negalėjo. Negalėjo, nes tame pranešime minimi 5 sunaikinti vokiečių desantininkai-parašiutininkai, išmesti Vokietijos žvalgybinių organų, su užduotimi susirišti su Krištaponiu ir po juo vadovavimu atlikinėti Lietuvos teritorijoje atlikinėti diversinius aktus ir vesti žvalgybinį darbą Vokietijos naudai..
        Toks dalykas yra neatmestinas, nes J. Krikštaponio bendradarbiavimas su vokiečiais pėdsakus galima aptikti iš jau minėtų Atsiminimų užrašytų kraštotyrininkės Audronės Astrauskaitės kad ir tokių: 


15 pav.: iš XXI-mo amžiaus publikacijos ištrauka, kurią VISĄ galima paskaityti ČIA.

        Atkreiptinas dėmesys, jog J. Krikštaponis 1944 m. liepos 20 d. rengia PIRMĄJĮ Partizanų SĄSKRYDĮ dar, kai prie Šventosios upės vyksta žiaurus mūšis ir kai į Ukmergę sovietai įžengs tik po 5-ių dienų! O lakūno buvimas būryje ir jo išsiuntimas į Vokietiją parskraidinti ginklus byloja glaudų J. Krikštaponio kontaktą su vokiečiais. Šis faktas griauna 2021-12-03 Ukmergės konferencijoje pranešėjo Mindaugo POCIAUS PAISTALUS, neva, apie J. Krikštaponio suėmimą po demobilizacijos iki 1944 m. liepos mėn.“. Įsivaizduokime, „iki liepos mėnesio“ kalėjime pasėdi su komunistais vienoje kameroje, o „ tik iš kalėjimo išėjęs su vokiečiais dėl ginklų tariasi“. Ar įmanoma tokia nesąmonė? Todėl būtina įsigilinti, kaip M. Pocius visą tai „argumentuoja“:     


15 pav.: matote istoriko "teisėju" tapusio, reikalaujančio paminklinio akmens demontavimą atlikti ištrauką iš straipsnio, kurio autoriumi yra Vidmantas Misevičius, galima pasididinti,
 o taip pat ir plačiau galima pasiskaityti visą straipsnį apie šią Ukmergės konferenciją..

        Svarbiausia, konferencijos stebėtojai net nesulaukė jokio pagrindimo. Net, panašu, kad šis istorikas, matyt, nė nematė šio NKVD generolo Kapralovo teiginių? Negi šiam istorikui rūpi tik „kita Mėnulio pusė“? Taip vadinasi jo veikalas apie Partizanus. Bet, ar jis turi supratimą apie šį istorinį karo-pokario laikotarpio tarpsnį, galima „pasigrožėti“ iš tolimesnių frazių:  Ukmergės konferencijos detale šia:


16 pav.
: 2021-12-03 Ukmergės konferencijoje M. Pocius J. Krikštaponio 
„kalinimą 1944 m. liepos mėnesiui“ net priskyrė. Galima pasididinti.

     Čia jau visai įdomu darosi, kai istorinius duomenis, patvirtintus istoriniais dokumentais; su nuoroda Pažymoje ir artimųjų Atsiminimus istorikas-mokslininkas vadina  "gandu". Gal tokį kategorišką teiginį taip suprato žurnalistas?  Todėl verta ir net reiktų, pirmiau, viską perskaityti, ką žiniasklaidos priemonė  POZICIJA apie Ukmergės konferenciją rašo, o po to, net būtina išklausyti konferencijos pranešimą ir, ypač,  to pranešimo paskutiniąją dalį apiegandus. Joje šiek tiek kitaip buvo pasakyta:

Viešai  skleidžiami gandai, kad Krikštaponis negalėjo dalyvauti žudynėse, nes 3 mėnesius buvo kalinamas GESTAP-o, - neturi pagrindo, nes jis kalėjo jau demobilizuotas ... - nuo 1942 m. rugsėjo  iki 1944 m. liepos .“

        Taip, kad suvokti tikresnę padėtį, siūlau skaityti, ką toliau NKVD generolas Kapralovas tame operatyvinio“ pranešimo raštelyje rašė:

      

 Laike KRIŠTAPONIO būrio (rusiškai„bandos“) sutriuškinimo, buvo pagrobta portatyvinė radijo stotelė (rus.: „racija“), ginklai ir kitas desantininkų turtas
         Dėl žinių pranešu, kad 1944 m. gruodžio 31 d. vokiečių išmesta parašiutininkų grupė susidėjo iš 10 žmonių, iš kurių 5 diversantai užmušti laike KRIŠTAPONIO būrio (rus.: „bandos“) likvidavimo, vienas užmuštas ir antras sulaikytas, bandantis susirišti su būriu (rus.: „banda“) ir trys diversantai dabar paieškomi ir kaip nustatyta, randasi VAITELIO 
(parašyta neįskaitomai su O raide, vietoje L) būryje (rus.: „bandoje“) veikiančiame Lėno miškuose.
  Generolas-majoras Kapralovas

      Tai, kaip matome, informacija šio NKVD-inio generolo labai svarbi-skubi sovietams, nes yra susijusi ne šiaip sau su eiliniu mūsų Partizanų būrio sunaikinimu, o ir su vokiečių desantininkų veiksmais, kuriuos kai kas bando nuneigti. Mano manymu, kaip iš NKVD-istų generolo teksto, galima suprasti, kad tie vokiečių desantininkai turėjo būti atskirai ir apie juos mūsų Partizanai bei jų liudininkai galėjo ir nežinoti. Labai įdomus vokiečių desanto išmetimas Naujųjų metų išvakarių dieną. tas vokiečių desantas, pagal karinę logiką net privalėjo būti.
        Juk, kaip tik, pagal 1945 m. sausio 10 dienos (1299-tos karo dienos) suvestinių dienoraštį 1-asis Pabaltijo fronte 10-tąją sausio 10 d. vokiečių didelės pėstininkų pajėgos, palaikančios tankų, atakavo 92-o šaulių korpusą, vadovaujamo generolo N. B. Ibianski 43-čios armijos A. P. Beloborodo iš Klaipėdos rajono į Kretingos pusę. Kitą dieną visur vokiečių daliniai visur buvo sustabdyti, o sausio 12-tąją (J. Krikštaponio žuvimo dieną) dėka kontraatakų tapo vokiečiai atmesti. Sovietų 51-oji J. G. Kreizerio armija atmušė visus bandymus suduoti priešingus smūgius.
        Iš šių fronto žinių aišku, jog vokiečių desantininkų išmetimas į Ukmergės krašto žemes turėjo kažkokius diversinių planų tikslus ir siekį įtraukti mūsų Partizanus. Kaip pastarieji būtų tai vykdą - neaišku, nes lietuvių Pasipriešinimo tikslai turėjo būti kiek kitokie? Manau, tai mūsų Karo istorikai turėtų, ypač dabar tai tirti.
      O; šio NKVD-istų generolo pateikta žinia apie vokiečių desanto  sąsajas su J. Krikštaponio būriu, GALUTINAI TRIUŠKINA M. POCIAUS PAISTALUS apie „Krikštaponio kalinimą iki 1944 m. liepos mėn.“, nes J. Krikštaponio ir vokiečių tarpusavio santykių atšilimui turėjo praeiti gerokai ilgas laikotarpis po J. Krikštaponio kalinimo Kauno kalėjime - tas įvykis turėjo būt užmirštas. Tam užmiršimo procesui turėjo tašką padėti sesers Veronikos minimas giminaitis-generolas Stasys Raštikis, kuris incidentą Ukmergės restorane galėjo įrodinėti ir kaip „nesusipratimą“ tarp kariškių. Todėl ir logika tame incidente kaip „J. Krikštaponio civilio“ net nesuvokiama pagal M. Pociaus paistalą iš „kitos Mėnulio pusės“ srities lygio, kuri logiškai reikalauja „nusileisti ant Žemės“ ir neieškoti, ko nepametus  „kitoje Mėnulio pusėje“, kuri net visai nematoma.

     Bet, NKVD-isto Kapralovo delsimas į Centrą perduoti šią labai svarbią ir skubią OPERATYVINĘ informaciją yra net visiškai nesuvokiama. Pagal viską, šis raštelis ar ne turėtų būti tik pakartotinu, istoriniam tyrinėjimui? Kokia gal būti „nauda“ iš šios 1945 m. rugpjūčio pabaigos visiškai pasenusios „informacijos“ jau po Gegužės 8-tusios (sovietinės pavėluotos V. 09 d.), kai hitlerinės Vokietijos jau nebeliko? Kodėl ne normaliai raštu-paštu istorijai ši, gal, pakartotina-išanalizuota informacija siunčiama, o vyriausybine linija? Slaptumui užtikrinti?    Juk, J. Krikštaponio sunaikinimo metu Kapralovas buvo tik valstybinio saugumo pulkininku, už pastarojo sunaikinimą? (galima tik paspėlioti) 1945-02-16 gauna valstybinio saugumo komisaro vardą, o generolo-majoro laipsnį gavo tik 1945-07-09 pagal kažkokį sovietinį vajį, nes tą dieną tuos laipsnius Sovietų Sąjungoje gavo net 143 Saugumo generolai.
        Todėl ši visiškai pasenusi „žinia“, akivaizdžiai, buvo išsiųsta kažkokiai ANALITIKAI, ar ne įvertinti J. Krikštaponio nuo nacių nukentėjimo priežasčiai ir labai svarbaus sovietams (bendravusio su Ribentropu, Hitleriu, Molotovu, Stalinu ir su karaliene Elžbieta II-ąja) generolo S. Raštikio įtaka J. Krikštaponio išlaisvinimui, pabrėžtą tame rašte paskutiniuoju žodžiu „освобождeн“. Ar ne galėjo sovietai bandyti kaltinti S. Raštikį bendradarbiavimu su vokiečiais per tą J. Krikštaponio sąsają su vokiečių desantu?
        Sovietams, matyt, reikėjo atlikti analizę dėl J. Krikštaponio nuo nacių nukentėjimo ir po to su vokiečiais SUARTĖJIMO analizę, ar ne studijuojant į Vakarus ( į Vokietiją) pasitraukusį giminaitį-generolą S. Raštikį, jo ir jojo žmonos išviliojimui ir net išėmimui iš Regensburgo, o po to iš Scheinfeldo stovyklų, per jųdviejų gražinimą per ištremtąsias į Sibirą dukrytes? Vieną iš jų pažinojau, o kitos dukrą net labai gerai pažinojau, su kuria mano pusiauauklėtinis apsivedė ir nuo josios pabėgo ar tik ne KGB ir Rusijos FSB įtakotas, suvaidinęs „žuvimą Rusijoje“ (apie tai Mažeikių tinklalapis „Santarvė“ skelbė) pasikeisdamas net tapatybę ir šiuo metu gyvendamas pamaskvėje? (Apie tai detaliau Čentrui paaiškinsiu ruošiamame mano išplėstiniame atsakyme dėl Partizanų šmeižimo)

         Tai ar ne galima to Kapralovo  raštelio tūrinį sieti su sovietų bandymu iš Sąjungininkų (JAV ir britų) išgauti generolą S. Raštikį? Ar ne galima istorikams šią versiją patyrinėti? 

       Ir tai, ar ne akivaizdu, kad šis NKVD generolas matė  GESTAP-o dokumentus apie J. Krikštaponio suėmimo-kalinimo Kauno kalėjime laikotarpius,  ir todėl per tą pusmetį, gal, net neieškojo Impulevičiaus batalione jokių, nors, galų, kurie ir nebuvo reikalingi? Jei jie būtų buvę, - okupantų generolas, tikrai, nebūtų tylėjęs.

     Apie tai minėtoje Ukmergės konferencijos pranešime dėstė Audrius SKAISTYS, kuris 17 pav.: kaip Nevyriausybinių organizacijų koordinacinės tarybos pirmininkas, kaip tik. mini patį pirmąjį apie J. Krikštaponį dokumentą po 8-ių mėnesių sudarytą, kuriame nėra tos tarnystės batalione fiksavimo:

 
17 pav.:  dešinėje ir 18 pav.: Audrius Skaistys savo skaidrėse demonstravo tai, ką aš Facebook-e buvau paskelbęs ir ką čia šioje temoje dabar pristatau ir ką kitame parodysiu.


19 pav.:
 Pagrindiniai akcentai, kuriuos žemiau papildau. Skaidrės pavadinime KRI(K)ŠTAPONIS asmenvardžio problema turi būt panaikinta, nes mano atrastuose Lietuvos Lengvosios atletikos čempionatų protokoluose aiškiai matosi J. Krikštaponiui į Krištaponio  nuo paauglystės laikų pakeistos pavardės faktas, matyt, taip išrašius jam pasą ir pavardėje praleidus vieną K raidę.

         Iš visų šių faktų visumos; kaip ir turėtų pirštis išvada, jog to raštelio Sovietų Sąjungos vyresnybei pateikimo išvakarėse; tik ką NKVD generolu tapęs Kapralovas, apie J. Krikštaponio nuo nacių nukentėjimo (suėmimo-kalinimo) faktą dėsto, greičiausiai, vadovaudamasis GESTAP-o dokumentais, matyt, įrodančiais jog mūsų Juozas nieko bendro su Baltarusija neturėjusio, kas vėliau, matyt, buvo prigalvota?

        Todėl, „su Baltarusija“ NORINTIEMS KALTINTI J. KRIKŠTAPONĮ, AR NE REIKIĄ JIEMS VAŽIUOTI į Maskvos archyvus? Juk, jei šis mūsų Didvyris būtų „kaltas“, tai negi dabar Maskva įrodymus nebūtų pametėjusi apie jo nuo nacių nukentėjimo datą, palankią kaltintojams?

     IŠVADA: taigi, iš 14 pav.: matomos NKVD generolo Kapralovo paskelbtos 1945 m. sausio 12 d. J. Krikštaponio sunaikinimo datos ir ją sulyginus  su  LGGRTC buvusios direktorės T. B. Burauskaitės 2014-12-19 raštu N.13R-300 kreiptis į Gen. prokuratūra dėl J. Krikštaponiui savanorio statuso panaikinimo - tas prašymas buvo teiktas, likus ne pilnam mėnesiui iki J. Krikštaponio žūties 70-mečio jubiliejaus! Kodėl buvo pasirinkta tokia garbinga proga? Ar ne su tikslu, antrą kartą sunaikinti J. Krikštaponį, per jo atminties sunaikinimą? Kodėl tai Centras siekė šio jubiliejaus išvakarėse?
        
Tame rašte buvo argumentuojama, atseit, buvo „istorikų atlikta išsami, visapusiška įvairių archyvinių dokumentų analizė ...“, leidžianti teigti ...
        Kaip galima teigti ką nors, „nematant“ (ar slepiant?) pagrindinį archyvinį dokumentą, minintį tiriamojo asmens svarbiausią gyvenimo 
įvykį?
        Dar įdomiau, kad buvo nuslėpti minimi faktai  dar ir šio dokumento:


20 pav.:
  ir 
KGB tyrėjų sudarytas 2912 bataliono 2-os kuopos Sąrašo pradžia įrodo, jog 1941 m. spalio 6 d. į Minską J. Krikštaponis išvykti neturėjo, nes spalio mėnesyje tyrėjai rodo kuopos vadu Nikodemą Reikalą.

          Taigi, čia 20 pav.:   matome KGB tyrėjų sudarytą Sąrašą, kurį ir visą 1-mą puslapį galima atsiversti.  Iš jo matyti, jog to Sąrašo tikslas teisinių persekiojimų ataskaitai sudaryti. Tas Sąrašas, kaip ir juodraštinio-DARBINIO pobūdžio vidiniam-tarnybiniam naudojimui, su nežymiomis-neesminėmis klaidomis, kaip dezertyravusiam iš bataliono viršilai Augustui Panuškiui nurodytas netikslus adresas, nes Ukmergės rajone nėra nei tokio Kaniukų kaimo, nei nėra Raudondvario. Šios abejos gyvenvietės yra šalia Kauno ir Kaniūkai dabar yra miesto teritorijoje;  visai šalia Raudondvario, esančio nu to kaimo kitapus Nevėžio. Todėl čia klaida eilinė mašininkės ar išsiblaškiusio tyrėjo žioplumo klaida.

     Kad tą su klaidomis KGB-istų sudarytą 20 pav.: matomą dokumentą matė Mindaugas Pocius, - kaip ir įrodymas jo Pažymos 5 psl. pradžioje yra parašyta taip:

     Atskirai aptartinas klausimas dėl duomenų, kurie rodo, kad 2-o bataliono 2-osios kuopos vado pareigas 1941 m. rudenį ėjo du asmenys: ltn. Juozas Krikštaponis (Krištaponis) ir ltn. Nikodemas Reikalas.“

     Tik, kodėl istorikas M. Pocius slepia tų duomenų šaltinį-dokumentą, jo nenurodo ir kodėl RAŠO NETIESĄ apie slepiamą galimai šį (20 pav.: matomą) sovietinį KGB tyrėjų sudarytą  dokumentą? Juk, jis 1941 m. rudenį nurodo tik po vieną kuopos vadą, J. Krikštaponį pareigas ėjusį tik rugsėjo mėnesį, o Nikodemą Reikalą nuo spalio mėnesio 1941 metų. Aišku, tame sovietiniame rašte nėra J. Krikštaponiui  prirašytų „tik rugsėjo“ mėnesį vadas, bet PAGAL LOGIKĄ, jei nurodomas Sąraše nuo spalio mėnesio kitas kuopos vadas, tai jau turi būti aišku, kad J. Krikštaponis dėl kažkokių priežasčių vado pareigas eiti negalėjo. Tai, ar L. R. Generalinei prokuratūrai buvo pristatytas šis; J. Krikštaponio buvimą Baltarusijoje paneigiantis dokumentas? Kodėl Gen. prokuratūra jo nekomentavo? Ar jis buvo nuslėptas, ar, paprasčiausiai, teisininkai nepastebėjo, ar nesuprato dėl pristatytų dokumentų gausos (11 pav.:  matome net 28 prisegtus dokumentus), ar, net nepatikėjo savo akimis, ką mato, manydami, jog su kitu „Karolis“ tėvavardžiu „kitas asmuo“? Ar ne todėl Gen. prokuratūrai ir pritrūko svarstomojo tapatybę patvirtinančių dokumentų?
        Ir, aplamai, ar ši istoriko Mindaugo Pociaus paskelbta su logika besikertanti „DVIEJŲ KUOPOS VADŲ“ nesąmonė ar ne įtakojo toliau tą nesąmonę paversti į tų „vadų kaitaliojimosi“ naratyvą? Todėl iškyla klausimas, ar šis istorikas tarnavo kariuomenėje? Kaip jis įsivaizduoja tą vadų kaitaliojimąsi?
  

        Grįžtant prie to 20 pav.:  matomo KGB-istų  Sąrašo,  iš kažkur paimtas J. Krikštaponio (Krištaponio) ne tas tėvo vardas - vietoje Jono, išgalvotas Karolio ir todėl kai ką bei mane tas parašymas buvo suklaidinęs - maniau, kad tai visai kitas asmuo, kol nepamačiau bataliono Pakėlimo lape nurodytus Krištaponio gimimo datos ir vietos duomenis, atitinkančius KriKštaponio tiems patiems gimimo duomenims.
        Bet tame KGB-istų sudarytame neatidžios spausdinimo klaidos smulkmena negali paneigti NKVD-istų ir KGB-istų matytus faktus, jog J. Krikštaponis-„Krištaponis“ jųjų pačių parašytos 1941 m. spalio 6 d. datos metu į Minską išvykti kaip ir negalėjo. Tai trečias iš eilės patvirtinimas, po minėtų liudininkų, kaip aptarinėjimo sesers bei pastarojo kaimyno Mykolo Dirsės, o taip pat NKVD generolo Kapralovo, nerodžiusio J. Krikštaponio Baltarusijoje buvimo, nors privalėjo viską surašyti - ką nors parašyti ir apie Tautinio darbo apsaugos (toliau TDA) 2-ajame batalione J. Krikštaponio tarnystę NKVD generolas Kapralovas ar neturėjo parašyti?
        Ir malonu, jog Mindaugas Pocius, J. Krikštaponį „pliekęs į šuns dienas“, bet Didvyrio dergimo pabaigoje - savo  Pažymos 12 psl. apie PRIEŠTARINGĄ INFORMACIJĄ, kurią aš citatoje paryškinu, M. Pocius parašė taip:

     Esama prieštaringos informacijos J. Krikštaponio (Krištaponio) šeimos narių atsiminimuose. Jo sesuo Veronika Krikštaponytė-Juodienė atsiminimuose teigė, kad brolis Juozas „visą nacių okupacijos“ laikotarpį slapstėsi nuo vokiečių ir sovietinių partizanų, bet buvo suimtas už konfliktą su vokiečiais restorane ir kelis mėnesius kalėjo Kauno kalėjime (Aukštaitijos partizanų....., p. 217 – 225). Archyviniai duomenys rodo, kad jis iš tiesų buvo suimtas gestapo ir tris mėnesius kalintas Kauno kalėjime (LSSR vidaus reikalų liaudies komisaro gen. mjr. P. Kapralovo 1945 08 29 pažyma SSRS NKVD-NKGB įgaliotiniui Lietuvoje gen. ltn. I. Tkačenkai apie J. Krištaponio nukovimą karinės operacijos metu, LYA, f. K-21, ap. 1, b. 49, l. 199). Sesuo buvo įsitikinusi, kad jį išgelbėjo įtakingų asmenų laidavimas, iš jų ir generolo Stasio Raštikio, su kuriuo buvo susijęs šeimos ryšiais.

      Tai ši PRIEŠTARINGA INFORMACIJA, KURI BUVO ANKSČIAU NUSLĖPTA, IR NELEIDŽIĄ DĖTI TAŠKO PAMINKLINIO AKMENS KLAUSIME - KELIA NET ŽYMIAI SVARBESNIO ATMINIMO  ĮAMŽINIMO PROBLEMĄ, su tam iš naujo atlikti privalomais tyrimais ir jų išvadomis pakeisti visuomenės sąmonę su galimai apšmeižto Didvyrio ir dezinformacijos pasekmių bei žalos visuomenei ištaisymu.

    Juk M. Pociaus pamini ir SSRS NKVD-NKGB įgaliotinį Lietuvoje, kuriam buvo skirtas čia aptariamas Kapralovo raštelis ir pamini J. Krikštaponio sesers įsitikinimą ir su šeimos ryšiais susijusį generolo Stasio Raštikio laidavimą. Būtent, tam įgaliotiniam Lietuvoje Tkačenkai generolas S. Raštikis ar ne turėjo rūpėti, kad jį kaip nors per pasirengimą Niurnbergo teismo procesui (1945 11 20 - 1946 10 01), iki jo pradžios likus tik dviem mėnesiams ir 21-ai dienai, - jau tik ką generolu tapęs Kapralovas, išsiunčia tą pasenusios svarbos raštelį, ar ne to proceso dokumentų sankaupai bei generolo S. Raštikio iškrapštymui iš pabėgėlių stovyklų, jį ar ne apkaltinant per J. Krikštaponio ryšį su vokiečiais-desantininkais? Juk generolas Vlasovas sovietams buvo atiduotas. Tai S. Raštikio negalėjo laukti toks pats likimas?

 

5.  Rudenį (1941 m.) masinės karo belaisvių žudynės vyko Miesto, o ne „Miško“ stovykloje, kaip istorikai klysta

     Juk A. Rukšėnas savo „pažymos“ 3-čiame psl. ir M. Pociaus Pažymos 8-to psl.  pabaigoje žodis į žodį vienodai vienas nuo kito nurašė taip:  
        
Vokiečių kariuomenei okupavus Baltarusiją, Minske ir jo apylinkėse 1941 m. vasarą -rudenį buvo įsteigta daug karo belaisvių stovyklų, kurios nuo rugpjūčio mėn. visos kartu sudarė karo belaisvių stovyklą (Stalag) Nr. 352. Komisija, tyrusi nacių nusikaltimus prieš karo belaisvių stovyklos Nr. 352 (miško stovykla, Minsko priemiestis) kalinius, 1944 m. liepos mėnesio akte konstatavo, kad 1941 m. spalio mėn. buvo surengta masinė karo belaisvių naikinimo operacija. Buvo sušaudyta daugiau nei 8 tūkst. miško stovyklos kalinių. Operacijoje dalyvavo ir 2-asis Pagalbinės policijos tarnybos batalionas (A. Rukšėnas, Kauno 2-asis..., p. 33 - 37; Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941 – 1944, Herausgeber: Hamburger Institut für Sozialforschung, 2002, s. 227; LYA, f. K-I, ap. 58, b. 47386/3, t. 6, l. 57).

        Paryškinau citatos vidurį įrodymui, jog NKVD žinojo apie 2-ąjį Pagalbinės policijos tarnybos bataliono veiklą ir  Kapralovo raštelyje Krištaponio batalione neminėjimas turėtų kaip ir rodyti, kad  tuo metu pastarojo tame batalione nebuvo. Todėl tekste rausvai paryškinau belaisvių stovyklų Štalag-352 komplekso Miško stovyklą (ji iš didžiosios raidės turi būti rašoma, nes tai ir kaip vietovardžiu tapo tas objektas), esančią Minsko priemiestyje Masiukovsčinoje (keista, kad mūsų istorikai to vietovardžio nemini), ir, gal, todėl padarė klaidą, nesuprasdami nei Minsko apylinkių geografijos ir nurodyto akto, kuris  2(94) psl. 4-tame skirsnyje nurodo žudynes, kaip matome žemiau  23 pav.:  - ne „Miško stovykloje“, nes tos masinės žudynės Miško stovyklos belaisviams 1941 m. liepos mėnesio buvo atliktos valymui, nužudant   10-20 tūkstančių  karo belaisvių Drozdų kaime šalia NKVD poilsiavietės (galima atsidaryti VISĄ 1933 m. žemėlapį) - ten dabar diktatoriaus A. Lukašenkos valstybinių vilų kompleksas. Todėl pakartotinos masinės valymo žudynės Miško stovykloje  kaip ir būti negalėjo, nes tos 1941 m. spalio mėnesio per 8 tūkstančių karo belaisvių žudynės vyko kitoje stovykloje -  Minsko mieste Parodos ir Puškino kareivinių karo belaisviams skirtose stovyklose, šalia kurių ir paminklas sušaudomam karo belaisviui sukurtas stovi ir jį matome čia dešinėje - 21 pav.: . Ta skulptūra pastatyta yra prie pat taip vadinamų Puškino kareivinių. Kad šioms MIESTO belaisvių stovykloms vyko masinės žudynės, įrodo, parašymas to 23 pav.:  matomo Akto 4-tame skirsnyje, jog vokiečiai paleido gandą, kad, atseit, kurie turės civilinius drabužius, tuos paleis į laisvę. Apgautieji buvo KARO TARNAUTOJAI - tokiu terminu jie pavadinti, iš ko galima manyti, kad tai buvo karininkai ir virštarnybiniai, kurie, lyg, Drozdų  kaimo valymo nuo komunistų proceso neturėjo ir buvo laikomi padoresnėse sąlygose, nei už miesto Miško stovykloje eiliniai kariai, kurie buvo apgyvendinti arklidėse nežmoniškomis sąlygomis.  


21 pav.: skulptorius Sergejus Loginovas sukūrė 1987 m. kaip savo diplominį darbą, o išlieta ir pastatyta prie šių kareivinių buvo 2010 m. Todėl A. Rukšėnas, 2014 m. rašydamas savo „pažymą“, ar ne galėjo pasitikslinti po šios skulptūros atidengimo? Negi ne galėjo iškilti klausimas:
- Kodėl sušaudomo kariškio skulptūra ne Miško, o Miesto stovykloje pastatyta?


22 pav.:
 nuo centre esančios skulptūros SUŠAUDOMAM KARIUI į kairę matome gelsvą buvusią kareivinę; buvusioje 
„Puškinskaja“ - dabar rašytojo Jakūbo Kolaso gatvėje ir nuotraukos pačiame centre sušaudomo karo belaisvio skulptūra. O tolyn J.Kolaso gatve šios nuotraukos į kairę bus dar kelios kareivinės su nuotraukos kairės tolumoje žymiu Baltarusijos kariniu objektu - Baltarusijos Oro gynybos štabu, su šalia jo stovinčios S-300 raketos ir naikntuvo MiG-29 maketais.. Galima šią nuotrauką pasididinti.


23 pav.:
 pasakykite, kur Jūs tame tekste atrasite 
„Miško stovyklos“ paminėjimą tose tekstuose? Galima pasididinti.ir taip pat galima atsiversti VISĄ to akto puslapį, o tai pat atsiversti I-mąjį (93-čiąjį) to akto puslapį

        Čia aukščiau 23 pav.: matome, jog tuos apgautuosius karinius tarnautojus (pagal rusišką terminą), visus perrengtus į civilius drabužius, vokiečiai paskelbė komisarais ir politiniais vadovais („politrukais“), didelėmis partijomis pradėjo išvežinėti UŽ MIESTO ir sušaudinėti. Sušaudymai buvo vykdomi 3-jų dienų laikotarpyje, viso buvo nužudyta 8000 sovietinių karo belaisvių. Žodžius UŽ MIESTO išryškinau didžiosiomis raidėmis, nes komisija jų nebūtų rašiusi, jei tai būtų Miško stovykla, nes ji pati tuo metu buvo už miesto - ten jokio „miesto“ nebuvo tada. Be to, ten nėra kur ir išvežinėti, o išvežti reikėjo, nes miesto teritorijoje vykdyti dideles egzekucijas neįmanoma. Galima manyti, kad išvežti pasmerktieji buvo nuo miesto į rytus link Maskvos į dabar paminklu paženklintą Karniz Boloto, arba į Uručje miškus, kuriuose pastaruosiuose užpernai ir pernai 52-asis spec. paieškų (archeologų) batalionas atkasė kraupias masinio žmonių naikinimo vietas po kelis tūkstančių (net iki 8 tūkstančių) vienoje duobėje kapavietes.


24 pav. Galima pasididinti


25 pav.: Galima pasididinti

        Deja, tas pats 52-asis spec. paieškų batalionas vykdo kasinėjimus ir Masiukovsšinoje šalia Miško stovyklos ir vykdo nuo epidemijų mirusiųjų perlaidojimus. Tačiau sušaudytų jie dar neaptiko. Ten masinėms egzekucijoms ir vieta nelabai palanki. Todėl dabar abejose pažymose kažkokie Stasio Rutkausko 1961 m. lapkričio 18 d, ir 1981 m. sausio 27 d. apklausose „parodymai?“ labai neaiškūs pagal jojo pasakymą „1941 m. rudenį visas batalionas išvyko į Minsko lagerį, kuris buvo Minsko priemiestyje. ...“ Ar ne gali būti, kad tardytojai galėjo būti klaidinami, kad nuslėpti nusikaltimų pėdsakus? Juk gynyba teisme jei pareikalautų konkrečios egzekucijos vietos su nusikaltimų įrodymais. tai kitos vietos žudynių nurodymas ar nėra elementari gynyba? Juolab, apklausiamojo pasakymą „Minsko priemiestyje“ ar ne galėjo pasakotojas suvokti ir minėtos Parodos belaisvių stovyklos vietą „priemiesčių“, kuri buvo šiaurinėje miesto pakraštyje be didelių miestui būdingų pastatų? Juolab, pagal S. Rutkauską, „Lageryje buvo laikomi tarybiniai karo belaisviai, civiliai tarybiniai žmonės. ...". Kas tie „tarybiniai žmonės“? Sovietai taip vadindavo žydus ir man mažam buvo keista, kad jie yra „tarybiniai“. Juolab. kad iš kart po okupacijos (po 1940 m. „revoliucijos“ Lietuvoje) nekaip kitus - kitų tautybių piliečius aš, dar mažas būdamas, negalėjau išsivaizduoti „tarybiniais“ pavirtusiais iš karto. Be to, nuo kada su karo belaisviais  „kartu“ laikomi ir civiliai buvo?  Kas čia per nesąmonė? Kur yra tokie patvirtinimai apie Masiukovsčinos Miško stovyklą literatūriniai patvirtinimai? Kaip galima rodyti tokį „liudijimą“, bilę ką rodantį? Gal tas S. Rutkauskas ir turėjo omenyje šiaurinio Minsko lagerius, kur buvo ir civilių ir karo belaisvių kažkur greta? Bet, atleiskite, ten mieste „masiškai šaudyti“ ar buvo įmanoma? Kodėl šis „liudininkas“ nenurodo tiksliai egzekucijos vietą? Slepia tam, kad ekshumacija nebūtų atlikta? Tai kas tai slėpė, - apklausiamieji ar tardytojai, nekokybiškai „tyrimą“ atliekantys?
        Na, o minėtoje 2014 m. A. Rukšėno „pažymoje“ yra J. Krikštaponio kolegos  3-čios kuopos vado Juozo Ūselio 1962 m. sausio 26 d. (primenu, jis tais metais Vilniuje po teismo, kurį puikiai prisimenu, sušaudytas) „parodė, kad tuo metu, kai vyko karo belaisvių stovyklos kalinių naikinimo operacija, Krištaponis vadovavo antrai kuopai.“ Ir viskas, daugiau toje „pažymoje“ nieko nerašoma ir ne aišku, ar tai autentiški parodytojo žodžiai? Ir ką J. Ūselis laikė „vadovavimu“ antrai kuopai - skaitymąsi „vadovavimui“, sėdint kalėjime ir nuo karių slepiant jųjų vado patekimą, gal, iš kalėjimo išprašymo tikslu kito oficialaus vado neskyrimu, ar  ...? Kodėl „pažymoje“ ne pilnas - ne konkretus to svarbaus asmens žodžiai visai nerodomi? Ar iš tokių dviejų „parodymų“ galima vaizdą susidaryti, ką apklausiamieji išdėstė? Kaip teisininkai Generalinės prokuratūros galėjo svarstyti nekonkrečių „parodymų“ kratinį?
        Kitoje Ukmergės 2021-12-03 konferencijai Pažymoje  M. Pocius   S. Rutkausko „parodymus“ irgi žodis į žodį tą patį nurašė nuo A. Rukšėno „pažymos“, o 10 psl. pradžioje apie Juozo Ūselio papildė:                    

     Atkreiptinas dėmesys, kad J. Ūselio apklausoje taip pat nebuvo klausiama apie J. Krikštaponio (Krištaponio) veiklą, J. Ūselis jo pavardę pasakė tardytojo neprašomas, apibūdindamas įvykių eigą. Taip pat minėjo J. Krikštaponio (Krištaponio) padėjėjo Tamošiūno pavardę, tačiau kitų kuopos karininkų pavardžių, dalyvavusių akcijoje, neatsiminė“ (Tą patį žodis į žodį M. Pocius rašo ir G. R. žurnalo 15 psl. viduryje)

   Tai, iš šio parašymo negi neaišku, kad savo gyvybės ir tikrojo antrosios kuopos vado Nikodemo Reikalo nuo teisinio JAV persekiojimo gelbėjimui, J. Ūseliui net būtina buvo pakišinėti tardytojams, gal, nieko dėtą J. Krikštaponį, nes jis buvo žuvęs ir apie jo žūtį J. Ūselis privalėjo žinoti; kaip buvęs Ukmergės Partizanų grupių vadas? Todėl neprašomas ir pateikinėjo savo kolegą, kad save ir savo kolegą apsaugoti? Be to, ar J. Ūseliui ne galėjo būti ir apmaudas, kad iš kalėjimo J. Krikštaponis negrįžo į batalioną? O J. Ūselis Tamošiūno pavardę pakišinėjo ar ne dėl to, kad jis žinojo apie jo pasitraukimą ar žūtį dar KGB-istų nenustatytą? Juk iš minėto KGB tyrėjų Sąrašo, matomo 20 pav.:, aiškiai nurodyta, jog tie tyrėjai dar 1981 metais Vlado Tamošiūno nebuvo nustatę. O, kad karininkas J. Ūselis kitų savo karininkų „neatsiminė“ pavardžių, tai ar įmanoma karininkui savo kolegų neatsiminti? Negi neaišku, kad jis okupacinėms struktūroms turėjo tikslą dangstyti ir pakišinėti žuvusįjį ir-dingusįjį
        Įdomu, kad M. Pocius Tamošiūną laiko J. Krikštaponio padėjėju. Kodėl nepaaiškina, pagal ką?
        Dar įdomiau, kai M. Pocius Pažymos 9 psl. pradžioje ir 
G. ir R.“ žurnalo 19 psl. viduryje irgi, kaip ir S. Rutkausko „parodyme?“, žodis į žodį taip pat teigia, jog mašinomis buvo nuvežti „už Minsko, kur buvo karo belaisvių stovykla.“. Tačiau tolimesnis šio „liudininko?“ dėstymas dar įdomesnis yra toks:

     Pro stovyklos vartus vokiečiai išvarė didelę karo belaisvių koloną, kurioje buvo apie 300 žmonių. Juos 2-osios kuopos policininkai apsupo ir varė į žudynių vietą apie 500 m atstumu nuo stovyklos. Dalis 2-osios kuopos policininkų saugojo koloną, kiti stovyklos kalinius grupelėmis varė į duobę. Pasmerktuosius šaudė 1-osios kuopos policininkai. Po sušaudymo 2-osios kuopos policininkai iš stovyklos atvedė dar dvi kolonas ir jas sušaudė 1-osios kuopos kariai (S. Arštikaičio 1962 02 19 tardymo protokolas, J. Knyrimo ir S. Arštikaičio 1962 06 05 akistatos protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47386/3, t. 3, l. 270 - 272, t. 5, l. 207 – 208).

     Gaila, kad M. Pocius nerodo, kas tas J. Knyrimas  ir kam jojo tarp S. Arštikaičio akistata, jeigu jie abu net nebuvo po karo suimti, - jei jų abiejų Suimtų po karo bataliono karių sąraše net nėra? Pažymėtina, kad 2014 metais A. Rukšėnas nei S. Arštikaičio ir nei Mindaugo Kačiulio parodymų nerodė, apie kurį pastarąjį (M. Kačiulį) M. Pocius Pažymos 9-tame psl. ir minėto žurnalo 19-to psl. pabaigoje parašė taip:

     Jis teigė, kad 1941 m. spalio mėn., po akcijos Rudenske, vieną ankstyvą rytą lietuvių policijos 2-ojo bataliono 2-osios kuopos policininkai iš kareivinių sunkvežimiais važiavo už Minsko, į sovietų karo belaisvių stovyklą. Čia vokiečiai iš barakų varė belaisvius, juos rikiavo į koloną (surikiuota apie 400 žmonių). Po to 2 kuopos 3-o būrio policininkai, vadovaujami jaunesniojo leitenanto Jurgio Juodžio, apsupę belaisvių koloną, ją pro stovyklos vartus konvojavo į už pusę kilometro nuo stovyklos buvusią pievą, ten pasmerktuosius varė į duobę. ...

      Taigi, matome abu „liudijimus?“ idealiai vienodus, kai NURODYTI KONKRETŪS OBJEKTAI:  Tai, nurodo, beveik, vienodą 400 m - 0,5 km atstumą  ir vartus; greičiausiai, žinomiausius Miško stovyklos vartus, kurie buvo praminti pagarsėjusio žiauriausio komendanto pavaduotojo kapitono „Lippo vartais“:


 26 pav.:
 Maciukovščinoje  iš Lesnoje (Miško) karo stovyklos paverstoje belaisvių stovyklos garsūs vartai. Vokiečiai stovyklų vartams skirdavo, paprastai, didelį dėmesį - prisiminkime Osvencime vartus. O šie Maciukovščinoje vartai pagal čia; žemiau 28 pav. parodyta žemėlapį turėtų būti kairiajame  žemėlapio krašte, jeigu neapsirinka dabartiniai gidai.

        Tuos vartus galima buvo įsiminti. Ar analogiški vartai buvo Minsko Miesto stovykloje - žinios aptikti nepavyko. Pagal logiką, turėjo būti, nes vokiečiai vartams dėmesį didelį skirdavo. Tik, labai neaišku, kodėl Miško stovyklai tie „Lippo vartai“ vadinami buvo dar ir „Rytiniais vartais“, jei jie turėtų būti, lyg, ir šiauriniais vartais? Dabar gidai tuos vartus rodo šiaurvakarinėje stovyklos dalyje, kai nuo Masiukovščinos geležinkelio stotelės reikia 200-300 metrų paėjėti iki statmenos gatvės geležinkeliui, kurioje yra įėjimas į stovyklą.
        Tikslu; geriau vietovei suvokti, siūlyčiau, pirmiau įsižiūrėti į čia; kairėje 
27 pav.: 1930-ųjų metų žemėlapio gabaliuką vietovės eilinių karių belaisvių 1941 m. liepos mėnesio valymo nuo komunistų, komisarų ir žydų. esančiame lauke šalia užrašo „Дачи НКВД“ ir žemiau jo iki upės kilpoje, kuriame saulės atokaitoje buvo laikomi-kankinami karo belaisviai bei atrinktieji čia pat naikinami (gal būt, pavedus pasmerktuosius už vieškelio link 272,2 m virš jūros lygio aukštumų, esančių šalia to žemėlapio gabaliuko rytinio krašto), kur ten dabar nužudytiems yra paminklinė vieta; mažiausiai žinoma visuomenėje, kuri įrengta ne taip seniai mokinių iniciatyvos dėka.
        Taigi, tą 
27 pav.:   žemėlapio gabaliuką 1930 m. laidos, galima sulyginti su kitu ikikariniu 1933 m. patikslint sovietinį topografiniu-slapto žemėlapio gabaliuku, gerokai į vakarus ir į pietus toje nuorodoje matomą vietovę Miško stovyklos ir iki pat Masiukovščinos gyvenvietės krašto. :


27 pav.:
 
Galima atsidaryti visą 1930 m. žemėlapį  ir geresniam suvokimui atsidaryti į vakarus už žemėlapio ribų vėlesnė-1933 m. -žemėlapio fragmentą iki Miško stovyklos ir Masiukovščinos gyvenvietės krašto.

        Tą  27 pav.:  čia puslapyje išdėsčiau taip, kad galima būtų tą 1930 m. ikikarinio sovietinio žemėlapio gabaliuką sulyginti su karo laikų tos Miško stovyklos karo laikų vokišku žemėlapiu, esančiu čia; žemiau 28 pav.: . Tų abiejų žemėlapių sutapatinimui, siūlyčiau įsižiūrėti į šalia tų NKVD poilsiaviečių ( 27 pav.:  gabalėlyje) matomą vieškelį su tiltu per upę, einančiu už to sovietinio žemėlapiuko ribų, o po to siūlyčiau pažvelgti į čia; žemiau  28 pav.:  jau karo laikų vokiškąjį žemėlapį su visos Miško stovyklos aplinka, esančios šalia geležinkelio su pistoleto formos miškeliu, ir jame išdėstytomis kareivinėmis bei šalia arklidėmis. Pastarojo vokiško žemėlapio 28 pav.: dešinį-viršutinį kraštą kertanti upė, pačiame krašte statmenai į tą upę yra keliukas su mažu 200 skaičiuku vos matomu, ties kuriuo ir yra tas tiltas per upę, per kurį ir turėjo pervaryti belaisvius į Miško stovyklą, jau gatve, einančia šalia geltonai pažymėtos plytinės (raudonai užrašytos „Кирпичное“)

 


28 pav.: Miško stovykla prie geležinkelio miškeliu pistoleto formos

         Tame pistoleto formos miškelyje (28 pav.: ), pagal logiką, į tą Miško stovyklą pagrindinis įvažiavimas-įėjimas turėtų būti su gatve tiksliai 90 laipsnių statmeną geležinkeliui, kurioje ir rodo dabar gidai tuos Lippo vartus, kurie, nekaip negali būti vadinami „rytiniais vartais“, kaip čia  aukščiau 26 pav.:  nuotraukoje klaidina rusiškasis tos nuotraukos pavadinimas. Įrodymui toje 26 pav.:  nuotraukos kairėje matome mišką, net už nuotraukos krašto gerokai einantį, kai 28 pav.:  žemėlapyje Miško stovyklos šiaurrytiniame kampe yra nuo geležinkelio ir šalia jos sankryžos einančios gatvės į patį stovyklos kraštą, ir kita gatvė visiškai šalia jau einanti palei patį Miško stovyklos kraštą. Taigi, tame šiaurrytyniame kampe iki kitos gatvės iš rytų pusės nėra jokio nei miško, ir net nėra jokių medžių. Net ir iš rytinio Miško stovyklos krašto ir į jįjį statmenas lauko keliukas, einantis į Podgruševo gyvenvietę, pačios stovyklos teritorijoje neturi jokios gatvės. Todėl ten; tame rytiniame Miško stovyklos pakraštyje tie „Lippo vartai“ negalėjo ne kaip būti. Tokių grubių klaidų rusiškuose leidiniuose ir pokariniuose dokumentuose yra apstu, net sveiku protu nesuvokiamų (apie jas kitame rašte dėstau - žemiau nuorodą parodysiu), kurias nukopijavo aklai ir mūsų istorikai, net kritiškai neįvertinę pradinės mokyklos kurso Gamtos pažinimo bei Geografijos elementariausių žinių, su kuriomis tomis labai grubiomis klaidomis sukurpti akivaizdžiai ir „kaltinimai“ J. Krikštaponiui su „belaisvių masinėmis žudynėmis“, kurios čia Miško stovykloje, ne kaip negalėjo vykti, nes belaisviai buvo pervaryti iš liepos mėnesio žudynių vietos Drozdų kaimo į Miško stovyklą;  per minėtą tiltą. Todėl pakartotinos žudynės nelogiškos, nes vokiečiai viską atlieka tvarkingai, darbus užbaigdami iki galo.
        Todėl neaišku, ką ten 
„liudijo“ vienodai S. Arštikaitis ir M. Kačiulis? Aiškinimuisi teko pasitelkti tos vietovės 1964 metų Pentagono Žvalgybinėmis nuotraukomis iš pirmųjų pasaulyje žvalgybinių palydovų paleistų.

     Iš žemiau čia 29 pav.:   parodytos Pentagono pirmosios pasaulyje kosminės nuotraukos, padarytos ir iš pirmųjų pasaulyje žvalgybinių 1964 m. palydovų, matome vietovę dar ne daug pakitusią, nuo karo laikų. Matosi naujas tiltas per Svislovičiaus upę su nauju keliu į naujas valstybines poilsiavietes miške (jomis, sakoma, jog Mašerovas ne labai mėgo naudotis), o šalia 1920-ųjų metų pabaigos NKVD poilsiavietės dar matosi, pro kurias pervarė belaisvius į Masiukovščioną, kai sukūrė Miško stovyklą 1941 metų  rugsėjo mėnesį. Ar yra senas tiltas, įžiūrėti neįmanoma, bet matosi šalia medžiais apaugęs kelias, kuris vėliau bus išnykęs. Yra dar ir plytinė, kuriai molį imdavo iš kaimo Gliniščia (Molynė) karjerų, esančių šalia geležinkelio; dar nuo caro laikų, kuriame gyveno molio kasėjai ir tuose karjeruose masiškai laidojo nuo epidemijų ir nuo patyčių nukankintus karo belaisvius.  Tam palaidojimui, žlugus stalinizmo epochai, Mašerovo dėka 1962 m. buvo įkurtas žuvusiems karo belaisviams atminti memorialas, kuris matosi raudonai pažymėtu 1-uoju skaičiumi ir raudona rodykle nurodytu, esančiu kvadratinio pobūdžio miškelyje, kuris rodomas ir seniausiuose žemėlapiuose, matyt, kaip buvusios kaimo kapinės? Skaičiumi 2 pažymėtas labai svarbus karinis objektas su galingomis radijo ryšio stotimis ir radarais. Šalia jo iš šiaurinės pusės, kolūkiečiai, kąsdami bulves, iškasdavo ir masiškai nužudytų karo belaisvių kaulus, todėl moksleivių pavydžiu, kurie žymėjo tą masinę kapavietę, dabar, šalia to karinio objekto neseniai įrengtas nužudytiems atminti skveras. Šalia skaičiumi 3 pažymėta Krupskajos vardo paukščių fabrikas, šalia kurio 1941 m. liepą ir buvo telkiami karo belaisviai jų valymui. Dabar šis didžiausias paukštynas naikinamas. Skaičiumi 4 pažymėtos miške valstybinės poilsiavietės, kuriomis dabar A. Lukašenka naudojasi. Skaičiumi 5 pažymėtas jau sunaikintas dabar Petruškevičia vienkiemis, kuriame 1941 m. lapkričio 7-tosios „garbei“ buvo nužudyta apie 60 tūkstančių „komunistų“, o 1944 m. pradžioje jų kūnai buvo deginami. užnuodijant aplinką nuo lavonų deginimo dūmų. Po karo tyrėjai tarp pelenų atrado nemažai artefaktų, kaip nesudegusių moterų plaukų kuokštus, vaikiškų batelių liekanas. Skaičiumi 6 pažymėta Masiukovščinos gyvenvietė, kurioje gyveno garsioji partizanė Mezanik, kuri kaip tarnaitė po lovą Belorutenijos gaubtleiterio V. Kube  pakišo sprogmenį ir jįjį susprogdino, sėkmingai pasitraukusi. To nužudytojo gaubtleiterio pavaduotoju Žemės ūkio reikalams buvo J. Krikštaponio varžovas rutulio stūmimo rungtyje, ir Lietuvos vėliavnešys per pirmąjį 1934 m. Europos lengvosios atletikos čempionatą Turine; tai Vladas Komaras, kurį po to ir lietuviai 1944 m. Glitiškių dvare nužudė, kurio žmona, buvusi taip pat garsi pasaulyje rutulio stūmikė, savo sūnų Vladislovą užaugino vaikų namuose, nes neturėjo iš ko gyventi, o tąsai 1972 m. tapo Miuncheno olimpiados olimpiniu čempionu, irgi rutulio stūmimo rungtyje.
         Taigi, siūlyčiau palyginti 1964 m. 29 pav.:  ir 2023 m  30 pav.: palydovines nuotraukas:


29 pav.: 
vakarinių Minsko priemiesčių Miško stovyklos dalyje Pentagono 1964 m. žvalgybinė iš kosmoso nuotrauka, kurią galima pasididinti, o taip pat atsiversti 30-ties megabaitų labai plačią nuotrauką 

       Taigi, S. Arštikaičio ir M. Kačiulio „parodymų?“ analizei siūlyčiau pažvelgti į dabartinį šių metų vaizdą iš kosmoso ir palyginti pasikeitimus:


30 pav.: 
tas pats dabartinis šių metų (2023 m.) vakarinių Minsko priemiesčių  Miško stovyklos dalyjes vaizdas iš kosmoso, kurio originalą per googlę žemėlapius pamatyti galima.

        Dabar 30 pav.: matome aplink buvusią Miško stovyklą daugiaaukščius namus ir jųjų pamatams bei požeminėms komunikacijoms ekskavatoriai ar nebūtų išvertę nužudytųjų kaulus, jei, tikrai, būtų žudyti 0,5 km atstumu nuo stovyklos? Ar galima tikėti tokiais „liudijimais“, kai nėra nurodytose vietose išversti palaikai?

        Detalesnį Minske situaciją dar rašau dar mano ruošiamame istoriko Mindaugo Pociaus straipsniui žurnale GENOCIDAS IR REZISTENCIJA atsakyme, kuriame yra temos, kaip  39 psl.: „10. Tai, kur Minsko mieste „Krikštaponio žudymo“ aukų palaikai ilsisi?“, 42 psl.  „11. Minsko istorijos sąsaja su J. Krikštaponio sportavimo aplinka“, 45 psl.  „12. Kokios Minske buvo aplinkybės 1941 m. laikotarpyje?“, kur pateikiau analizei to laikmečio kartografiją, 1972 m Pentagono nuotrauką iš žvalgybinių palydovų, 1944 m. Liuftvafes aeronuotrauką, 56 psl.    „13. Štai, A. Bubnio, A. Rukšėno ir M. Pociaus klaidų priežastis!  Negi tai nemokėjimai perskaityti istorinį dokumentą?“, 63 psl. iki 75 psl.  „14. Istorinės Minsko paslaptys“,   ir daug kitų temų, prie kurių dar dirbu, vėluodamas, nes dar ir karo veiksmus Ukrainoje stebiu.

        Todėl čia Minsko peripetijose nevarginu, nes toliau teikiu žymiai svarbesnes-aktualesnes čia temas jau su dokumentiniais įrodymais:


 

6.  Net ir LCVA saugomi dokumentai įrodo,
jog Krikštaponis galėjo ir neišvykti į Minską

    Labai keistai M. Pocius Pažymos 4-tame psl. rašo:

     2-asis batalionas (1-oji, 2-oji ir 3-oji kuopos, štabas), vadovaujamas mjr. Antano Impulevičiaus, 1941 m. spalio 6 ir 8 d. iš Kauno išvyko į komandiruotę Baltarusijoje (Minsko, Borisovo, Slucko sritis). Tarp išvykusiųjų karininkų minimas ir 2-osios kuopos vadas leitenantas „Juozas Krištaponis ...“.

      Iškyla klausimas, ar matė savo akimis istorikai, ypač, M. Pocius tą A. Impulevičiaus 1941 m. spalio 10 d. įsakymą Nr. 42? Siūlyčiau pažvelgti nuo jo pradžios:      


31 psl. 
 šio įsakymo pradžią galima šiek tiek prasiplėsti ir taip pat perskaityti VISĄ 1-mą puslapį..
   

     Juk, įsakymas prasideda su konstatuojamąja dalimi, kurioje aiškiai parašyti išvykos į Minską tikslai. Todėl tuos tikslus galima paskaityti, jei kam įdomu. Bet, svarbiausia, kaip matome čia aukščiau 20 pav.:  matomas tas KGB sudarytas Sąrašas, vadovaujasi šiuo 159-tojo įsegimo A. Impulevičiaus  42-uoju įsakymu, kuris tame KGB Sąraše nurodomas, bet KGB specialistams, matyt, neįrodė J. Krikštaponio "išvykimo", nes akivaizdu, jog įsakymas buvo rašomas PRIEŠ IŠVYKĄ Šančiuose, o ne traukinyje. Todėl tame įsakyme 32 pav., 33 pav.:   ir 44 pav. paminėtos pavardės ar gali būti kaip „neginčytina tiesa“, kai dėl kokių nors priežasčių galėjo ir neišvykti paminėtieji?

 Tačiau, svarbiausioji dalis yra

32 pav.: A. Impulevičiaus įsakymo Nr. 42 paragrafai nuo 2 iki 4 su karininkų sąrašo pradžia. Galima pasididinti.

33 pav.:  minėto 42-o įsakymo pirmas lapas, kurį galima pasididinti.

 

   Taigi, kaip matote 32 pav.:  mano raudonai pabrauktus žodžius 2-ame paragrafe parašymą būsimajame laike, kad Šiandien 05:00 val. Kauno komendanto įsakymu su bataliono daliniais „IŠVYKS komandiruotėn į ..., tai 4-tame paragrafe kažkodėl jau būtajame kartiniame laike parašoma, jog „Žemiau išvardintieji karininkai š. m. spalių mėn. 6 d. 05:00  val. IŠVYKO komandiruotėn į  ...“. Tai, kur „logika“, kai įsakymas rašomas Šančiuose ir naudojamas būtasis kartinis laikas?

 

        Kodėl įsakyme nėra liepiamosios nuosakos, arba kitokios formos rašymo, kaip „įsakau, kad išvyktų“, ar panašiai? Kodėl tame pačiame įsakyme skirtingi veiksmažodžių laikai? Ar  būtasis kartinis laiko veiksmas yra patikimas, kai čia pat tame pačiame įsakyme buvo pavartotas to paties IŠVYKIMO veiksmo būsimasis laikas? Kodėl istorikas Mindaugas Pocius pažymoje rašo, jog „išvyko“, kai teiginys su skirtingais laikais jau įrodo, kad įsakyme turėjo būti tik būsimojo laiko veiksmažodis IŠVYKS?   Gal tokia būtojo kartinio laiko forma buvo reikalinga finansiniam atsiskaitymui? 
         Neaiškumai su tuo 42-uoju įsakymu ir toliau žiūrint į paskelbtus karininkus, žemiau  
34 pav. parodytame to 42-įsakymo kitame-antrame puslapyje:

 

34 pav.: įsakymo N. 42 antrojo lapo pradžia - išvardintų karininkų sąrašo tęsinys.
Galima pasididinti 
pasididinti be pabraukimo ir be kontrasto užkėlimo

     Taigi, istorikų „argumentas“, kad, majoro A. Impulevičiaus 1941 m spalio 6 d. pasirašytas įsakymas Nr. 42, rašo, jog „išvyko“, bet galvą ant pečių turintiems turi būt aišku, jog majoras apie būsimąjį laiką būtojo kartinio laiko formą įsakymą rašyti negalėjo. Jei tai rašė koks nors Kaune Šančių raštininkas, tai jis, gal, „galvos ir neturėjo“, kad neteisinga kalbine forma rašė įsakymą. Aš, bent, kariuomenėje būdamas, ir po jos savo tarnybines komandiruotes tvarkydamas, tokio neteisingo komandiruočių įsakymų rašymo stiliaus nemačiau.
        Kodėl istorikai negalėjo paanalizuoti tai, kad iš pusės tūkstančio bataliono narių galėjo ir neišvykti kai kurie asmenys? Kodėl istorikai 
„nematė“ įsakymus apie neišvykusius čia pat minimus?

        
35 pav.: 
A. Impulevičius įsakymu N. 44-uoju atitaiso savo buvusį įsakymą Nr. 42-ąjį . Galima išsididinti šio įsakymo pradžią  

         Tai, štai, 35 pav.: įsakymu Nr.. 44 A. Impulevičius naikina (atitaiso) prieš savaitę rašytą garsųjį įsakymą Nr. 42. To įsakymo naikinimo-atitaisymo pagrindas yra j. ltn. Jono Stankaičio raportas Nr. 338 su gydytojų pažyma. O kokį raportą J. Krikštaponis iš GESTAP-o ar Kauno kalėjimo galėjo parašyti? Ir, išvis, kodėl A. Impulevičius turi naikinti savo karininką, jei jis per kažkokį nesusipratimą restorane pateko į ne Lietuvos - į vokiečių teisėsaugos rankas ir dėl jojo išlaisvinimo daromos pastangos, kaip minėjo jo sesuo savo Atsiminime?
         Prašome tame įsakyme Nr. 44 žemiau pažiūrėti:


 36 pav.
 nusišalinimui nuo tarnybos konstatavimui buvo dieną prieš išvyką spalių mėn. 5 d. sauvaliai pasišalinimas nuo kažkokio uždavinio vykdymo ir į Minską neatvykimo faktas konstatuojamas dar ir raportu Nr. 340.
 Galima visą puslapį šio įsakymo pamatyti

  

     Taigi, A. Impulevičiaus įvykdyti įsakymo Nr. 42 atitaisymai ar neįrodo, kad ir daugiau galėjo būti neišvykusiųjų, kurių neišvykimo priežastys galėjo būt nenustatytos? Juk, kaip matome, bataliono vadas išvykimo atšaukimą rašo tik esant aiškiai priežasčiai. Kad ir SAUVALINIS pasišalinimas yra akivaizdžiai užfiksuotas neginčytinu faktu, patvirtintu kuopos vado raportu Nr. 340. O kokiu "faktu" kas galėjo konstatuoti J. Krikštaponio galimą neatvykimą kaipsauvalinį, jei neatvykimo priežastis ar nebuvo žinoma, arba buvo žinomas suėmimas ir buvo planuojamas jo iš kalėjimo išėmimas?
        Bet, panašu, kad skaitytojus įtikinti, jog J. Krikštaponis „buvo Baltarusijoje“, prasideda psichologinės skaityto9jų ar ne apgaudinėjimo manipuliacijos?

 

7.  Negi priedai prie atlyginimo mokami už žudynes?
 Kodėl istorikas nuslėpė nuo skaitytojų priedo pavadinimą?

     Šokiruoja Mindaugo Pociaus Pažymos 7 psl. apie kažkokį PRIEDĄ PRIE ALGOS, nenurodant, kas tai per priedas ir iš karto toje pačioje pastraipoje minimos Rudensko miestelyje žydų žudynės. Neaišku, ką gali turėti bendro žudynės su gaunamu priedu? Dar įdomiau, ir visai kitaip, nei Pažymoje, M. Pocius jau minėto „G. ir R. “ žurnalo 18 psl. parašo, štai, kaip:

     Pažymėtina, kad ltn. J. Krikštaponis (Krištaponis), kaip gaunantis priedą prie algos, 1941 m. spalio 9 d. minimas 2-ojo bataliono vado Minske pasirašytame įsakyme69. Šis faktas leidžia teigti, kad dieną prieš žudynes Rudensko gete J. Krikštaponis (Krištaponis) turėjo būti Minske, nuolatinė- je 2-ojo bataliono dislokacijos vietoje. Apie 2-ojo bataliono 2-osios kuopos vado ltn. J. Krikštaponio (Krištaponio) dalyvavimą likviduojant Rudensko miestelio žydų getą liudija buvusio 2-osios kuopos policininko jaunesniojo karininko Martyno Kačiulio parodymai.  
        (P. S.: tekste skaičius 69 tekste yra kaip indeksas, nuorodoms numeruoti ir nurodoma, jog 
69 - 2-ojo bataliono vado mjr. A. Impulevičiaus 1941 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. 43, LCVA, f. R-1444, ap. 1, b. 3, l. 164.“)

     Pirmiausiai, iš kur M. Pocius „išpaišo“ Martynui Kačiuliui „jaunesniojo karininko“ laipsnį, jei tokio A. Impulevičiaus įsakyme Nr. 42 tarp 27-ių karininkų net nėra? Nėra ir LGGRTC sudarytame „Tautinio darbo apsaugos bataliono (1-ojo pagalbinės policijos tarnybos bataliono; 1-ojo apsaugos bataliono; 13-ojo savisaugos bataliono) karininkai sąraše. Todėl apie jį dar žemiau detaliau klausimai bus net šokiruojantys.
        Bet, pirmiausiai, 
kas per priedas prie atlyginimo? Kodėl istorikas jo nenurodo? Sugretinus gaunamą priedą prie atlyginimo ir jį sugretinus su atliktomis žudynėmis, skaitytojui gali kilti mintis, jog priedas ar ne gali būti skiriamas už tas žudynes? Jeigu istorikas nenurodo tekste to priedo, tai galvok ką nori. Todėl aš ir buvau priverstas važiuoti į LCVA archyvą ir pasižiūrėti į tą priedą paslaptingąjį, nes finansiniai dokumentai privalo būt išsamūs ir visi priedai privalo būt nurodomi.
        
Taigi, pasižiūrėkime į įsakymą Nr. 43 ir aprašo numerį 164 pastaboje nurodytą:

     
.
37 pav.: vedusiųjų priedui gauti įsakymas. Galima pasididinti.

        Pasirodo, priskirtas prie atlyginimo yra VEDUSIŲJŲ priedas! Tai, kodėl M. Pocius nuslėpė nuo skaitytojų tą Vedusiųjų priedą, nieko bendro su žudynėmis neturintį?  Ką gali „bendro“ turėti visai tarpusavyje nesusiję faktai? Kaip vykdytos žudynės gali priklausyti šiam Vedusių priedui prie atlyginimo?

    Jau nuvykus į Minską, po 3-jų dienų, čia aukščiau 37 pav.: matote rašomą įsakymą Nr. 43 priskirti ATLYGINIMUI VEDUSIŲ PRIEDUI gauti, kuriame matome ir Juozą Krikštaponį („Krištaponį“) ir pastaboje paminimi karininkų raportai bei dokumentai, kuriais remiantis priskiriami atlyginimai. Be to, to įsakymu pagrindu pažymimas Kauno Komendantūros telefonograma Nr. 4

     Tai, pasakykite, o 
jeigu kas neatvyko-susirgo, tai kokią teisę“ batalionas turi sulaikyti Komendantūros telefonogramoje nurodomą privalomą priedą? Ar ne todėl J. Pocius ir nutyli pavadinimą, kad tai ne įrodymas tokiu sunkiu nusikaltimu kaltinti garbingos Lietuvos šeimos atstovą ir Lietuvos Didvyrį? Juk, jei jis buvo prieš pat išvykimą GESTAP-o sulaikytas ir bataliono vadovybė to įvykio dar nežino, ar žino, dėl ko karininkas neišvyko, tai ar gali būti tam pagrindas nerašyti šio įsakymo dėl priedo, jeigu yra Komendantūros telefonograma ir kiti dokumentai pateikti? O, jeigu ir žinojo apie jojo suėmimą, tai, ką, po ištraukimo iš kalėjimo jis turės tarnauti be to priedo? Pagal kokią „teisę“ žmona gali būti palikta be to priedo, jei jos vyrą suėmė kitos valstybės GESTAP-as ir dėl jojo išlaisvinimo vyksta aukščiausios derybos, pakišant „susirgusiojo“ J. Klimavičiaus „pasaką“? Pavyzdžiui, jeigu nėra žinoma, dėl kokių priežasčių J. Krikštaponis neišvyko, arba jei ir iš kokių nors nuogirdų žinoma buvo, kad J. Krikštaponis į GESTAP-ą ir į kalėjimą pateko, ar iš nuogirdų bataliono vadas turi  teisę“ jam naikinti išvykimo įsakymą Nr.42; be jokio raštiško pagrindo ir kokią „teisę“ turi jo žmoną palikti be pragyvenimo šaltinio dėl kažkokios neaiškios sulaikymo priežasties; net svetimos šalies institucijų?

       Ir, jeigu, koks nors karininkas dingsta, neatvyksta į tarnybą ir neišvyksta į komandiruotę, tai, gal, po kokios svaitės, per Ukmergę ir su namiškiais pavyksta išsiaiškinti dėl  J. Krikštaponio sulaikymo ir kalinimo atvejo? Tai tada bataliono vadovybė kokius veiksmus turi imtis, kad kažkokiu būdu iš vokiečių išlaisvinti karininką?
 

8.  Nors AČIŪ M. Pociui, už prieštaringų žinių pripažinimą,
 bet kodėl ir jis slepia 
duomenų visą eilę ?

     Prieš pradedant šią temą, reiktų simboliškai paklausti:
         -Kur matyta, kad tas pačias pareigas vienu metu gali atlikti DU: karo vadai, organizacijų direktoriai, ...?  Ar gali  mišrios poros vienoje šeimoje būti 2 vyrai ar dvi žmonos?
        Nesistebėkite, pagal M. Pocių tokios nesąmonės gali būti, nes jis savo Pažymos 5-to psl. pradžioje parašė taip:

     Atskirai aptartinas klausimas dėl duomenų, kurie rodo, kad 2-o bataliono 2-osios kuopos vado pareigas 1941 m. rudenį ėjo du asmenys: ltn. Juozas Krikštaponis (Krištaponis) ir ltn. Nikodemas Reikalas.

     Ir vėl matome, jog M. POCIUS SLEPIA DUOMENIS - jųjų nenurodo, iš kur tokią „išvadą“ priėjo! Lygiai taip pat nenurodo ir  savo straipsnyje minėto G. ir R. žurnalo 14 psl. pabaigoje. Ten po minėtos citatos iš kart pereina tik prie J. Krikštaponio pareigų.

     Mat, jei netikėtai išnyksta vadovas, tai, kad karinė struktūra nesugriūtų, ji sudaroma taip, kad netekus vado, automatiškai turi jį pavaduoti numatytasis pavaduotojas. Juo, paprastai, tūrėtų būti, lyg, ir pirmojo būrio vadas? Jį kaip tik ir matome 20 pav.:  parodytame tame KGB sudarytame Sąraše - tai leitenantas Vladas Tamošiūnas. Jį kaip tik ir liudijo, pakeitus J. Krikštaponį ... Apie tai ...
        O
 Nikodemą Reikalą, pakeitusį J. Krikštaponį, ir matė, matyt, KGB tyrėjai; iš gausių liudininkų parodymų? Apie juos aš  čia žemiau pateiksiu ... 
        Todėl labai keista, kad, minėtoje 2014-12-19 „pažymoje“ Nikodemas Reikalas net nebuvo minimas. Kai aš 2021-08-29 Facebook-e parodžiau, o po to 2021-09-15 apibendrinau savo ekspediciją, toliau rodydamas KGB-istų tyrėjų Sąrašą su Nikodemu Reikalu, J. Krikštaponį pavadavusį Baltarusijoje, tai 
malonu, jog ruošiamoje 2021-12-03 Ukmergės konferencijai skirtoje Pažymoje prie prieštaringų žinių apie jau  pripažintą J. Krikštaponio nukentėjimą nuo nacių, atsirado ir Nikodemo Reikalo minėjimas:


38 pav.: ištrauka iš 2021-12-03 Ukmergės konferencijai paruoštos Pažymos 5 psl. viduryje. Galima pasididinti. 

         Svarbiausia, kad šiai konferencijai buvo paruošta Pažyma, kurią verta rašyti iš didžiosios raidės, nes atsirado minėtos slėptos prieštaringos žinios. Dar svarbiau, kad Pažymos autoriaus Mindaugo Pociaus dėka buvo paviešintas labiausiai abejose pažymose cituoto abejotino „liudininko“ Martyno Kačiulio nepatikimumas  Todėl AČIŪ istorikui Mindaugui Pociui, jo Pažymos 10-11 psl. demaskavus Martyną Kačiulį, kuris iš Nikodemo Reikalo į žuvusį Krištaponį liudijimą pavertė ar ne tikrojo prie žudynių prisidėjusio gelbėjimui nuo teisinės atsakomybės, kuris tada dar buvo gyvas ir gyveno JAV?

   Kaip matome, iš karto po karo M. Kačiulis žudynių vadovą mini N. Reikalą, kai pagal atminties fiziologinę būseną ankstesnis liudijimas turėtų būti patikimesnis. Bet,  net, po 23-jų ir po 38-ių (1982 m.) metų toks kardinalus „liudijimo“ pasikeitimas ar ne byloja kažką ne taip?  
      Juolab. M. Pocius ir minėtos Pažymos 10-11 psl. rašo. jog   2-osios kuopos policininkai Baltrus Simonavičius, Stanislovas Gervinas, Martynas Kačiulis, 1948 m. vasarą tardymo metu parodė, kad 1941 m. spalio pabaigoje ir lapkričio mėnesiais 2-ajai kuopai vadovavo ltn. Nikodemas Reikalas (P.S.: pabraukta mano), kuris vadovavo kuopai Slucko, Klecko, Minsko ir Borisovo žydų getų kalinių žudynėse. Išvardindami visus jiems žinomus 2-ojo bataliono karininkus, B. Simonavičius, S. Gervinas ir M. Kačiulis 1948 m. kažkodėl nenurodė J. Krikštaponio (Krištaponio) pavardės, tačiau liudijo, kad N. Reikalas dalyvavo tik šių keturių miestų žydų žudynėse.

     Apie tai ir a. a. A. Ališauskas  2016 m. Delfi-je  rašė, kad iš karto po karo tardymuose-apklausose niekas J. Krikštaponio neminėjo. Taigi, kaip matome, tą patį ir M. Pocius šioje Pažymoje  pabrėžia parodymų kaitą ir rašo, kad reikia tirti.

     Lyg ir UŽMUŠANTIS ARGUMENTAS buvo pasakytas tos Ukmergės konferencijos istoriko Mindaugo Pociaus trečiame pranešime-atsakyme į klausimus, dėl liudijimų, kad Krištaponis yra 2-os kuopos vadas, pasakė:
        
... Naujausiais duomenimis yra 9 (devyni) skirtingų laikų apklausti policininkai-liudininkai,  mini Krikštaponio pavardę, kad jis buvo kuopos vadas - dabar yra papildomas tyrimas padarytas. Jeigu būtų koks vienas liudijimas, tai tada galima būtų abejoti. Bet kai yra 3 (trys) - 9 (devyni). Nežinau, kokio dar reikia didesnio, kad šitas žmogus vadovavo 2-ai kuopai?

       Akivaizdu, kad, net 9 susitarę vienodai meluoti kaip ir negalėtų? Bet, AČIŪ, jog man Centras (LGGRTC) atsiuntė išsamų atsakymą ir, kaip tik, pateikė tuos naujus 9-is liudijimus, kurie yra sausai vienodi atsakymai, iš kurių teisingų atsakymų matosi, jog kuopos vadu, tikrai, buvo J. Krikštaponis, nors jis buvo tuo metu kalėjime. Juk, kitaip sakyti kariai ir teisės neturėjo, nes, apie jų vado būvimą kalėjime žinoti negalėjo dėl karinės paslapties? Juk, jei vadas trumpam išvykęs į „komandiruotę“ (taip, matyt, buvo sakoma kariams) tai kokią „teisę“ kariai turi „ne vadu“ laikyti trumpam išvykusįjį?       
        
Bent, man tokių panašių situacijų karinėje tarnyboje buvo - buvau ir aš ilgam laikui išvykęs į dvi iš eilės treniruočių stovyklas, bet mano kaip radarų-aukštimačių aptarnavimo расчиот-o (kaip lietuviškai ta grupelė vadinasi - nežinau) nuo viršininko pareigų nebuvau nei nuimtas, nei kito į mano vietą neskyrė ir atlyginimą gavau, kaip pareigas einantis.. Lygiai taip pat turėjo būti ir su netikėtai į  kitos valstybės kalėjimą pakliuvusiu kuopos vadu J. K.. Tokią išvadą gali prieiti kiekvienas, manau, skaitantysis tuos parodymus, kuriuos ir M. Pocius pateikė šitaip:  

   Po karo teistas buvęs 3-iosios kuopos vadas kpt. Juozas Ūselis 1962 m. sausio 8 d. per apklausą parodė: „Antrojo bataliono antros kuopos vadas buvo leitenantas Krištaponis Juozas, tėvo vardo nežinau. Krištaponis 1932 m. baigė Kauno karo mokyklos 14-ąją laidą (iš tiesų 16-ąją – M. P.). Po to tarnavo antrajame pulke Šančiuose būrio vado pareigose.“47 1962  m. sausio 26 d. vykusios apklausos metu J. Ūselis taip pat tvirtino 2-osios kuopos vadu buvus Krištaponį48. 2-osios kuopos ambulatorijos felčeris Juozas Vosylius 1961 m. liepos 20 d. per apklausą parodė, kad 2-ajai kuopai vadovavo leitenantas Krištaponis49. 2-osios kuopos policininkas Stasys Arštikaitis 1962 m. vasario 19 d. per apklausą liudijo, kad 2-osios kuopos vadas buvo leitenantas Krištaponis50. 2-osios kuopos karys Martynas Kačiulis 1961 m. rugsėjo 3 d. per apklausą parodė: „Aš buvau paskirtas į 2 kuopos 3 būrį. Kuopos vadu buvo leitenantas Krištaponis, vardo nežinau, o būrio vadu buvo leitenantas Juodis, vardo nežinau.“51 1980 m. liepos 14 d. vykusios apklausos metu M. Kačiulis taip pat tvirtino 2-osios kuopos vadu buvus Krištaponį52. 2-osios kuopos policininkas Motiejus Migonis 1961 m. liepos 21 d. per apklausą parodė, kad 2-osios kuopos vadas buvo leitenantas Krikštaponis53. 2-osios kuopos policininkas Petras Andriuškevičius 1961 m. vasario 22 d. per apklausą liudijo, kad 2-osios kuopos vadas buvo ltn. Krištaponis54. 2-osios kuopos policininkas Edvardas Guoga 1961 m. rugpjūčio 7 d. per apklausą parodė, kad 2-osios kuopos vadas buvo ltn. Krištaponis55. 2-osios kuopos policininkas Henrikas Salelionis 1961 m. liepos 20 d. per apklausą liudijo, kad 2-ajai kuopai iš pradžių vadovavo ltn. Krištaponis, po jo – ltn. Tamošiūnas56. 2-osios kuopos policininkas Jonas Rutkauskas 1961  m. lapkričio 18 d. per apklausą parodė, kad 2-osios kuopos vadas buvo leitenantas Krištaponis57“. Šie pasikartojantys parodymai leidžia neabejotinai konstatuoti faktą, kad J. Krikštaponis (Krištaponis) 1941 m. Baltarusijoje vykusių žudynių metu vadovavo 2-ajai kuopai58 (P.S.: pabraukiau aš, liudininkų išskyrimui-suskaičiavimui.)

     Šiame sąraše suskaičiuojame tik 9 išvardintus. Manyčiau, jog J. Ūselis, S. Arštikaitis, M. Kačiulis ir J. Rutkauskas, tarp „naujų“ būti neturėtų, nes jųjų „liudijimai? buvo anksčiau žinomi.
Tačiau vėl matome, jog M. POCIUS VĖL SLEPIA nepalankius jam liudininkus:
        1. 
Pagal karinę terminalogiją užmaskavo,  mano žaliai padažytą Henriko Salelionio liudijimą M. Pocius priskiria prie „vadovavimą žudynių metu, kai jis tvirtina lygiai tą patį,  ką KGB tyrėjai buvo nustatę:

 
 

 


39 pav. ir 40 pav: analogiško H. Salelionio liudijimo ir KGB tyrėjų nustatymo DIPTIKAS

     Matome, jog M. Pociaus paminėtame NAUJAME TYRIME iš 9-ių paminėtųjų aptiktame 1961-07-20 apklausos protokole Henrikas Salelionis aiškiai parodė, kad 2-ai kuopai iš pradžių vadovavo ltn. Krištaponis, po jo - ltn. Tamošiūnas, lygiai taip pat, kaip ir 20 pav.ir 40 pav. KGB sąraše nurodyta, jog 2-os kuopos vadas yra J. Krištaponis, o nuo 1941 m. spalio mėnesio Nikodemas Reikalas. Tą patį patvirtina ir Henrikas Salelionis, patikslindamas, kad, matyt, dingus J. Krikštaponiui, vadovavimą perima pirmojo būrio vadas Vladas Tamošiūnas. Labai gaila, kad:
        
2. M. Pocius visiškai nuslepia dar kokybiškiau patikslinusiojo Juozo VĖSOS liudijimą - jojo net pavardės nemini nei Pažymoje, nei savo straipsnyje:


       41 pav.: Juozo Vėsos liudijimas, papildantis Henriko Salelionio teiginį ir taip pat  Stanislovo Gervino, lyg. ir psichologinis prievartavimo bandymas 1948 m. N. Reikalo žudynėse paliudijimą po 14-os metų pakeisti į J. Krikštaponį, kaip tai pakeitė Martynas Kačiulis. Galima pasididinti.

        Kaip matome, ir čia, kaip pagal H. Stalelionį, kažkur Krištaponis išnyksta, kai jo niekas kaitalioti neturėtų kaip pastovų įstatyminį vadą. Taip. kad, gali patys kariai nesuprasti, kada išnyko Krištaponis, kai jiems turėjo būt tvirtinama, kad jie yra Krištaponio kuopos kariai, nors jojo nebuvo Baltarusijoje. Bet, štai, še, Tau, jųjų (t. y. Krištaponio) pavaduotoją Tamošiūną keičia N. Reikalas? Ar ne todėl, kad Tamošiūnas, taip pat iš Ukmergės žemės, kaip ir Krištaponis, nuo Siesarčio krantų Valtūnų kaimelio šalia Šventosios, matyt, jam buvo nepriimtinas vadovavimas žudymui ir gal galėjo apsimetinėti nemokantį tokioms operacijoms vadovauti? Gal, todėl N. Reikalą skyrė kaip patyrusįjį žudymui vadovauti? Tai, ar J. Vėsos liudijimas ne papildo Henriko Salelionio teiginį, pridedant N. Reikalą? 
        Na, o su Stanislovu Gervinu, ne tas pat daroma, ką ir su M. Kačiuliu, kad pakeisti žudiką dar gyvą N. Reikalą į žuvusį J. Krištaponį? Kaip tada galima vadovautis sovietinių organų "tyrimų" duomenimis?

     Taigi, po nuslėpto Juozo VĖSOS liudijimo, kaip ir aiškėja, kad „sparnuotą“ vadų KAITOS frazę M. Pocius paima, būtent, iš 41 pav.: parodyto J. Vėsos liudijimo, jį perdarydamas ir parašydamas taip:

    Anksčiau minėti ir kiti su 2-uoju batalionu susiję dokumentai rodo, kad 1941 m. rugpjūčio–gruodžio mėnesiais ltn. Juozas Krikštaponis (Krištaponis) ir ltn. Nikodemas Reikalas pakaitomis ėjo 2-ojo bataliono 2-osios kuopos vado pareigas (tvirtai galima teigti, kad J. Krikštaponis (Krištaponis) šias pareigas ėjo nuo rugpjūčio 1 d. iki spalio pabaigos ir gruodžio mėnesį, o N. Reikalas – nuo spalio pabaigos iki lapkričio pabaigos, tiksliau nustatyti nepavyko), todėl aktualu atskleisti ltn. J. Krikštaponio (Krištaponio) vaidmenį konkrečiuose įvykiuose.

     Pirmiausiai, kas per  „dokumentai“, galintys rodyti NESĄMONĘ kuopos vadų kaitoje? Kodėl tuos dokumentus“ istorikas nevardija ir nerodo? Kur tokia „praktika“ naudojama, kad pagrindinis įstatyminis būrio vadas nuimamas ir vietoje jo kitas junginiui vadovauja, ar keičiasi? Jeigu J. Krikštaponis, atseit, „buvo Baltarusijoje“, tai kokia „proga“ jį „keitė“ N. Reikalas? Negi J. Krikštaponiui atsisakius žudyti, jįjį pakeitė ...? Kas ir kur matė įmonių ar įstaigų direktorius kaitaliojant taip? Todėl Ukmergės konferencijos stebėtojus, kiek man teko kalbėti, suglumino M. Pociaus jo Pažymoje „išradimas“ apie kuopos vadų kaitą. Ji galima tik, (mano supratimu) kai pavaduojantys keičia tikrąjį vadą ar vadovą, tai tada suprantama, kad pavaduotojai gali  ir kaitaliotis. Tą ir liudijo J. Vėsa, kai pirmiau (iki išvykos) kuopos vadu buvo Krištaponis, vėliau Tamošiūnas, Reikalas. Tai aišku, kad pirmasis anksčiau pakeitė J. Krikštaponį. Aišku ir tai, kad pagal liudijimo (užrašyto sakinio) struktūrą, keistis galėjo tik „jie“, t. y, kas išvardinti prieš įvardį „jie“.  O, kad M. Pocius skundžiasi, jog jis negali J. Krikštaponio vaidmenį nustatyti, tai ar ne todėl, kad jis turėjo tada būti Kauno kalėjime?
        Svarbiausia, kodėl VĖL M. POCIUS NUSLĖPĖ N. Reikalo būtinybę keisti Tamošiūną? Kodėl reikėjo nuslėpti N. Reikalo dalyvavimą Kauno VII-tame forte žudant žydų tautybės asmenis? Tas faktas buvo paminėtas čia:

 
42 pav.:
 Kaip galima užsimerkti į pačius patikimiausius pokario 1948 m. liudijimus,
kai liudininkams dar nėra atmintis sušlubavusi?  
Tada dar nebuvo KGB, kuri tik nuo 1954 m. pradėjo veikti.

      ŽYDŠAUDYSTE Nikodemą Reikalą 1948-07-08 LIUDIJĘS Martynas Kačiulis ir tą liudijimą nuslėpęs M. Pocius, bei pastarasis istorikas labiausiai naudojantis šio nepatikimiausio liudininko“ pakeistus parodymus į „Krištaponį“, manau, jog gali būti įtartu ANTIMOKSLIŠKUMU su visa serija nuslėpimų faktais. Juolab, paties nepatikimiausio „liudininko“ eskalavimas moksliniame GENOCIDAS IR REZISTENCIJA leidinyje be jokio kritinio principo, reikalaujamo mokslui, gali sukelti nepasitikėjimą ir šio žurnalu. Juolab, kad šis „liudininkas“ ir kaip istorinė asmenybė nėra aiški, kaip pagal M. Pocių, neva, „jaunesniojo karininko“ paskelbimas tame žurnale, kai visi bataliono 27 karininkai yra žinomi, išskyrus vieno, apie kurį irgi kaip sensaciją, žemiau parodysiu - tokios klaidos istorijos moksle turėtų būt nedovanotinos. Dar įdomiau, kas tas M. Kačiulis, kurio nėra ir tarp Suimtų bataliono karių sąraše, kyla klausimas, koks jo vaidmuo buvo tuose vėlesniuose pakeistų „liudijimų“ veiksmuose jis turėjo? Žudynių „stebėtojo-korespondento“? Jojo man nepavyko aptikti ir tarp pusės tūkstančio bataliono karių (gal neatidžiai peržiūrėjau?) todėl, kam įdomu,  galiu pateikti to garsaus Nr. 42 įsakymo lapus: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jei kam pavyks atrasti M. Kačiulį, būsiu dėkingas.
 

          Tai ar galima pasitikėti „liudininkais“, keičiančius parodymus? Nors M. Pocius rašo, kaip matome 38 pav.: , kad reikia tirti parodymų kaitą, bet neaišku, ką čia galima „tirti“, kai liudininkas keičia parodymą? Ką galima istorikams  „ištirti“, kas to liudininko galvoje dėjosi? Juk yra žinomas FIZIOLOGINIS procesas su laiku trinti iš atminties silpnai įsimintus faktus. Tai dėl šios elementariausių žmogaus fiziologijos ir net psichologijos reiškinių ar pokaryje apklausos nebus patikimesnės, nei jos vėliau buvo vykdytos po keliolikos ar net keliasdešimt metų? Kokia gali būti „atmintis“ 1982 m. apklausos apie 1941 m. įvykius po 41 metų?
        Ar ne galima tai parastai paaiškinti? Juk yra žinoma, kad J. Krikštaponis buvo aukšto ūgio (1 m. 90 cm), o N. Reikalas buvo taip pat aukštas ir „liesas“. Nemanykime, kad J. Krikštaponis galėjo būti „storu“, jeigu jis buvo sportininku ir ne savo treniruojamoje rungtyje - šuolyje su kartimi 1938 m. Lietuvos čempionate buvo 3-čios vietos prizininku. Juk šuolininkai niekada nebūna sunkiasvoriais. Tai, paprasčiausiai, ar nebuvo įmanoma ne piktybiškai sumaišyti N. Reikalą su J. Krikštaponiu? Juk, šis buvo žinomesnis ir labiau į atmintį įstrigęs pirmo mėnesio tarnyboje? O išvykoje vadų pasikeitimą ar galima įsiminti, jei sportiškas ir humanistinių pagrindų karininkas labiau į atmintį įsiminė, net nepastebėjus-neprisiminus jo išnykimo? O N. Reikalui atsiradus, ar jį „Krištaponiu“ negalėjo kas palaikyti? Juk kariuomenėje tik laipsniais kreipiamasi ir pavardės nenaudojamos buvo. Tik dabar prie krūtinių pavardžių antsiuvai naudojami. To anksčiau nebuvo. Todėl, kai būdavau mėnesio trukmės pratybose, ar stovyklose, jokių pavardžių net negalėjau žinoti. O juk Baltarusijoje įvykiai tik mėnesio-dviejų trukmės buvo. Todėl vėl primenu, jog buvęs ukmergietis-žurnalistas ir jau 
a. a.  A. Ališauskas  2016 m. Delfi-je  rašė, kad pokario 1949 m. apklausose  J. Krikštaponio niekas nerodė ir jįjį „prisiminė“ tik 1982 metais. Jojo straipsnyje yra daug labai svarbių istorijai faktų, kaip pirmųjų žudynių dieną dezertyravo net 52 bataliono nariai. Kodėl šis faktas netiriamas? O dėl „liudininkų“ „patikimumo“ iš psiho-fiziologinių procesų požiūrių nereiktų ignoruoti, kaip nereiktų ignoruoti ir karinių struktūrų ypatumų, neleidžiančių atsiminti savo tarnybos kolegų asmenvardžių.
        Pavyzdžiui, aš tris metus tarnaudamas, bet pastoviai budėjimuose besikeitusio pamainos viršininko (operatyvinio budėtojo) vyr. leitenanto ..., už mano nugaros stovėjusio-stebėjusio, kai aš su savo radaru-aukštimačiu ieškojau pamesto J. Gagarino žudiko-naikintuvo Su - 15-tojo, tai dabar ne kaip negaliu atlikti šio Gagarino nužudymo liudininko paieškos, nes galiu apsirikti - pavardes sumaišyti, nors su juo 3 metus teko bendrauti budėjimuose ir prie technikos priežiūros darbų būti. (Detaliau, jei kam įdomu apie šį  ne į temą įvykį - pastudijuoti galima mano F. b. profilio nuotraukų temose )
        Todėl per trumpą laikotarpį, besikeičiančių karininkų pavardes įsiminti ne kaip neįmanoma.
        Be, to, kai kurie liudininkai privalėjo specialiai meluoti -  pakišinėti J. Krikštaponį, nes jis buvo žuvęs. Tai tokia buvo taisyklė: sovietiniams-okupaciniams tardytojams meluoti - „kaltes“ versti mirusiems-žuvusiems, kad išvengti naujų netekčių, o mūsų atvejyje išsaugoti nuo teisinės atsakomybės N. Reikalą, JAV tada dar gyvenusio.
       Tai, ar ne todėl J. Krikštaponio kolegos: 1-os ir 3-čios kuopų vadai Zenonas Kemzūra bei Juozas Ūselis, gal, specialiai apgaudinėjo tardytojus, „liudijimuose“ apie J. Krikštaponį paistydami? Ir kuo verti jųdviejų „parodymai“, kai jiems abiems 1962 m. apklausose reikėjo dar savo gyvybes gelbėti, kaltes suverčiant ...? Juk jiedu po garsaus 1962 m. Vilniaus teismo ir tapo sušaudyti. O, juk,  J. Ūselis Ukmergės krašte kelis metus Partizanų būriams vadovavo ir privalėjo žinoti, jog jo kolega J. Krikštaponis buvo žuvęs. Tai, ar J. Ūselis ir negalėjo būti organizatoriumi, kad reikia J. Krikštaponį pakišinėti ir N. Reikalą gelbėti? Gal ir KGB-istams 1982 m. politiškai tai buvo naudinga A. Smetonos sūnėną šmeižti bei labiau juodinti Juodžio bylos herojų, iš JAV atvykus Specialiųjų tyrimų departamento atstovui Šerui; minėto M. Kačiulio apklausoje? Gal KGB-istams nebuvo naudinga N. Reikalą kabinti, kai politiškai galėjo reikti greičiau, gal, bylą užbaigti - mažiau terliotis, pakišant žuvusį J. Krikštaponį? Bet, vis tiek minėtas Juodis ar ne buvo išteisintu? Ir JAV ar ne buvo išteisintas ir A. Impulevičius? Tai ar ne todėl M. Kačiuliui buvo pasiūlyta parodymuose N. Reikalą pakeisti į J. Krikštaponį, kad pirmąjį išsaugoti nuo apklausų nenaudingų?
        .Bet, dar svarbesnis klausimas kyla:

 

   9.  NEGI SOVIETAI HOLOKAUSTO AUKAS VERTĖ
 Į „KARO BELAISVIŲ ŽUDYMĄ“?

    Tokį įtarimą sukelia ištysai minėto nepatikimiausio „liudininko“ pastovus valkiojimas ir su jomis istoriko Mindaugo Pociaus straipsnyje daromos garbingiausio-mokslinio „L. ir G.“ žurnalo 19 psl. pabaigoje  išvados tokios:  

      Vokiečių 11-ojo rezervinės policijos bataliono operatyvinio pranešimo duomenimis, 1941 m. spalio 18 d. viena apsaugos dalių kuopa sunaikino „1150 komunistų“ – belaisvių civilių Minsko stovyklos kalinių. Šiuos duomenis iš dalies atitinka? buvusio 2-ojo bataliono 2-osios kuopos policininko M. Kačiulio parodymai. Jis teigė, kad 1941 m. spalio mėnesį, po akcijos Rudenske, vieną ankstyvą rytą lietuvių policijos 2-ojo bataliono 2-osios kuopos policininkai iš kareivinių sunkvežimiais važiavo  Minsko į sovietų karo belaisvių stovyklą...“ (P.S.: aš pabraukiau, paryškinau ir raudoną klaustuką padėjau)

          Atleiskite, bet  suprasti ne kaip negaliu; kaip gali „atitikti“ visiškai skirtingose vietose skirtingos Minsko civilių kalinių ir  Minsko karo belaisvių stovyklos, kaip gali „atitikti“ civiliai belaisviai su karo belaisviais? „Pasigrožėkime“, kaip M. Pocius Pažymoje rašė:


43 pav.: . M. Pociaus  "grožybė", skirtingas paminėtas stovyklas <
tapatinant į tą pačią, rašant "atitinka"
. Galima pasididinti.

     Taigi, kaip  matome, tos Pažymos 8 psl. pabaigoje ir 9 psl. pradžioje MINIMOS DVI SKIRTINGOS STOVYKLOS - civilių ir karo belaisvių, o taip pat esančios Minske ir už Minsko, toje Pažymoje nepaminėtoje Maciukovščinoje. Taigi, žiūrėkime, kaip vokiečių 11-tojo bataliono ... operatyvine ataskaita LII(Lii)  Pažymoje sumanipuliuojama:


44 pav.: 
M. Pociaus dar didesnė "grožybė", skirtingas paminėtas stovyklas <
tapatinant į tą pačią, rašant "atitinka". Galima
 pasididinti.

     Autorius Minsko CIVILIŲ kalinių stovyklą cituoja, kuri yra, matyt, žinomiausia pasaulyje Minsko gete, esančiame miesto centre ir Koncentracijos stovykla civiliams asmenims Plačiojoje gatvėje (dabar Kuibyševo) ir dabar vadinamoje Marytės Melnikaitės gatvėje - ten vokiečiai vykdė egzekucijas, o už Minsko VISAI KITOKIA STOVYKLA IR KITUR ESANTI - KAIP GALI " a t i t i k t i " ?   CIVILIUS KALINIUS NUO KARO BELAISVIŲ SKIRTI TURĖTŲ IR VAIKAI.
 


10.  Net garsioje NKVD-istų knygoje apie jokį „karo belaisvių naikinimą“ net neužsimenama. (taškas)

     Todėl pabandykime pasiaiškinti su M. Pociaus cituojamuoju tiesioginiu šaltiniu - garsiąja B. Baranausko, E. Rozausko, Rukšėno knyga "Masinės žudynės ..." Josios 308-309 psl. pateikiami dokumentai atvykimui į  Baltarusiją,  o šiek tiek  raiškesniame  atskirai tik 309 psl. pateiktas  Vyriausiojo tvarkos policijos generolo  majoro ir SS brigadfiurerio  Jedicke-s  OPERATYVINIS PRANEŠIMAS, datuotas 1941 m. spalio 21 d Minske, pateikdamas apie ypatingos užduoties vykdymą Minske, tame puslapyje pateikdamas bendrąją padėtį.  Toliau  310-311 psl. matome pateiktą karinę struktūrą ir pranešimai apie veiklą, kaip 1941 spalio 14 d. išvalė Smolevičių vietovę, likvidavus 1300 žmonių, toliau spalio 15 d. gražinta rimtis apie Lagoiską, išvardinant vietoves su žemėlapiais ir 312 psl. pakarimo egzekucijos  nuotrauka.

    Toliau Mindaugo Pociaus LII(Lii) Pažymos 9-tame psl. 43 pav. ir  44. pav. čia mano pateiktose nuotraukose matome du kartus minimą tos knygos  312 psl., į  kurį galimą pažvelgti. Taigi, tame puslapyje pasakojama, kaip  Lagoiske buvo sušaudyti 6 partizanai ir vienas komunistas, Plekčenkuose  - 52 žydai ir 2 partizanai,   ...

     Toliau  to 312 psl. sunkokai nuotraukoje įžiūrimoje antroje pastraipoje rašoma taip:

    Dvi lietuvių apsaugos dalių kuopos, vadovaujamos nuovados karininko buvo pasiųstos ištuštinti civilinių belaisvių stovyklą Minske ir likvidavo 625 komunistus 

 Ši 312 psl. antroji pastraipa atrodo taip:

45 pav.: iš NKVD-istų garsiosios  knygos 312 psl. antrosios pastraipos pirmoji citata.
 Šią citatą galima pamatyti 
visame 312-tame puslapyje.

     Kaip matome, aiškiai parašyta, kad CIVILINIŲ belaisvių  Jeigu knygoje būtų ir klaida, sumaišius karo belaisvius su civiliniais, tai jau logika pati prašo abejoti,: iš kur karo belaisvių stovykloje gali būti komunistų tiek daug?  Tarp eilinių kareivių (o "Štalag-352" nėra skirtas karininkams - karininkams būdavo skirti gal DULAG-ai ir OFTLAG-ai?) greičiau galėjo būti komjaunuoliai, o ne „komunistai“. Be to, liepos mėnesyje Drozduose jau buvo įvykdytas valymas nuo komunistų. Tai iš kur jie vėl atsirado? Apie tai kiek žemiau tekste bus.

    Toliau tos B. Baranausko ir ... knygos 312 psl. rašoma apie pernakvojimą Lagoiske, spalio 16 d. buvo apieškotos kitos išvardintos vietovės. 1941 m. spalio 17 d. I-oji lietuvių apsaugos kuopa buvo priskirta prie slaptosios lauko policijos, kuri iškrėtę Kalkovo kaimą (apie 20 km į pietryčius nuo Minsko). apklausė gyventojus, bet akcija nedavė rezultatų. Tačiau  o 312 psl. viduryje yra antroji Mindaugo Pociaus paminėtoji citata apie 1941 m. spalio 18 d. išsiųstus būrius:

 1. Viena apsaugos dalių kuopa ištuštino civilinių belaisvių stovyklą Minske ir likvidavo 1150 komunistų.

    Šita antroji  M. Pociaus citata; paminėtoji 312 psl., neryškioje to puslapio nuotraukoje su mano raudonai pabraukytais žodžiais atrodo taip: 


46 pav.: 
antroji N. Pociaus citata  iš 312 psl. .

      Tačiau, kaip matote, garsūs NKVD-istai, atrodo, nesuklydo, nes jie irgi cituoja ar verčia iš vokiečių kalbos žudymo organizatorių ataskaitą. Joje žudikai taip pat, atrodo, negalėjo supainioti Karo belaisvių stovyklas su Civilių stovyklomis, nes karo specialistai, ir, dar, karo metu, kad suklystų“ - tai neįmanoma.  Įmanoma suklysti gal tik istorikams, netarnavusiems karinėje tarnyboje ir nemokantiems atskirti kariškių nuo civilių?

     Juolab,  Karo belaisvių stovykloje“ po atviru dangumi Drozdų kaime (kiek į šiaurę nuo Štalg-352 stovyklos, kurios dar liepos mėnesį nebuvo) FILTRACIJA NUO KOMUNISTŲ, politrukų, ir nuo žydų buvo vykdoma liepos mėnesį. Todėl SPALIO MĖNESĮ PAKARTOTINA FILTRACIJA NUO KOMUNISTŲ AR GALĖJO VYKTI ? ? ? Negi  „Krikštaponį masiniu karo belaisvių žudymu“ kaltinti galėjo tik bepročiai?  Tokiais NKVDI-istai B. Baranauskas ir E. Rozauskas gal nebuvo? Negi todėl jųjų knygoje nekaip neradau  jokios užuominos apie jokius „masinius Karo belaisvių naikinimus“? Tą knygą jaunystėje skaičiau ir dabar skaitykloje neteko nieko panašaus pastebėti. Panašu, ši knyga buvo skirta lietuvių įtrauktiems į nusikaltimus viešinti, ir gal todėl karo belaisvių naikinimo Drozdų kaime neminėjo? Juk tas masinis karo belaisvių naikinimas ( „filtracija“) vyko, kai dar Lietuvoje A. Impulevičiaus batalionas net nesuformuotas buvo? Ta filtracija vyko, ten, kur dabar visai šalia A. Lukašenkos vyriausybinės poilsiavietės, esančios buvusiose NKVD poilsiavietėje ir SS-esininkams išnaudojant tas NKVD vasarvietes tai filtracijai, kurios buvo žymimos jau 1933-čių metų topografiniame kariškame slaptame žemėlapyje.

   Šių klaidų priežastį galima įžvelgti ir A. Bubnio knygos apie Batalioną 72-73 psl., kuriame mokslininkas daro tik atsargią prielaidą, parašydamas žodį „Atrodo“, nes jam, matyt, kilo kažkokių abejonių, perrašinėjant ar skaitant sovietinius dokumentus pilnomis geografinėmis grubiomis klaidomis. Jas galima suprasti, kad iš kart po karo, komisijos „tyrusios“ nusikaltimus, buvo ir prasto pasirengimo lygio, ir skubėjo Niurnbergo procesui teikti medžiagas. Todėl daugiau apie Minsko problemas galima paskaityti mano ruošiamoje M. Pociaus straipsnio analizėje.
        O toliau, nagrinėjant minėtą 2021-12-03 Ukmergės konferenciją, iškilo klausimas toks:


11.  Kodėl buvo meluota dėl „Krištaponio Minske“ buvimo,
  kai dokumentai tai daugiau neigia?

     Akivaizdi ir tuo pačiu labai paslėpta netiesa buvo pasakyta konferencijos antroje „diskusijų“ dalyje, tik „į vienus vartus mušant“ nepatikimus „argumentus“, apie, neva Lietuvos Centriniame archyve (LCVA) saugomus nagrinėjamojo Didvyrio „buvimo Baltarusijoje“ pagrindiniu „įrodančiuoju“ dokumentu, apie kurį istorikas Alfredas Rukšėnas, minėdamas mano neteisinga vardą, pradėjo pasakoti apie tuos saugomus dokumentus. Bet, jo drebantis balsas bylojo, kad jis kažką, matyt, ne taip sako.
        Pirmiausiai, AČIŪ istorikui Alfredui, kad jis vienintelis susiprato atsiprašyti dar išlikusio liudininko, pažinojusį Juozą Krikštaponį, iš kurio konferencijoje buvo kaip ir pasityčiota. Pasityčiota tapo (neduota jam kalbėti, nors jis buvo į diskusijas užsirašęs), matyt, todėl, kad nebuvo tikėtasi, jog dar yra išlikęs gyvas liudininkas, pažinojęs Didvyrį. Mat. tos konferencijos pranešėjas Mindaugas Pocius ir pranešime ir 
minėto straipsnio jo straipsnyje, kurio pavadinimas J.KRIKŠTAPONIO (KRIŠTAPONIO) ISTORINIO ATMINIMO PROBLEMA, paminėjo šios problemos labai svarbų momentą 23 psl. pabaigoje lygiai tokiais žodžiais, kaip ir Ukmergės  konferencijoje, pasakydamas ir parašydamas taip:

  Pirmasis publikacijoje istorinio J. Krikštaponio istorinio įvardinimo problemą 2011 metais paskelbė Evaldas Balčiūnas.

        Svarbiausia, ši publikacija E. Balčiūno 2011-04-09 buvo paskelbta iš karto po mėnesio-dviejų, kai 2011 m. vasario mėn. numirė paskutinė J. Krikštaponio biografijos liudininkė - jo sesuo Veronika Krikštaponytė-Juodienė. Prieš tai; 2008 metais  J. Krikštaponio gimtajame kaime numirė Partizanų ryšininkas ir tautodailininkas Mykolas Dirsė. Juk, 2002 m. spalio 31 d. dekretu Nr. 1965 Prezidentas Valdas Adamkus suteikė pulkininko laipsnius toje publikacijoje ir dar dviem kritikuojamiems asmenims,  ir po to; dar sykį Valdas Adamkus, jau būdamas kitoje kadencijoje, kitu; dekretu Nr. 1 K-849 2007 m sausio 5 d. ištaiso suklystą J. Krištaponio pavardę į KriKštaponio. 
        
Kodėl iš karto, po dekretų teikimo, nebuvo keltas klausimas, o buvo laukta, kol numirs visi liudininkai?  Negi specialiai buvo laukta, kada numirs? Sutikim, juk  laiko aiškintis  buvo vos ne visas dešimtmetis ir publikacijos pasirodymas po mėnesių-dviejų, numirus J. Krikštaponio seseriai, jau nelabai korektiškas veiksmas.   Kodėl anksčiau nekeltas tas klausimas, kai dar iki 2008 m. buvo gyvas ir žymus tautodailininkas bei J. Krikštaponio būrio ryšininkas Mykolas Dirsė iš J. Krikštaponio tėviškės?
        Taigi, 
kulminacija prasidėjo, kai A. Rukšėnas toliau pradėjo tęsti:

     
47 pav. Ukmergės 2021-12-02 konferencijos iš anksto atrinktų pašnekovųdiskusijose 48 pav. matote LGGRTC mokslininką E. Rukšėną, savo kalbą pradėjęs nuo A. Čeponio atsiprašymo..

        Taigi, A. Rukšėnas pradėjo kalbėti, apie 1940 m. sovietinės okupacijos metu (beje, jąją kaip ir džiaugiasi? savo F. b. paskyroje minėtas E. Balčiūnas, kuris yra artimo bolševizmui - ANARCHIZMO puoselėtojas Lietuvoje) apie nuteistąjį mirties nuosprendžiu, kuris laukė ją ir pagadino sveikatą, kol nebuvo išlaisvintu Birželio sukilimo metu.
        Todėl, mane, kaip ne istoriką, šokiravo iš kart istoriškai įtartinas pasakojimas, nes aš, kaip Jonavoje dabar gyvenantis, žinau, jog, karui prasidėjus, per ją ir per Ukmergę buvo išvežami politiniai kaliniai, kurie „pavojingiausi“ buvo sušaudyti Minsko kalėjime, o kiti visi sušaudyti pakeliui į Červenę, pro kurią su dviračiu ekspediciją atlikau į Oršo mūšio lauką, kai buvo to mūšio metais paskelbti.  Todėl iš karto iškilo iškilo įtarimas, jog kažkas nelogiška ir kažkas ne taip. Kaip žiauriausio tardytojo, siekusio visus politinius kalinius sunaikinti, karui prasidėjus, - tai Eusejaus Rozausko (to, kuris minėtą knygą „Masinės žudynės“ prašė, ir kurią čia jau citavau), galėjo „mirtininką“ palikti Birželio sukilėliams?
        O, čia, kaip tik šis įtarimas susidubliuoja su jau į konferenciją atvažiuotu pagrindiniu klausimu apie „Krikštaponio Minske rašytus tarnybinius raštus“. Todėl šios temos klausimą apie dokumentus tenka skaidyti:

 

12.  NEGI ISTORIKAI APRAŠINĖJA DOKUMENTUS,
 JŲ AKYSE NĖ NEMATĘ, arba ... ? ? ?

        Mat, prie A. Rukšeno per konferenciją pasakojimo pradžios; šių neaiškumų epicentru buvo kaip tik tai Ukmergės konferencijai skirta M. Pociaus Pažymos 2 psl. pabaigoje išvardinti dokumentai, kurioje apie asmenvardžio painiavą buvo dėstyta, iš pateiktų dokumentų buvo aišku, kad, neva, „J. Krikštaponis rašinėja tarnybinius raštus Minske“. Todėl, logiškai galvojantiems ATŠOKO FANTAZIJOS APIE KRIŠTAPONĮ KALĖJIME, nes, jame, kaip ir negalėtų tarnybinių raštų rašinėti? Todėl, kokios gali kilti mintys, žiūrint į minėtos Pažymos dalį čia žemiau esančią?


49 pav.: 
M. Pocius Pažymos 2 psl. pabaigoje, kurioje apie asmenvardžio painiavą M. Pocius aiškina, čia jis parašė, jog, neva, 1941 m lapkričio 4 d. „ltn. Krikštaponio raštas“ bataliono vadui su raudonai pažymėtu archyviniu skaičiumi 398, ir dar kažkoks J. Krištaponio raštas minimas jau kitose 2.1.segtuvuose su archyviniu skaičiumi 15. Kažkodėl nėra datos tam raštui? Pagal šios NUOTRAUKOS kairės viršuje raudonai pabrauktą pakėlimo kapitono laipsniu  dokumentą, akivaizdu, kad 2,1, aprašų segtuvas turėtų pakėlimo laipsnius atspindėti ir pagal Pažymos rašymą net du J. Krikštaponio raštai Kauno kalėjime versiją turi atmesti?

       Jau vien, kad J. Krikštaponis ne tik pasirašo, bet ir savo ranka parašo „kuopos vadas ...“, tai jau kaip ir nenuneigsi pareigų ėjimą pasirašymo metu? Juolab, 1941 m. lapkričio 4 d. bataliono vadui. Bet, kodėl Minske būnant, reikia rašyti savo vadui, kodėl negalima žodžiu informuoti? Kas per raštas tam bataliono vadui?
        Ir kai pasibaigė Ukmergėje konferencija, tai Ukrajinoje karo išvakarėse žurnale GENOCIDAS IR REZISTENCIJA M. Pociaus straipsnis dar labiau pabrėžia J. Krikštaponio autorystę:


 50 pav.: 
 žurnalo 15-tame psl. paženklinta M.Pociaus citata

        Čia šiame  50 pav.:   matome straipsnio pavadinimą dėl, neva, svarstomojo dalyvavimo Holokauste klausima ir istorinio atminimo problema“ Čia jau labai rimta, jei to minėto žurnalo 15 psl. svarstomasis rašinėja kažkokius raštus, tai dėl Didvyrio atminimo problemai iškyla pavojus paneigti jo buvimą Baltarusijoje.

        Toks M. Pociaus Pažymoje RAŠYMAS GLUMINO APIE J. KRIKŠTAPONIO Baltarusijoje RAŠYTUS RAŠTUS“, nes pagal ISTORINĘ LOGIKĄ; tuo metu J. Krikštaponis Kauno kalėjime turėjo būti. Ir jeigu „J. Krikštaponis 1941 m. lapkričio 4 d., ir dar  vėliau raštus rašinėja“, tai, AKIVAIZDU, KAD ŽMONĖS TARNYBINIUS RAŠTUS IŠ KALĖJIMO RAŠINĖTI KAIP IR NEGALĖTŲ. Kokie kalėjimo kaliniui „tarnybiniai“ reikalai gali rūpėti? Todėl versija apie J. Krikštaponio buvimo kalėjime 1941 m. pabaigoje tos M. Pociaus Pažymos skaitytojams turėtų atkristi, nes net„du kalinio raštai“ jau visai ne tik braukia tuo metu kalinimo hipotezę, bet ir darosi labai įdomu; apie ką kalinys gali rašyti savo kariniam batalionui?  Taigi, M. Pociaus dar vieną J. Krikštaponio raštą LCVA, f. R-1444, ap.1,b. 2. 1. 15 minimą kaip pavyzdį, bet, kažkodėl datos neparašyto, jau darosi visai ne aišku. Juk, dokumentas be datos  kaip ir būti negalėtų? Jeigu istorikas po 398 dokumento, rašyto 1941 m. lapkričio 4 d., rašo  kitą dokumentą be datos, tai pagal rašymo tvarką, tas „bedatis“ dokumentas turėtų būti dar vėlesnio laiko. O, kad J. Krikštaponis „rašo Baltarusijoje“, neįtikėtina, nes tuo metu, pagal visus istorinius požymius, jis Kauno kalėjime turi būti. Todėl iš Lietuvos Centrinio valstybinio archyvo (LCVA) žvilgterėkime į mano nufotografuoto M. Pociaus minimą LCVA, f. R-1444, ap.1,b. 2. 1. 15 dokumento datą:


51 pav.: Atestacijos ištrauka rašyta J. Krikštaponio ranka. Galima 
VISĄ ATESTACIJĄ pamatyti.

     Pasirodo,  52 pav.:  pamatome, Atestaciją Lietuvoje J. Krikštaponio parašytą! Tai ar galima istorinius tekstus ir Pažymas tvarkingiau rašyti? Iš to pirmo atvejo negalima teigti, kad tokiomis manipuliacijomis sąmoningai Pažymos skaitytojus norima įtikinti „Krikštaponiu Baltarusijoje“ buvimu. Bet glumina M. Pociaus ne tik toje Pažymoje dar ir lapkričio  04 d. „Krikštaponio rašto 398 parašymas, bet ir tolimesnis apie tą patį „Krištaponio raštą 398“ rašymas šiame garbingame žurnale. Todėl tenka, kad būtų aiškiau, šią unikalią M. Pociaus VISĄ citatą pateikti išdidintą:


53 pav.: 
Neeilinės manipuliacijos SKAITYTOJŲ APGAUDINĖJIMO PAVYZDYS

   Tai vėl DIDELIS KLAUSTUKAS, kad, neva, J. Krikštaponio raštas“. Negi, tikrai, J. Krikštaponis rašė, kai kalėjime turėjo tada būti? Kodėl į kabutes paimta „kuopos vado ltn. Krikštaponio“? Aukščiau 53 pav.:  pažvelgus į VISĄ J. Krikštaponio Atestacijos rašymą ir pamatysime, kad, būtent, taip J. Krikštaponis ir pasirašo, kaip M. Pocius paėmė į kabutes.  
        Pirmiausiai, kas čia per tarpininkavimo raštas“?  Jeigu J. Krikštaponiui reikia kažkokiu klausimu tarpininkauti, tai nuo kada reikia rašyti kažkokius „tarpininkavimo“ raštus? Net gyvenime nesu sutikęs su kažkokiais atskirais„tarpininkavimų“ raštais. Manau, jie gali būti politikoje ar ekonomikoje, bet karinėje struktūroje apie kažkokius atskirus „tarpininkavimo“ raštus net neįsivaizduoju.
        Dar įdomiau - dėl to paties rašto į mano pateiktus klausimus man  labai išsamiame-moksliniame 14 psl. apimties LGGRTC atsakyme istorikas A. Rukšėnas su direktoriaus Arūno Bubnio parašu apie tą 398 dokumentą parašė taip:


.54 pav.: 
labai unikalus EZOPINĖS KALBOS STILIAUS parašymas Alfredo Rukšėno,
 arba savo akyse nemačiusio to 398 dokumento ir jam taip liepta rašyti,
 nors tas dokumentas visai ne taip atrodo, arba ...?
 Be to, neva, 
„raštas Nr. 221 (Minskas)“ tokio užrašo nėra, nes pagal aprašą 398, iš žemiau pagal 56 pav.:, matosi, kad tai dokumentas yra Nr. 8
Tai iš kur „Nr. 221“ atsirado - neaišku? Tai numeris visiškai ne 
„rašto“, o ... (žemiau aiškinu).

  O, čia JAU LABAI PANAŠU, KAD J. Krikštaponis IŠ Kauno KALĖJIMO SAVO RAŠTU PRANEŠA  BATALIONO VADUI, jog jis TAMPA ARTISTU IR ATLIEKA „Tarpininko“ VAIDMENĮ, nes, šiaip, ar kalėjime sėdintis gali kokius „vaidmenis“ atlikinėti, ir, iš vis, iš kalėjimo raštus rašinėti apie tuos vaidmenis? Gal generolas S. Raštikis su vokiečiais sutarė, kad kalinčiajam leistų vaidmenis atlikinėti ir susirašinėjimo laisvę davė?   Net iš sesers Atsiminimų žinoma, kad brolis iš kalėjimo, parašė-prašė maisto nenešti, nes vienoje kameroje sėdintys komunistai neįtarinėtų, jog jis šnipas.
        O, šiaip, JEIGU Baltarusijoje J. KRIKŠTAPONIS BŪTŲ, TIKRAI, JAM NEREIKĖTŲ JOKIŲ RAŠTŲ RAŠINĖTI SAVO BATALIONO VADUI APIE SAVO VAIDMENIS, NES GALĖTŲ IR ŽODŽIU PASAKYTI, kad nutarė kažkokia vaidyba užsiiminėti. Bet, jeigu ir iš kitos istorijos tyrinėjimo įstaigos kitas istorikas rašo apie tą patį 
„Krištaponio rašytą“ raštą, dar ir net „tarpininkavimo“, tai jau pasijutau kaip ir „kvailio“ vietoje, kažko nesuprantantis.

      Tai, ką ten tokio vaidino J. Krikštaponis, rašydamas savo bataliono vadui, tą stebuklingą-paslaptingą 398, pagal M. Pocių „1941 m. lapkričio 4 d. Minske rašytas tarpininkavimo raštas 2-ojo bataliono vadui su autentišku J. Krikštaponio (Krištaponio) parašu 42? Ir, išvis, kaip raštas gali būti be autentiško parašo? To J. Krikštaponio rašto" tame žurnale 42-tra nuoroda yra tokia:


 
55 pav.: 
žurnale GENOCIDAS IR REZISTENCIJA M. Pociaus to stebuklingojo 398 dokumento
 
istorinio šaltinio aprašas, kuris yra archyve ir žemiau 56 pav.: atrodo taip: 


56 pav.: 
ŠVIESIAI RAUDONAI PASPALVINTA aiškumo dėlei į pagrindinę mintį. Galima VISĄ dokumentą pamatyti.

      Tai kur čia „J. Krikštaponio raštas“ ir, išvis, nuo kada visai kito asmens RAPORTAS vadinamas „J. Krikštaponio raštu“? KODĖL TOKIAIS DVIEM M. POCIAUS RAŠINIAIS APGAUDINĖJAMI Ukmergės KONFERENCIJOS STEBĖTOJAI ir visuomenė ir šio žurnalo skaitytojai?    Kodėl tas raštas J. Krikštaponiui pripaišomas, jei tai J. Klimavičiaus Raportas? Negi tik tam, kad visuomenė nepradėtų įtarinėti, kad J. Krikštaponis galėjo tada kalėjime sėdėti? Negi tuo tikslu pripaišomas tas J. Krikštaponiui raštas?

      Dar svarbiau - APGAUDINĖJAMA DVIEJŲ Lietuvos ORGANIZACIJŲ ATSAKINGŲ UŽ ISTORIJĄ VARDU: ne tik Istorijos instituto, bet ir Gyventojų genocido-rezistencijos tyrimo centro vardais, negi kartu susitarus?  Juk pastarajame Centre dirbantis A. Rukšėnas, rašydamas apie „J. Krikštaponį artistą“, kad jis pranešė vadui ne bet kur, o irgi, neva „J. Krištaponio raštu“, o ne J. Klimavičiaus, nors apie pastarojo motyvacijas tyrinėjęs, lyg, A. Rukšėnas ir žinojo, nes rašė, kad tai J. Klimavičiaus raštas. Tai matosi profesoriaus Arūno Bubnio knygos Lietuvių policijos batalionai 1941-1945 m.“ 38-to puslapio pabaigoje, kur rodiklių skyriuje parašyta aiškiai:

126 2-ojo apsaugos bataliono ltn. J. Klimavičiaus 1941 11 04 raportas, ibid., b. 18,1. 398.

       Tai, gal, profesorius A. Bubnys ištaiso - parašo, kaip yra, o A. Rukšėnas tai „nežino“ ir toliau mano, kad ne J. Klimavičus  o „J. Krištaponis“ rašo? Juk, pastarasis tik pasirašo ir daugiau nieko nerašo; a nei vienos raidės ir nei vieno skaičiaus - už J. Krikštaponį, matyt, J. Klimavičius surašo ir skaičių „221“ įrašo tik kitoje to raporto pusėje, kaip tarpininkavimo registracijos numerį. Ir tai matosi žemiau 14 psl. 23 pav. bei  24 pav.:, kur bus išsamus paaiškinimas. Todėl, tik parašo iš J. Krikštaponio išgavimas - tai nereiškia, kad tai „Krištaponio raštas“, kuriame jis nei vienos raidės daugiau neparašė.
       Kuo ypatingas tas dokumentas (126 2-ojo apsaugos bataliono ltn. J. Klimavičiaus 1941 11 04 raportas, ibid., b. 18,1. 398.), jeigu, net  šių dviejų organizacijų vardu vardu, rodant ne J. Klimavičių, o melagingai „J. Krištaponį“,  dėmesys nukreipiamas nuo šio 398 dokumento, jį aprašant visai ne taip, kaip jis iš tikro turi atrodyti?


57 pav.: J
ono Klimavičiaus raportas. 
Galima analizei didelės raiškos originalą su normaliu kontrastu atsiversti

     Taigi, apie Joną Klimavičių,  kaip tik, Ukmergės konferencijoje A. Rukšėnas paminėjo, kaip, neva, antroje kuopoje buvo toks Jonas Klimavičius. Jisai prašė Krištaponio, kad jis tarpininkautų, kad jis nori išeiti iš tarnybos ...“. Aišku, keista klausytis, kad, neva, „Klimavičius prašė Krikštaponio“, lyg, istorikas buvo šalia jųdviejų ir „girdėjo“, kaip „prašė“. Todėl, ŽVELGIANT Į DOKUMENTUS, apie J. Klimavičių, iškilo dėl jo klausimai tokie:


 

13.  Kodėl konferencijos dalyviai tapo su Klimavičiumi apgauti,
 jei jis ar nebuvo skirtas:
 GESTAP-ui apgauti - Krikštaponį iš kalėjimo ištraukti?

     Pirmiausia, Ukmergės konferencijos dalyvius ir klausytojus apgaudinėdamas, su, neva, 2-os kuopos karininku, keista, jog LGGRTC istorikas nė nežino savo įstaigos sudaryto TDA bataliono karininkų sąrašo, kuriame Jonas Klimavičius nurodytas 3-čios kuopos vadu. Ir visa pasaka“ apie J. Klimavičių, kurią pasakojo A. Rukšėnas, ji priklauso ne „2-ai“, o 3-čiai kuopai - J. Klimavičius buvo tuos kuopos vado Juozo ŪSELIO pavaduotoju.  Iš viso šio klaidžiojimo, man kyla klausimas, kaip istorikas Alfredas Rukšėnas sugebėjo sumaišyti žinomo Lietuvoje karininko Jono Klimavičiaus pareigybes? Negi jis nesusipažino su LGGRTC pateiktais duomenimis apie šį svarbų karininką? Juk, ne tik A. Stoliarovas, kurį žemiau 60 pav.:  ir 59 pav.: išvardindamas bataliono karininkus, kaip matome, leitenantą Joną Klimavičių rodo tik vieną ir rodo, kaip 3-čios kuopos vado pavaduotoją. Tą patį rodo ir  LGGRTC 58 pav.: žemiau:

 

 
58 pav.: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro (LGGRTC)
 
sudarytas Tautinio darbo apsaugos bataliono karininkų sąrašas,
rodantis tik 
vieną Joną Klimavičių. Galima pasididinti

   Aišku, LGGRTC kažkodėl labai šykščiai parašė taip:
        Klimavičius Jonas, leitenantas – 1941 07 03 priimtas į TDA batalioną, paskirtas 6-osios kuopos vado padėjėju; 1941 08 25 perkeltas į 2-ąjį PPT batalioną, paskirtas 3-iosios kuopos vado pavaduotoju.

     Žymiai daugiau žinių apie J. Klimavičių pateikė, net studentas Andrejus Stoliarovas. Tarp, kitko, įdomu ir net keista, kad, nors A. Impulevičiaus batalionas visiškai nėra susijęs su šmeižiamuoju Didvyriu Jonu Noreika - Generolu Vėtra, bet, ar ne jojo šmeižimo tikslu jo anūkė Silvia Foti savo tinklalapyje demonstruoja VDU  studento Andrejaus Stoliarovaso magistrinį darbą? Jojo INTERNETINIS ADRESAS YRA „...silviafoticom.wordpress.com/captain-jonas-noreika-archive/    Šis studentas, nagrinėjamo bataliono karininkų pareigybes, irgi J. Klimavičių priskiria prie 3-čios kuopos. Įdomu, kaip Silvia Foti, publikuodama šį A. Impulevičiaus batalioną, pritempia prie savo senelio Jono Noreikos šmeižimo?

      Štai, kaip tik tame studento A. Stoliarovo; darbe Vytauto Didžiojo Universiteto vardu yra minėto LIETUVIŲ PAGALBINĖS POLICIJOS (APSAUGOS) 12-ojo BATALIONO 1941-1944 METAIS karininkų sąraše-sąvade (to darbo priedo Nr.289 psl.) 18-tuoju numeriu esančiame apie Joną Klimavičių yra rašoma taip:

 

59 pav.: ištrauka iš A. Stoliarovo magistrinio darbo. Galima pasididinti.
60 pav.: Anatolijaus Stoliarovo magistrinio darbo 2/12 bataliono karininkų sąrašas
ir pareigybių pokyčio aprašymas. Galima
 pasididinti


 
61 pav.: iš knygos 
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ aptikti tik du Jonai Klimavičiai. Galima pasididinti.

     Kaip matome, net  pati Lietuvos prieškario karininkų enciklopedija Joną Klimavičių rodo irgi 3-čioje kuopoje, o kitas Jonas Klimavičius, kaip voldemarininkų maišto dalyvis, atlikęs bausmę, buvo paleistas į atsargą ir apie jį kitų žinių nėra. NĖRA ir daugiau kitų Jonų Klimavičių.

         Įtartinas Jonas Klimavičius pasidarė todėl, kad jis, neva, buvo mirtininku – turėjo būti nuteistas mirties nuosprendžiu, bet jį, kaip labai „pavojingą“ kalinį, kažkodėl neišveža į Minską ir kodėl nesušaudo Minsko kalėjime, arba pakeliui į Červenę, kaip labai daug ten žūsta kalinių,  o palieka kažkodėl Kauno kalėjime? Manau, kad ir ne istorikui turi tapti įtartina, kad tokį „pavojingą“ kalinį ne išvežė, o paliko Kaune. Jis tame raporte rašo, kad, neva, „47 dienas“ buvo mirtininku ir todėl jam „pairo nervai“ ir todėl „dėl sveikatos pablogėjimo“, prašo iš Bataliono atleisti:


62 pav.: keistas ir daug klausimų keliantis Jono Klimavičiaus raportas. Galima pasididinti.

      Ir kadangi J. Klimavičius raporte mini Sovietų karo Tribunolo balandžio mėn. 11 d. nubaudimą mirties nuosprendžiu, tai iki jojo birželio 24 d. pagal kalendorių išlaisvinimo „laukimo mirties nuosprendžio“ gaunasi ne „47“, o 74 dienos. Tai, panašu, kad mašininkė ar kanceliarijos raštininkas (o, gal, ir pats J. Klimavičius?)  supainiojo spausdinimo mašinėlės klavišus skaičių  7-ių ir 4-ių, sukeičiant vietomis?

      Tačiau, pasirodo, pagal minėtą Lietuvos karininkų ... knygą, jis mirtininku buvo  šiek tiek mažiau – tik 32 dienas, nes gegužės 13 d. jam buvo pakeista bausmė į 10 m lagerio. O tai J. Klimavičius raporte nutylėjo, nes po perteisimo iki išlaisvinimo turėjo net 41-ą dieną savo sveikatai pataisyti, džiaugiantis, kad mirties nuosprendžio nebus. Juolab,  jis rašo, kad po Kalėjimo Raudonojo kryžiaus buvo išsiųstas į Birštoną pataisyti sveikatos.  Todėl tarnyboje sveikatos „pablogėjimas“ keistai atrodo.

  Juolab, buvo dar ir kitas, - jau Nr. 9 1941 m. lapkričio 16 d. J. Klimavičiaus ranka Kaune rašytas raportas Ryšių karininkui dėl „pasiliuosavimo“. Bet, kaip čia gaunasi, kad išvykęs į Kauną „pasiliuosuoti“, pagal minėtą Lietuvos Karininkų ... knygą, Jonas Klimavičius ir toliau tarnauja; dar vos ne metus; iki 1942-09-30 paleidimo į atsargą? Kaip galima su tokia liga toliau tarnauti ir „ignoruoti“ gydytojų pažymą dėl sveikatos pablogėjimo?


...63 pav.: J. Klimavičiaus antrasis raportas jau iš Minsko nuvykus į Kauną PASILIUOSAVIMUI. Galima ženkliai pasididinti ir prasiplėsti ORIGINALĄ.

     Sunkiai suprantama tokio raporto, skirto Ryšių karininkui būtinybė, lyg, „karininką sukontroliuoti, ar moka Kauną ir namus atrasti kelionės metu?“. Koks to raporto tikslas, ką jis informuoja? Negi karininkas, „gali nežinoti“, kaip iš Minsko iki  Kauno nuvažiuoti, ir tai būtiną kontroliuoti?

     Tik dabar išsiaiškinau, kodėl taip iš manęs pasityčiojo.  Mat, aš buvau J. Gagarino nužudymo liudininku, per kovinį budėjimą savo radaru fiksavęs žudiką-naikintuvą Su-15, o mano tėvas, kurdamas vienintelę Sovietų Sąjungos Politechnikos institutuose Eismo saugumo psichologiją, atrodo; garsios Maskvos Liubiankoje įstaigos (jis pats nežinojo, iš kur tie „lektoriai“ visiems KPI dėstytojams liepė ...) buvo įtikintas šmeižti pirmąjį mūsų planetos kosmonautą, jog, jis, neva, „per alkoholį“ žuvo.  (Apie tai J. Gagarino dukroms laiško-studijos 8-toje temoje 15-tame psl. atskleidžiu.) Priėjau prie galimos prielaidos (hipotezės), jog mane ir sulaikė nuo demobilizacijos, kad savo tėvui nepatarinėčiau studentams nesąmonių nepliurpti apie garbingiausią mūsų planetos žmogų. Todėl labai nesunkiai per mediciną pavyko ištrūkti iš, kaip tik, tada pradėjusių griūti sovietinių Ginkluotojų pajėgų.
 
                     Bet, kai KOMISAVAUSI dėl, atseit, mano mamos ligos, tai SUGRĮŽUS NAMO, MAN JOKIŲ RAPORTŲ JOKIEMS „ r y š i ų KARININKAMS“ NEREIKĖJO RAŠINĖTI. Grįžus iš kariuomenės ar reikėjo į Komisariatą atsižymėti – dabar nepamenu, nes su savo Lenino rajono komisariatu daug bėdos turėjau, nes grįžau namo nenumatytai pagal Liubiankos planą ir tuo planus šmeižti J. Gagariną sužlugdžiau, kai tėvą paprotinau ir jam atskleidžiau tikrą planetos garsenybės „žuvimo“ priežastį. Ir kai mano tėvas atsisakė apgaudinėti studentus, tai tada komisariatas dar „griebėsi už šiaudo“ ir bandė mane nuo tėvo atitraukti, sugalvodami „pakartojimų“ apmokymus, nuo kurių kelis metus sėkmingai slėpdavausi.


64 pav.: 
antrasis J. Klimavičiaus raportas, ir jo turinys, man, kaip taip pat besiliuosavusiam,
 labai keistas, ir, panaš, melagingas, norint, kažką apgauti?

       

      Todėl šis nesąmoningas J. Klimavičius antrasis „liuosavimosi“ raportas, panašu, išgalvotas-sugalvotas A. Impulevičiaus, gal, generolui S. Raštikiui patariant, kad nurašyti antrąjį netikrą „Juozą Klimavičių iš 2-os kuopos“. Tai MIRUSIOS SIELOS NURAŠYMO UNIKALIAUSIAS PAVYZDYS. 

 Tai drąsiai teigiu, nes kito karininko Juozo Klimavičiaus Lietuvoje nebuvo – buvo tik iš Pavembrių kaimo Vilkaviškio valsčiaus, kuris už 1934-06-06-07 dalyvavimą voldemarininkų maište, kalėjo karo kalėjime ir 1934-07-10 slaptu įsakymu paleistas į atsargą.

      Prašau logiškai pagalvoti: 
-Kokią „informaciją“ teikia toks J. Klimavičiaus raportas? Kodėl ne koks nors prašymas aukštesnei instancijai, o tik pranešimas apie liuosavimąsi? Negi, kas gali toliau sutrukdyti liosavimąsi ir sulaikyti neįgalų karį?

       Todėl ar neriektų panagrinėti, kodėl taip atsitiko, kokios aplinkybės užslapstė tokius „kazusus“ istoriniuose dokumentuose? Aš ne istorikas, bet man tai keista ir forma to J. Klimavičiaus „tarpininkavimo“ pasiliuosavimui dėl sveikatos, raportą atspausdinus tik ant pusės lapo formato, o tarpininkavimai rašomi-spausdinami kitoje pusėje:


65 pav.Ant kitos pusės Juozo Klimavičiaus raporto  J. Krikštaponio-„KriŠtaponio“ keisto „tarpininkavimo“ parašas ir tik po 3-jų - 4-ių dienų A. Impulevičiaus tarpininkavimas, viską bataliono vadui rašant savo ranka. Svarbiausia, kažkodėl  spausdinimo mašinėle tarpininkavimo  žodis ir jo registracijos numeris su data ATSPAUSDINTI TIK J. KRIKŠTAPONIUI ("Krištaponiui"),.Kodėl toks raštvedybinis  išskirtinis dėmesys tik kuopos vado tarpininkavimo forminimui? . Galima prasiplėsti ir pasididinti. 

          Dar įdomiau, jog kuopos vadui tarpininkavimui suspausdinta mašinėle, o kuopos vado TARPININKAVIMO REGISTRACIJOS NUMERIS IR DATA PILDOMA NE Krištaponio, o, greičiausiai, KLIMAVIČIAUS RANKA. Kodėl? 
     Mano supratimu tam, kad
 paimti iš kuopos vado parašą ypatingomis sąlygomis, aplankus jį kalėjime ir kad jam nereikėtų ieškoti, kur


66 pav.: 
EKSPERTIZĖS tikslu galima gerokai pasididinti

        Taigi, žiūrint į šį 66 pav.  nuotraukoje esantį  „tarpininkavimą“, iškyla normalus klausimas visiems Lietuvos istorikams „tyrusiems“ J. Krikštaponio biografiją, ir norisi jų paklausti taip:

 

14.  Kokią turi „teisę“ J. Krikštaponis „t a r p i n i n k a u t i “
  ne savo pavaldiniui?

Kodėl mūsų istorikai 
„nematė“
elementariausio GESTAP-o apgaudinėjimo?

     Atleiskite, kai buvau sovietinis rekrūtas; sovietinėje kariuomenėje, tokių „cirkų“ neregėjau, kad kažkam reikėtų „tarpininkauti“ ne jam priklausančiam pavaldiniui.
        Aišku, kai negyvenus tarpukaryje, tai tokia „raštvedyba“, taupant popierių, kažkaip, jau 2-trame tūkstantmetyje nelabai įsivaizduojama. Ar negali būti toks vaizdas, kad kitoje lapelio pusėje, kažką norėta nuslėpti? Klaustukas, nes nesu tarpukario raštvedybos ekspertu.

       Taigi, istorinio fakto analizavimui, galima J. Krikštaponio raštą palyginti:


67 pav.:
 Galima pasididinti.
P. S.: ši Atestacija yra kaip Humanistinės pedagogikos pavyzdys ir toks karininko kreipimas dėmesį, kaip į TEISINGUMO savybę,
leidžia abejoti dėl galimo tokio asmens įtraukimo į karinius nusikaltimus.

      Palyginame J. Krikštaponio (Krištaponio) parašus:


68 pav.: Galima pasididinti

O taip pat žemiau palyginu J. Krištaponio ir J. Klimavičiaus rašyseną:


69 pav.:  Galima pasididinti
  Krištaponio-"Krikštaponio" RAŠYSENOS PALYGINIMASDešinėje jojo ranka parašyti skaičiai raporte ir kairėje, greičiausiai, raštvedžio užpildytas neteisėto „tarpininkavimo“ registracijos numeris su jo data. Galima pasididinti.

    Viršuje matome, kad J. Krikštaponis-„Krištaponis“ skaičių „4“, skirtingai nei J. Klimavičiaus raporte, pagrindinis analizuojamas herojus rašo su pakrypimu į normaliai priimtiną pusę, nei J. Klimavičiaus raporte, matyt, kairiarankio J. Klimavičiaus, rašančio su pasvirusiomis raidėmis į priešingą pusę. O pas J. Ktikštaponį (Krištaponį) dešinėje skaičius „2“  visiškai ne panašus į raštvedžio ar paties J. Klimavičiaus neteisėto „tarpininkavimo“ užpildymus. 


70 pav.: EKSPERTIZEI galima pasididinti

   Viršuje matome, kad J. Krikštaponis-„Krištaponis“ skaičių „4“, skirtingai nei J. Klimavičiaus raporte, pagrindinis analizuojamas herojus rašo su pakrypimu į normaliai priimtiną pusę, nei J. Klimavičiaus raporte, matyt, kairiarankio J. Klimavičiaus, rašančio su pasvirusiomis raidėmis į priešingą pusę. O pas J. Ktikštaponį (Krištaponį) dešinėje skaičius „2“  visiškai ne panašus į raštvedžio ar paties J. Klimavičiaus neteisėto „tarpininkavimo“ užpildymus.


71 pav.: EKSPERTIZEI galima pasididinti

70. pav: Jono Klimavičiaus raporto registracija ir įrašyti skaičiai labai stora plunksna bei priešingu, nei įprasta visiems pakrypimu į kairę pusę. Galima pasididinti.

      Be to, palyginame ir pulkininko A. Impulevičiaus tarpininkavimo braižą, rašant prierašus sava ranka ir ypatingos istorinės datos „atsitiktinumas?“.


72. pav. 
Ar įmanoma tokią svarbią KOMUNIZMO NUSIKALTIMO DIENĄ (lapkričio 7 d.)
ją „pamiršti“ ir „suklysti“ tokią dieną, kai tos dienos garbei
Minske buvo nužudyta ir pusės šimto tūkstančių asmenų; 
susijusių? su komunizmu?

 

10 klausimų J. Krikštaponio NETEISĖTAM tarpininkavimui“

1.      Įdomu, kodėl, išvis, spausdinamas tarpininkavimui intarpas?    

2.        Ar sunku savo ranka parašyti „Tarpininkauju“, ir po šiuo žodžiu pasirašyti bei čia pat, PAŽIŪRĖJUS Į REGISTRACIJOS ŽURNALĄ, nurašyti tarpininkavimo numerį  bei jo datą?

3.       Kodėl buvo reikalinga tokia sudėtinga procedūra?

4.       Ką byloja toks „vokiškasis PEDANTIŠKUMAS“ ir dar to paties  raporto kopija vokiečių kalba? (P.S.: atsiprašau, kad LCVA archyve neatkreipiau dėmesio, ar ant vokiškojo to raporto dublikato kitos pusės buvo toks pats suderinimo-tarpininkavimo įrašas, ar ne buvo?)

5.       Kodėl toks „pedantiškumas“ netaikomas bataliono vadui A. Impulevičiui, kuriam nėra jokio atspausdinto intarpo pasirašymui ir jis viską savo ranka užpildo?

6.       Kodėl bataliono vadas A. Impulevičius pasirašo net po 4-ių - 3-jų dienų, po J. Krikštaponio-„KriŠtaponio“ tarpininkavimo? Kuo žemesnio rango kuopos vadas toks išskirtinis, kad jam viskas suspausdinama?

7.       Kaip čia A. Impulevičiaus pasirašymo data „sutapo“ su labai svarbia lapkričio 7-osios Didžiojo Spalio perversmo diena, kurios „garbei“ Minske buvo atliekamos masinės komunistų žudynės? Ar tokią dieną bataliono vadui galėjo būti laiko prieiti prie kanceliarinių reikalų? Juk lapkričio 7 d. 1941 m. buvo penktadienį - išeiginių tame tarpe nebuvo, ir kodėl buvo atidėtas pasirašymas, net paskutinei savaitės dienai? Kaip šeštadienis skaitėsi karo metu?

8.       Kodėl A. Impulevičius suklydo ir pirmiau parašė šeštadienio lapkričio 8-osis datą? Ar tokią žymiąją, kaip lapkričio 7-tosios - Didžiojo bolševizmo-komunizmo nusikaltimo dieną galima buvo ją „neįsiminti“ ir suklysti?

9.       Gal dėl kokių nors nežinomų priežasčių net iki lapkričio 8-tosios to raporto galutinio pasirašymo uždelsimas buvo nepriimtinas?


 73 pav.: EKSPERTIZEI galima pasididinti

     Kadangi žodis „Minskas“, atspausdintas, o ne ranka parašytas,
tai ar gali būti „įrodymu“,
kad tas neteisėto „tarpininkavimo“ raportas J. Krikštaponiui-„Krištaponiui“ pakištas pasirašyti Minske"?

O, gal, vis tik, Kauno kalėjimo kameroje jam pakišta pasirašyti?

        Pakištas prižiūrint prižiūrėtojui ir gavus sutikimą susitikimui, kad ir pačiam J. Klimavičiui, kad kalinys ATLIKTŲ TARPININKO VAIDMENĮ, kaip LGGRTC atsakyme man parašyta - kad vaidintų tątarpininką?

 

       Svarbiausia yra tai, kad iš karto, tik pažiūrėjus į Jono Klimavičiaus Raporto antrąją pusę, iš karto į akis krenta viskas labai nenatūraliai „tarpininkauta“

  

     Prisimenu aš savo batalioną (per 100-to karių vienetą), kur šalia kanceliarijos štabe reikėjo budėti kaip pasiuntiniui, tai teko matyti, kaip kanceliarijos raštvedys pildydavo-tvarkydavo registracijos žurnalus. Todėl, mano supratimu, jei reikia  kažkam tarpininkauti, tai kuopos vadas turėtų bataliono kanceliarijoje tuos tarpininkavimo formalumus atlikti ir savo ranka užpildyti tarpininkavimo registracijos numerį bei tarpininkavimo datą bei tarpininkavimo vietą. Juk, ne būtinai „Minske“ tas tarpininkavimas galėjo būti atliktas. Pavyzdžiui, kariniai veiksmai ar pratybos vyksta už Minsko kažkur, tai, kodėl nenurodyti tikslią to tarpininkavimo vietą? Ir, jeigu skubiais atvejais reikia atlikti tą tarpininkavimą; kažkur karo ar pratybų veiksmų lauko sąlygomis, tai normaliai pasirašai ir prie parašo užrašai datą bei pasirašymo vietą, taip, kaip tai visur savo ranka parašo bataliono vadas A. Impulevičius. O, jau registracijos numerį, gal, ir galima kitam asmeniui, pavyzdžiui, raštvedžiui ar tą registracijos numerį įrašyti jau ne sava, o kito ranka?

 Klausiu, nes raštvedybos taisyklių nežinau – nežinau ir tada tuometinių buvusių. Manau, ISTORIKAMS BŪTINA ATRASTI TO LAIKMEČIO RAŠTVEDYBOS TAISYKLES, BEI JŲ KAITĄ. Žodžiu, jei kažkokių ypatingų aplinkybių nėra, tai visas tarpininkavimas, mano supratimu, turėtų būti atliekamas tik kanceliarijoje. Todėl tarpininkautojas prie parašo ir visus užpildymus turėjo sava ranka surašyti. Jei to nepadaryta, tai ar ne galima traktuoti ne savo noru atliktą pasirašymą, arba ne toje vietoje, kur nurodyta?    

10.       Gal šis APGAULINGAS-NETEISĖTAS „tarpininkavimas“ buvo skirtas GESTAP-ui apgauti ir tas „tarpininkavimo“ parašas buvo paimtas Kauno kalėjimo kameroje, o po to tas „tarpininkautas“ raportas sugražintas į Minską? Kuo kitu galima paaiškinti 3-jų - 4-ių dienų delsimą po J. Krikštaponio „tarpininkavimo“? Negi „negalima“ per tas 3-4 dienas traukiniu ar kitu transportu suvažinėti iš Minsko į Kauną ir atgal? Jei būtų tą pačią ar kitą dieną pasirašyta, šis 10-tas klausimas net nebūtų iškilęs.  

      Kad šio J. Klimavičiaus raporto paskirtis yra vokiškajai organizacijai – įrodymas: lygiai tokio pat teksto vokiškai atspausdinto teksto raportas. Daugiau tokių analogiškų dvikalbių raportų to archyvo segtuve nepastebėjau, nors visus dokumentus peržiūrėjau. Vokiški raportai yra tarp dokumentų, bet tai, matyt, su vokiškų tautybių asmenimis, matyt, jie yra susiję (taip manau, bet nestudijavau), o dvigubų dviem kalbomis dokumentų nepastebėjau. Be to, tas vokiškasis J. Klimavičiaus raporto egzempliorius yra labai prasto skaitomumo, su išsidėvėjusia juoda kalke spausdintas ir keliais egzemplioriais, archyvui palikus paskutinįjį labai neaiškų egzempliorių. Todėl nuotrauką šio dokumento padariau labai kontrastingą;


74 pav.: EKSPERTIZEI galima pasididinti. ... pav.: Paryškintas (sukontrastintas) J. Klimavičiaus raportas, kurį galima pamatyti ir
  ORIGINALŲ mažo kontrastingumo labai didelės raiškos nuotrauką
.

    

    Matote RUDU STORU PIEŠTUKU skaičių 399 – tai archyvinį dokumentų susegimo eiliškumo numerį, kai pats lietuvių kalba J. Klimavičiaus raporto numeris yra 398, o vėlesnis (paskutinis) J. Klimavičiaus išvykimo į Kauną liuosuotis raportas turi kažkodėl 397-tą numerį.

         Iš viso šito darytina išvada, jog A. Impulevičiaus įsakyme Nr. 42 minėtų LII (Lii) ir LGGRTC mokslininkų nepastebėti du Jonai Klimavičiai gali būti sudubliuoti su tikslais:, arba NKVD-KGB dėka apkaltinti J. Krikštaponį, arba apgauti GESTAP-ą, kad per J. Klimavičiaus „susirgimą“ J. Krikštaponį ištraukti iš Kauno kalėjimo. Juk, pagal jojo sesers atsiminimus iš kalėjimo išlaisvinimui padėjo jo draugai ir jojo giminaitis generolas Stasys Raštikis: 

 KARTOJU: Toks kontraversiškas klausimas dėl pasirašymo kalėjime iškyla, nes akivaizdžiai J. Krikštaponis pasirašo ne kanceliarijoje, nes data ir numeris to „tarpininkavimo“ įrašomas kita (storiau rašančia) plunksna ir, akivaizdžiai, net kita - ne J. Krikštaponio ranka. Jojo braižą galima palyginti su jojo ranka rašytoje Atestacijos ištraukoje ir palyginant šiuo neteisėto „tarpininkavimo“ įrašus. Negi ne panašu, kad visi tie 3 J,. Klimavičiaus raportai skirti J. Krikštaponiui iš kalėjimo ištraukti, kad pastarasis eitų „susirgusiojo“ pareigas?

1.      Ar tų raportų  FIKTYVUMĄ „neįrodo“ tolimesnė aplinkybė, kai leitenantas J. Klimavičius  jau atliko „pasiliuosavimą“ ir pagal istorinius šaltinius toliau „sirgdamas“ tarnauja vos dar ne metus?

2.      Kas dar tą „pasiliuosavimą“ galėjo sutrukdyti, jei ne išgalvotas „susirgimas“, dar net gydytojo pažyma patvirtintas?

3.      Ar tą gydytojo pažymą ne galėjo parašyti J. Krikštaponio sesers minimas Karo gydytojas Kazimieras Mikalauskas? (apie jį aukščiau skaityti.)

4.      Ar, aplamai, negali būti abejotinu ir būtinu tas Ryšių karininkui „informacija? Jei reikia palaikyti ryšį su kitais junginiais, struktūromis tai viskas aišku. Bet ...?)

5.      Ar tas - kitas J. Klimavičiaus raportas Nr. 9; iš Kauno rašytas, negalėjo būti tam, kad paslėpti kitą išgalvotą „Joną K1imavičių“?

6.     O J. Krikštaponiui-„Krištaponiui“ ar negalėjo būti antrą kartą pakeltas į kapitono laipsnį, gal, irgi, kad lengviau  jį iš kalėjimo išimti? 

7.    Ar J. Krikštaponio sesuo Atsiminimuose dėl brolio išlaisvinimo iš kalėjimo; kaip padėjusį DRAUGĄ, negalėjo turėti omenyje šių 3-jų raportų herojų Joną Klimavičių, kuris irgi mokėsi Rygiškių Jono gimnazijoje ir buvo 5-iais metais vyresnis už Juozą? 

8.      O iš kariuomenės J. KLIMAVIČIUS NEPALIUOSUOTAS AR NE DĖL Juozo Krikštaponio negrįžimo į kariuomenę? Jei Juozas iš kalėjimo dėl prasto maisto sugrįžo SUBLOGĘS, kaip liudijo artimieji, tai kaip išsekusiam eiti į kariuomenę, jei tas sublogimas kaip stambiam sportininkui galėjo labiau pakenkti sveikatai, nei smulkaus sudėjimo žmogeliui ir reikėjo atsigauti? Tai, sveikata J. Krikštaponio, gal, prastesnė buvo, nei jo draugo J. Klimavičiaus? Be to, J. Klimavičiaus „prasta“ sveikata, gal, apsimestinė, kad J. Krikštaponį ištraukti, pagal generolo S. Raštikio rūpestį? O, gal, Juozas Krikštaponis po kalėjimo iš principo, nenorėjo-negalėjo sugrįžti į kariuomenę Baltarusijon, kaip Karo teisę besimokęs ir iš giminaičio-generolo sužinojęs apie nusikalstamus veiksmus bei pats savo akimis pamatęs baisiausius vokiečių karo nusikaltimus?

     Todėl kyla klausimas, kodėl Jonas Klimavičius išgalvotas „2-oje kuopoje“, jei visi šaltiniai mini jį 3-čioje kuopoje?

  Iš Jono Klimavičiaus raporto Nr. 8, rašomo, kaip II-jo Apsaugos bataliono (bn.) Kovotojo  (kovot.) Karininko (Kar.)  matosi, kad jis nenurodo savo pareigų, todėl galima manyti, kad tai ne J. Ūselio 3-čios kuopos pavaduotojas, o be pareigų „Juozui Krikštaponiui priklausantis“. Tačiau, ar pasiliuosavimui prašymą rašančiajam būtina nurodyti atsakingąją kuopos vado pavaduotojo pareigybę? Juolab, kai magistrantas Andrejus Stolerovas, karininkų enciklopedija ir, ypač, LGGRTC  rodo tik vieną Joną

     Todėl ar negalima manyti, kad prieš išvyką į Baltarusiją A. Impulevičiui buvo žinomas J. Krikštaponio sulaikymas ir jau buvo numatytas jo iš kalėjimo išėmimas per „Jono Klimavičiaus legendą“, jo pavardę šiame įsakyme Nr. 42 sudubliavus?   
     
Kokiu kitu tikslu galėjo būti dubliuojama pavardė iš nesančio Lietuvoje kito tokio paties BENDRAVARDPAVARDŽIO karininko? Kodėl tas iš „2-os kuopos“ karininkas niekur nerodomas istoriniuose šaltiniuose?

     Ar tai ne pats genialiausias buvo planas, kad iš kalėjimo ištraukti vokiečių suimtąjį Lietuvos  karininką? Kokiu kitu pagrindu generolas S. Raštikis galėjo įtakoti vokiečius, kad reikia „prasikaltusį“ karininką išlaisvinti?


75. pav.: 
Matote du Klimavičius.
ai Klimavičiai įsakyme Nr.42. Šio šifro raidžių ištyrimui galima pasididinti  ir pamatyti visą įsakymo Nr. 42 II-ąji puslapį EKSPERTIZEI galima pasididint 41 p.

Aišku, galiu ir MAŽAI TIKĖTINĄ „versią“ tokią:

     O šią pavardę šiame įsakyme; su politiniu tikslu (Prezidento A. Smetonos sūnėno apkaltinimui) „negalėjo“ okupantų NKVD vyr. tardytojas, o po to archyvų direktorius Eusiejus Rozauskas  prispausdinti pavardę, atradęs tą pačią spausdinimo mašinėlę, ir perspausdinti to įsakymo II-ą puslapį?

     Aišku, šios versijos aš mažai tikiu, bet atmesti negaliu dėl per mažai apie jį žinių. Manyčiau, kad pritaikyti tą pačią rašomą mašinėlę, ją atradus A. Impulevičiaus bataliono kanceliarijoje, ir perspausdinti kokius nors dokumentus, ar jau labai sunku? Tik, motyvus, patikimus tam reikia atrasti, kas gali būti susieta, su numatomu A. Smetonos sūnėnu politiniu diskreditavimu? Ar galėjo tai būti numatoma? Manau, kad čia reik tirti.

   Palieku šią mažai tikėtiną versiją tam, kad nepatikimą archyvų darbuotojų vadovą būtina įdėmiai tyrinėti, nes pridirbti jis, pagal teoriją ir praktiką, kažką privalėjo. Dėl ko jis į tokias pareigas ėjo ir dėl kokių jis valdžios viršijimo faktų, net Vorkutoje buvo kalinamas, kartu su jo aukomis?

    Todėl  pateikiu Eusiejaus sąsają su man labai geru pažįstamu Lietuvos ilgų nuotolių bėgimo legenda Alfonsu Vietrinu, kurs ir buvo per smulkmeną susijęs E. Rozausku. Apie tai detaliai PRIEDE su mano asmeninių prisiminimų nuotrupomis apie šią Lietuvos bėgikų garsenybę pateikiu analizę.


15.  O laipsnį pakelti negalėjo už tai,
kad kalėjime atsidūrė kitos valstybės?

        Malonu, kad tą J. Krikštaponiui LAIPSNIO PAKĖLIMĄ 2021 m. spalio 22 d. penktadienį 17:26 soc. tinklo „Facebook“-o mano temoje LGGRTC mokslininkas Alfredas Rukšėnas parašė taip:


76 pav.: LGGRTC mokslininko Alfredo Rukšėno LABAI VERTINGAS komentaras dėl A. Impulevičiaus pareikštos nuomonės. Ją galima pasididinti.

 

 

Tačiau, buvo keista, jog Facebook-o nustatymai apie tą A. Rukšėno komentarą man nepranešė ir aš jį tik atsitiktinai pamačiau; lygiai po mėnesio: lapkričio 22 d., apie ką pirmadienį 07:36 apie tai komentare pranešiau

      Kai man Lietuvos Ypatingajame archyve man pavyko atrasti NKVD generolo Kapralovo raštelį ir jįjį paskelbti, tai LGGRTC mokslininkas Alfredas Rukšėnas paskelbė apie labai svarbų Pakėlimo lapo dokumentą, kuris, pirmiausiai, paneigė įtarimus, jog J. Krikštaponis ir dokumentuose minimas „J. Krištaponis“ gali būti "skirtingi asmenys". O tai buvo labai svarbus įrodymas, kurio visuomenėje ir žiniasklaidoje klaidžiojo abejonės dėl „skirtingų“ asmenų, dėl kurių ir aš pats kėliau klausimus savo 21-ieno klausimo rašte, skirtame LGGRTC. Todėl AČIŪ minėtam Genocido tyrimo centrui už dalyvavimą socialinių tinklų diskusijose. Malonu, kad į mokslininko A. Rukšėno komentarą dėmesį atkreipė to Centro direktorius mokslų daktaras Arūnas BUBNYS ir mokslininkas Mindaugas Miknevičius:77 pav.: Į labai svarbų Alfredo Rukšėno komentarą  Pažymėjo („Patinkino“) jo darbo kolegos. Galima pasididinti.

      Todėl iki tų metų gruodžio 03 d. Ukmergėje vykusios konferencijos, likus nedaug laiko, pasirengti nebuvo įmanoma. Juolab, šiai Ukmergės konferencijai skirtoje pažymoje dėl J. Krikštaponio karinio laipsnio pakėlimo Mindaugas Pocius rašė taip:


78 pav.: ištrauka iš Mindaugo Pociaus pažymos. Galima plačiau kontekstą pamatyti.

      O, jeigu Juozas Krikštaponis tuo metu Kauno kalėjime sėdėjo, tai tada kaip jis galėjo „nepriekaištingą tarnybą“ atlikti? O toji „nepriekaištinga tarnyba“ negi „negali“ būti užskaityta okupantų kalėjime atsidūrus, kai nauji okupantai uždraudžia Lietuvos Laikinosios vyriausybės (LLV) veiklą? Juolab, į kalėjimą patenka ne bet koks karininkas, o LLV Krašto apsaugos ministro ir buvusio šalies Prezidento artimas giminaitis! Kodėl Mindaugas Pocius Pažymoje neparodo-nutyli tikrą A. Impulevičiaus motyvą, o prigalvoja savo?   Juk Alfredas Rukšėnas aukščiau iš karto visą A. Impulevičiaus motyvą parašo, o M. Pocius Pažymoje tą svarbų išsilavinimo motyvą nuslepia? Juk A. Impulevičiaus parašas yra po teksto šio:


79 pav.: Juozui Krikštaponiui-„Krištaponiui“ kapitono laipsniui pakelti Pakėlimo lapo pabaiga.
Detaliam šifro ir rankraščio tyrimui  galima
 dar labiau pasididinti.

      Be to, tie Pakėlimo lapai yra standartiniai ir tuose Pakėlimo lapuose, net, NĖRA TARNYBOS KOKYBĖS GRAFOS numatytos:

-23-


80 pav.: Juozo Krikštaponio Pakėlimo lapas (kontrastas užkeltas) Galima pasididinti.

81 pav.šiame Pakėlimo lapo gimimo laiko ir vietos grafoje įrašas liudija, jog Juozas Krikštaponis ir čia "Krištaponis" yra vienas ir tas pats asmuo, neaišku, dėl ko susitrumpinęs pavardę? Detalesniam tyrimui galima pasididinti visą Pakėlimo lapą.

    Kaip matome, šiame „Juozui Krištaponiui“ Pakėlimo lape, pagal archyve į bylą susegimo lapo Nr. 45 (rašalu mėlynai įrašytame) tinkamumą laipsniui pakelti A. Impulevičius parašą deda po surašytais duomenimis, kaip Aukštojo-karinio-juridinio mokslo išsilavinimu ir pagal „Vyresniškumą turimą laipsnį“ nuo 1936 m. gruodžio mėn. 1 d.

 

   Tai stebėtinai ilgas laikotarpis (pagal  J. Krikštaponio kaimyno Mykolo Dirsės ir sesers atsiminimus jos broliui buvo suteiktas kapitono laipsnis 1939 m., todėl čia ar ne panašų į antrąjį suteikimą, „dėl ko, matyt, pakeičiama pavardė“? – tokia buvo kabutėse mano hipotezė, kurią dabar, atsiimu, nes J. Krikštaponis save vadino „Krištaponiu“ net 1931 m. , kai buvo tik 19-metis ir buvo jau tapęs Lietuvos čempionato sidabro medalio prizininku rutulio stūmimo rungtyje, būnant, dar net gimnazistu. Vadinasi, pavardė sutrumpinta galėjo būti paso išdavimo metu, kai tapo pilnamečiu? ) o tinkamumas 1941-XII-18 laipsnio pakėlimo argumentas akivaizdus - kitų komentarų net nereikalaujantis. Juolab, visi iki vieno A. Impulevičiaus pasirašyti Pakėlimo lapai yra gruodžio 18 d., matyt, prieš Kalėdas kaip tradicija. Iš įrašų matosi, jog laipsniai keliami, paprastai metų pabaigoje.
 

      Taigi, suėjus laikui, bataliono vadas ar galėjo „neteikti“ laipsnio pakėlimą asmeniui, laikinai negalėjusiam atlikti savo pareigų dėl kokių nors pateisinamų priežasčių, kaip susirgimo ar patekus į nelaisvę svetimos valstybės institucijai?

      Ar istorikas gali tik biurokratiškai žiūrėti į tą Pakėlimo lapą, kurio tarnybos vietos grafoje yra parašyta „Kuopos Vadas nuo 1941 m. rugpjūčio mėn. 1 d.“ ir atmetinėti 1941 m. gruodžio mėnesyje vokiečių kalinimą? Negi tas laipsnio pakėlimas kartu su Jono Klimavičiaus „susirgimu“ „negalėjo įtakoti“ greitesniam J. Krikštaponio išėmimui iš kalėjimo?

    Aišku, istoriko Mindaugo Pociaus parašyme: „paprastai, laipsnis pakeliamas už gerą pavestų užduočių vykdymą ir nepriekaištingą tarnybą“ teiginys gali būti teisingas neturintiems tinkamo išsilavinimo. Keliu dar vieną hipotezę:  Ar gali būti ir tai, kad PAVYZDINGA TARNYBA KAI KARININKAS PAKLIŪNA Į SVETIMOS-OKUPACINĖS KARIUOMENĖS NELAISVĘ AR KALĖJIMĄ, PARODĘS IŠSILAVINUSIOJO KARININKO TEISINĮ IŠPRUSIMĄ PRIEŠ KARINĮ NUSIKALTIMĄ PRINCIPINGUMĄ, nepripažįstant Karinių nusikaltimų, masiškai žudant Lietuvos tautinę mažumą. Juk, Lietuvos Laikinoji vyriausybė buvo išvaikyta, ir kokios nuotaikos kariuomenėje buvo dėl tokio akto? Ar inteligentiškos šeimos ir giminės kilmės J. Krikštaponis, dar būdamas net Pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos sūnėnu, gal, vis, tik, į LLV uždraudimą ir tik okupanto pasikeitimą, gal, turėjo ir privalėjo kažkaip reaguoti?  Pavyzdžiui, ar galėjo taip A. Impulevičius mąstyti iki spalio mėn. vidurio, kol jis pats netikėtai buvo priverstas atlikinėti karinius nusikaltimus? Ar yra tokie tyrimai atlikti? Dėl pulkininko A. Impulevičiaus – jo teisinis išsilavinimas buvo koks nors, ar ne? Bet, matome, jis, kaip bataliono vadas, teisinį išsilavinimą gerbia ir tą pagarbą išreiškia, rašant motyvą dėl laipsnio pakėlimo.

       Pagal š.m. kovo 15 d. Kauno Viešojoje bibliotekoje Simono Jazavitos pristatytą knygą apie K. Škirpą, buvo painėta, jog A. Rukšėnas tyrinėjo motyvacijas stojusiųjų į batalioną. Būtų įdomu su ta studija susipažinti. Ten buvo pabrėžta, jog bataliono vadas majoras Antanas Impulevičius turėjo psichinį sukrėtimą, tai fiksuota minėto mokslininko Simono Jazavitos apie K. Škirpą knygos 143-144 psl., kur paminėta, jog A. Impulevičius buvo NKVD kankintas, dėl ko tai galėjo pažeist psichiką, iliustruoja A. Impulevičiaus 1941 m. lepos 28 d. raštas naujam Kauno komendantui voldemarininkui Stasiui Kviecinskui. Jame šis prašosi išleidžiamas penkių savaičių atostogų dėl pairusių nervų. (452 Ibid p. 19). Kankinimus patyrę ar artimuosius praradę asmenys dažnai pasiduodavo Vokietijos pareigūnų manipuliacijoms.   
        Deja, J. Krikštaponis sovietų nebuvo suimtas, o sukrėstas galėjo būti nuo vokiečių, kurie Alytuje sušaudė 46 Birželio sukilėlius, buvusius Šaulių sąjungos narius, kuriuos J. Krikštaponis galėjo ar ne galėjo pažinoti, tarnaudamas Dzūkijoje (Varėnos poligone) iki pat karo-sukilimo pradžios?  


81 pav.: Mokslininkas Simonas Jazavita pristato savo knygą. Galima pasididinti.

     Apie šią tragedijai galėjo sužinoti ir iš savo pusseserės vyro - generolo S. Raštikio, nes tas įvykis buvo žinomas LAF-o vadovybei ir tai aprašomas viskas tos knygos 218-219 psl., kur buvo aprašomos S. Raštikio pastangos stabdyti žydų žudymą.

Tai ar įmanoma J. Krikštaponį įtraukti į tas žudynes, kurio pusseserės vyras prieš jas buvo nusistatęs ir veikė dėl jųjų nutraukimo, o nepasisekus, pergyveno? Negi ir J. Krikštaponis negalėjo taip pat pergyventi dėl prasidėjusių žudynių?
  
 O po LLV išvaikymo, gal, galėjo būti tik formalioje bataliono „tarnybos“ būsenoje, daugiau namuose būdamas prie ūkio darbų - bulviakasio ir tada Ukmergės restorane sukonfliktavo ar ne su žydų žudymo organizatoriais? Iš kur tų vokiečių-kariškių galėjo tiek daug tada būti, jei ne po egzekucijos, kad ir rugsėjo 11-ąją dieną, kai  Ukmergėje buvo sušaudyta 4 tūkstančiai žydų? Jei po konflikto jis pabėgo, iš kur dar kariškių atsirado, kad jijį sumušė ir suėmė? Apie šį epizodą yra svarbios detalės iš jo sesers Veronikos Krikštaponytės-Juodienės Atsiminimų, kuriuos 1990 m. liepą  Šiluose užrašė Panevėžio kraštotyrininkas Romas Kaunietis, kuriuos mokslininkai ignoravo ir ignoravo J. Krikštaponio suėmimą-kalinimą, kol aš nepateikiau minėtą NKVD generolo tokį pat teiginį, apie ką jo sesuo minėjo...

    Taigi, grįžtant prie Pakėlimo lapų, jei trūksta išsilavinimo, o dominuoja tik tarnybos kokybė, tai, paprastai, atskirai Vadas papildo motyvą, kaip, pavyzdžiui, leitenantui Kemzūrai Zenonui (įsegimas Nr. 44), kuriam apie išsilavinimą parašyta, jog yra baigęs Karo mokyklą ir tik jos laida nurodyta, nedetalizuojant, ką konkrečiai, mokėsi, bet A. Impulevičius įraše motyve pabrėžė tarnybos kokybę  išskirtinai detalizuodamas čia dešinėje 82 pav.:


82 pav.: Išskirtinis A. Impulevičiaus apibūdinimas leitenantui Zenonui Kemzūrai. Rankraščio tyrimui, galima žymiai pasididinti. , o taip pat galima visą Pakėlimo lapą pamatyti.

      Taigi, sekančiai (45-tajam įsegtam) Juozui Krikštaponiui viskas atvirkščiai, - motyvu A. Impulevičius parašo lakoniškai tik vienu žodžiu "vertas ...", nes išsilavinimo grafoje išskirtinai yra pabrėžta Karo Mokyklos laida ir kažkoks papildomas, lyg, ir Karo teisės išsilavinimas. Tik, ne aišku. Kur? Ar pačioje Karo mokykloje, teisių fakultetas ir teisių skyrius, ar Vytauto Didžiojo universitete? Taigi Juozui Krikštaponiui įrašas toks:


83 pav.: mokslų išėjimo įrašas Juozui Krikštaponiui-"Krištaponiui" jo Pakėlimo lapo grafoje. Raidžių šifro analizei galima dar labiau pasididinti.

     Čia man kažkas neaiškaus tas „teisių fakultete teisių skyriuje“ (kaip „svieste sviestuotame“), nes jei teisių fakultetas, tai skyrius gal kokios nors Civilinės, Baudžiamosios, Administracinės ar Karo teisės skyrius gali būti? Mano 1962-1965 m. m. suolo draugas buvo jaunesnis ir jojo į sovietinę armiją nepaėmė, todėl baigė net 3 aukštuosius mokslus, ir buvo atkurto VDU prorektoriumi Ūkio reikalams. Jis pasakė, kad Teisių fakultetas buvo, bet tokio paties skyriaus negirdėjo, o kaip prieš karą VDU buvo, smulkmenų nežino, nors Universiteto struktūrą studijavo. 
        Be to, istorikai teigia, jog Karo mokykloje juristų nerengė. Žinome, jog Jonas Noreika atskirai studijavo jurisprudenciją Universitete. Tai negi ir Juozas Krikštaponis tą patį darė? Ar čia ne bus kas nors irgi GESTAP-ui apgauti su tuo Bendruoju išsilavinimu?

     Tokia iš eilės susegtų 44 ir 45 Pakėlimo lapų eilė  „neparyškina“ J. Krikštaponio išsilavinimo vertę ir leitenanto didelį stažą būti vertu būti pakeltam į kapitono laipsnį? Ar toks susegimas negalėjo būti ruošiamas kokiai nors inspekcijai iš GESTAP-o, kad įrodyti J. Krikštaponio iš kalėjimo išleidimo svarbą? (P.S.: gaila, Zenonas Kemzūra visai nerodomas LGGRTC sudarytame sąraše, todėl negalima patyrinėti.)

     Peržiūrėjus visus Pakėlimo lapus, krenta į akis didžiausias J. Krikštaponio išsilavinimas. Paprastai, prie bendro mokslo „a)“ skirsnyje rašoma, kiek klasių yra baigta, ar kokią bendro lavinimo mokyklą yra baigę karininkai. O, čia J. Krikštaponiui vietoje gimnazijos, įrašytas, dar papildomas mokslas, išklausius net 5-is semestrus  „teisių fakultete“,  „teisių skyriaus“. Tai, ar nebus, kur tai, 2,5 metų kursas? Skliausteliuose pažymėtas miestas  „(Kaune)“ ar ne reiškia, kad Lietuvoje buvo du universitetai - vienas Vilniuje, kitas Kaune?  Tai, negi. J. Krikštaponis, baigęs du aukštuosius mokslus, arba ne pilnai baigtas antrasis papildomas teisinis aukštasis išsilavinimas?   Ar daug buvo karininkų Lietuvoje dar papildomai ir su teisiniu išsilavinimu? (tarp šio bataliono visų pateiktų pasirašyti Pakėlimų lapuose tokių nepastebėjau.)

    
Tai, iš principo, ar dar su papildomu teisiniu išsilavinimu karininkas galėjo toleruoti civilių gyventojų naikinimą? Gal, būtent, tokie pamatyti vaizdai; šoko būsenoje ir iššaukė nekontroliuojamą frustracijos veiksmą Ukmergės restorane? Ar karinę garbę turinčiam karininkui bei papildomos teisinės žinios; be jų praktinių taikymų patirties, pamačius absurdiškiausias žudynės (Holokaustą), gal, net dar  ir teorijoje nenagrinėtas, - negalėjo psichologiškai lengviau privesti prie šoko būsenos jaunąjį specialistą, nei patyrusį teisininką?

     Grįžtant, prie istoriko M. Pociaus paminėtų stropiai atliekamų pareigų atlikimo karinių laipsnių pakėlime, tokiems pasižymėjusiems nusipelniusiems buvo atskirai rašomi laisvos formos raportai:


84 psl. stropiai atliekančiajam savo pareigas pakėlimo laipsnio pavyzdys. Galima raiškesnį originalą pamatyti.

85 pav..: leitenanto J. Krikštaponio-„Krištaponio“ RANKA PARAŠYTA Atestacijos ištrauka jaunesniajam leitenantui Juozui Grabauskui.

86 pav.: Laisvos formos pakėlimo į aukštesniuosius kariškus laipsnius aktas pagal susegimą 47-tas ir už jo matosi išlindęs 49-tas (48-tas nesimato). Galima pasididinti.  

Čia matome aukšto rango karininkų raportai laipsniui pakelti. Matome Stasį Kviecinską ir Juozą Krikščiūną.

Vieni raportai spausdinami, kiti, kaip kairėje Juozo Krikštaponio ranka parašytas Atestacijos lapas.


 

Jam (Juozui Grabauskui) majoras A. Impulevičius rašo: „Tinka pakelti į  J. ltn. laipsnį“. Į Baltarusiją vyko jau ne kaip 2-os kuopos karininkas, o nuo 1941-11-16 paskirtas bataliono vertėju. Galima pasididinti. 

    Stebina, kad nenurodomi karininkui būtini vadovavimo sugebėjimai, karinės technikos (automobilių) valdymo-žinojimo kokybė ir ... (P. S.: kai aš tarnavau prie sudėtingos karinės elektroninės technikos, tai mažiau gabūs technikoje buvo atrenkami į Ūkio dalį prie automobilių. Bet ...? )

     Siūlau palyginti šios auto kuopos „vado“ ir Juozo Krikštaponio rašytoje Atestacijoje vertinimo kriterijus, kaip „rimtas, labai taktiškas, darbštus, teisingas“. Be to pareigų auto kopoje atlikimas „sąžiningai ir tiksliai“ ir J. Krikštaponio kuopoje pareigas „atlieka labai gerai“. Ar pastarajame nesijaučia Humanistinės požiūris į pavaldinius, o pirmojo Autoritarinis? Juolab, J. Krikštaponis pabrėžia savo pavaldinio savybę, kad  „jam pavestais žmonėmis domisi“. Tai ar nesijaučia skirtingas požiūris į savo pavaldinius ir jųjų skirtingas vertinimas - vieno per pozityvo iškėlimą - kito per tarp negatyvo balansą? Iš šio vienintelio vertinimo jaučiasi J. Krikštaponio inteligentiškas požiūris į žmogų, paveldėjus ar ne per jo mamos linijos ir jos sesers - žymios pedagogės iš Smetonų giminės įtaka?

 

 

 16.  Kur J. Krikštaponio paleidimo į atsargą įrodymas, ir,
 negi istorikas apgaudinėja su „įrodinėjimo 
šaltiniais“?

      To „įrodymo“ nebuvo net nuo 2014 m. LGGRTC „pažymoje“, kurioje buvo vien tik PRIELAIDOS, nes joje buvo E. Rukšėno pažymima, kad į atsargą dokumentų buvo nerasta, todėl daroma prielaida, jog „paleistas į atsargą ...“. Bet, kai  iš J. Krikštaponis buvo paleistas iš kalėjimo ir kai jis negrįžo  į tarnybą - nenuvažiavo į Baltarusiją, tai kokie gali būti „įsakymai į atsargą“?

      Galite „pasigrožėti“, kas Ukmergės 2021-12-03 konferencijai Lietuvos Istorijos instituto [LII (Lii)] Pažymoje (Mindaugo Pociaus buvo pateiktas „šaltinis“.


87 pav.: Ištrauka iš LII (Lii) Pažymos su raudonai pabrauktu istorinio šaltinio nuoroda.
„LCVA, f. 930, ap. 2K;“
(pabrauktas raudonai), apie kurį toje Pažymoje net nebuvo cituojama. Todėl teko nuvažiuoti į tą Lietuvos Centrinį valstybinį archyvą (LCVA) ir užsakius tą nurodytą bylą teko atversti.


88 pav.Lietuvos Centrinio valstybinio archyvo (LCVA) bylos antspaudas su 87 pav.:  nurodyto 930 fondo, 2 K aprašo ir 255 bylos antspaudas, atitinkantis 87 pav.: nurodytu Pažymoje

      PRIMENU: kadangi praėjusioje 2014-12-27 LGGRTC tik prielaidų „pažymoje“ Alfredo Rukšėno apie paleidimą į atsargą buvo „įrodinėjama“ tuo, kad „J. Krištaponio 1942 m. antroje pusėje iš 2/12 bataliono paleidimas į atsargą“ konstatuojamas tik tuo, kad nebuvo rasta jokie dokumentų apie paleidimą, tai naujojoje  LII (Lii) Pažymoje (aš ją jau iš didžiosios raidės pradėjau rašyti, nes joje jau buvo paskelbtas J. Krikštaponio suėmimas-kalinimo faktas), jau buvo paskelbtas ir net to paleidimo istorinis šaltinis:

    Deja, ją atidarius, teko nusivilti, nes nieko joje negalima buvo suprasti. Joje dokumentai buvo visiškai net ne to laikotarpio. KLAUSTUKUI TAŠKĄ PADĖJO tos čia kairėje 88 pav matomoje 255 byloje esančių dokumentų: nuo 1922-06-18 iki 1929 metų terminai:


88 pav.: Pažymoje nurodyta byla 255 ir joje įrašas, kada pradėta bei kada pabaigta. Tas įrašas dar žemiau išdidintas-paryškintas:

 Apie šį  LII (Lii) akibrokštą  soc. tinklo „Facebook“ savo temoje buvau „diskutavęs“, nes oponentui buvo apie mūsų Didvyrį „kolaboranto“ nuostata, jog jis „naciams tarnavo“, nors nuo nacių buvo nukentėjęs, tikriausiai, to menamo „tarnavimo“ metu.

     Ir šį, galimai, nuo 1941 m. rugsėjo pabaigos - spalio pirmosiomis dienomis J. Krikštaponio suėmimo laikotarpį stiprina šis J. Krikštaponio „į atsargą paleidimo“ dokumentų stygius.

     Kaip gali būti jis „paleidžiamas iš tarnybos“, jei jis buvo PALEISTAS IŠ Kauno KALĖJIMO, iš kurio pagal namiškių prisiminimus, grįžo namo, o ne į tarnybą? Tai, kokie gali būti „paleidimo į atsargą“ dokumentai?

       Gal, todėl, pagal sesers Atsiminimus ir slapstėsi jos brolis savo namuose nuo vokiečių per visą jų okupacijos periodą? Apie tai čia žemiau bus detaliai aptarta.

     Negi, tai  „geriausią“ būdą istorikas M. Pocius atrado, vietoje to, kad ieškoti tikrų J. Krikštaponio paleidimo į atsargą įrodymo, pačioje 2014 -12-27 A. Rukšėno silpniausio įrodinėjimo vietoje, negi, tikrai pradėjo apgaudinėti Pažymos skaitytojus su menamais - ne tikrais „šaltiniais“?    

 

      Juk, jau čia pateikiau A. Impulevičiaus įsakymo Nr. 42 ir Nr. 43 apie J. Krikštaponį nepatikimumą pagal įsakymo Nr. 44 paneigimą ir tame pačiame Nr. 42 įsakyme sudubliuota Juozo Klimavičiaus pavarde, atskleidusia to J. Klimavičiaus Nr. 8 ir Nr. 9 raportuose rašant, akivaizdžiai netiesą. Kaip gali būti „patikimi“ dokumentai, kai jie neatitinka dėstomos tikrovės?


89 pav.Byla pradėta 1922 m. birželio 12 d., o pabaigta 1929 m., kai  Juozui Krikštaponiui buvo nuo 9-ių iki 17-os metų. 

    Išvada: Kokie 1922-1929 metų byloje gali būti būsimųjų 1942 metų „duomenys“? Ką galima atrasti joje apie 30-mečio J. Krikštaponio būsimos 1942 m. karinės tarnybos pabaigą byloje, kai tam 30-mečiui buvo tik nuo 9-ių iki 17-os metų?

 

     17.   IŠVADA  archyvų dokumentų apžvalgai

     Archyvų dokumentuose nepastebėti ir nuo visuomenės nuslėpti čia išvardinti aspektai reikalauja kruopštesnius atlikinėti tyrimus ir svarbiausius dokumentus viešinti. Toliau būtina iš naujo KRITIŠKAI tirti Ypatingojo archyvo apklausų-tardymų protokolus ir juose tirti psichologinius-kriminologinius galimų netikrų ar netikslių parodymų prielaidas, ką ir paminėjo savo Pažymoje Mindaugas Pocius dėl M. Kačiulio.

        Daug istorinės vertės yra karinių laipsnių kėlimo dokumentuose. Visi Pakėlimo lapai ir raportai laipsnių pakėlimams sudėti  į Kauno komendantūros ryšių karininko archyvinį aplankalą-bylą  Nr. 9 „Pakėlimo į aukštesniuosius laipsnius“. Keturis Pakėlimo lapus 2-iem egzemplioriais 1941 m. gruodžio 18 d. A. Impulevičius pateikia Ryšių karininkui Raportu Nr. 48. Tolimesnių tyrimų ir įdomumo dėlei pateikiu laipsnių kėlimų dokumentų VAIZDUS mėlynuose nuorodose šiems asmenims: 

   42 įseg.: kapit. Levinas Jono, s. Dominiko, 1897-02-15 Rygoje, Ūkio viršininko, B. Vado teisėmis, 6 klases gimnazijos, baigęs rusų Karo mokyklą 1917 m. Irkutcke, baig Aukšt. Karininkų kursus V laidą, dalyvavo 1920 m. kovose su lenkais, gali būt pakeltas į majoro laipsnį
   43 -įseg.Balsevičius Petras, s. Povilo 1914-08-20 Panevėžio mieste, Vyr. Bataliono sanit. gydytojas, Bataliono vado teisėmis nuo 1941-09-02, baigęs VDU medic. fak. ir kariūnų aspirantų kursus. (nėra LGGRTC)
   50 įseg. vokiečių kalba Dagys Anatolijus, Povilas, 1909-10-22 Biržų Daubiškiai
  53 įsegvokiškai užpildyta Mituzas Julius, Jenas, 1911-04-22 Šiaulių Žagarė
  54 įsegltn. Repšys Albinas, sūn Antano, 1909-06-27 Utenos a. Užpalių valšč. Kišūnų km., Ūkio viršininko (kuopos vado teisėmis) nuo 1941-09-15, baigęs 8 kl. gimnaz, Karo m-la XIV laida. Dalyvavo kovose: Pabėgdamas iš Raudon. Armijos su šarvuočiu atsišaudė ir vėliau šarvuotį su įgula perdavė vokiečių vadovybei. (Meižys)
  
55 įsegJaun. leitenantas Mažeika Vincas, s. Jono, 1911-01-28 Panevežio aps., Krekenavos v., Užliaušių km, Transporto būrio vadas, Liet. Univers, I-mo, kurs, Ekon.sk. XIX laida Karo m-los Priešlėkt ir prieššarvot. aps. kurs.
   59 įseg.
 11 Rez. Pol. Bat. vadui Raportas I-jų, pakelti iš majoro į pulkininko laipsnį Impulevičių Antaną
   60 įseg. kap. Narbutas Vacys, s. Vacio, 1901-10-03 K.a. Garliavos v. Sakalų vnk., I-jų L.A.D. Štavo ūkio sk. intendantas, baigęs 4 kl. gimn ir suaug gimn. už visą gimnziją 7 egz., Liet, Karo m-los IV laidą. Dalyvavo partizaniniame veikime nuo 1941 m. birželio 28 d. (LGGRTC sąraše nėra)

  

 

18 .  Pabaigai be pabaigos

     Pabaigai turiu pasakyti, jog ši Juozo KRIKŠTAPONIO biografijos problema dar negali turėti  pabaigos, kol normaliai - moksliškai nebus įtikinamai apdorota, nepalikdama jokių klaustukų. Todėl privalo susėsti neutralūs-nepolitizuoti mokslininkai įvairių sričių ir MATEMATIŠKAI išskaičiuoti pagal tikimybes asmens „kaltes“, taip, kai tai dabar daroma Keliautojų sporto čempionatuose, ar bet kokiuose kitose SUBJEKTYVIOSE sporto šakose. Juk dabar esame SUBJEKTYVIZME, nes J.Krikštaponio suėmimo-kalinimo dokumento, kuris akivaizdžiai išvežtas į Rusiją. Nesikartosiu. Todėl, norintiems kaltinti Didvyrį, prašau - iš Rusijos atvežti GESTAP-o dokumentus niekas netrukdo, įrodančius suėmimo-kalinimo laikotarpį. O tada jau bus galima spręsti-skaičiuoti kaltumo laipsnį, jei jo J.  K. kalinimas Kauno kalėjime bus ne 1941 metais. O kol nėra šio dokumento, tai reikia VADOVAUTIS PROTU IR SĄŽINE, kad neapkaltinus numirusiojo niekuo dėtais dalykais tais, prieš kuriuos jis pats turėjo būt labai nusistatęs.

     O, šiaip, neseniai telefonu kalbėjau su mokslininku Arūnu Bubniu, ir jį klaidingai informavau, kad, jis, savo knygoje apie Batalioną, neva, „neminėjo Juozo Krikštaponio“. Mat, jo knygos asmenvardžių sąraše buvo keletas Krištaponių, ir kažkaip tarp jųjų Juozo vardo nepastebėjau. Matyt, buvau įsijautęs į Ukrainoje vykstantį karą, ir akys buvo nukreiptos ten, kur dabar svarbiau ...

    Todėl dabar dar rašau žymiai išsamiau Genocido ir Rezistencijos tyrimo centrui. Ten  prie tos studijos pridedu dar ir PRIEDĄ Juozo Krikštaponio sporto aplinkos įtaką tolimesniam Lietuvos sporto meistriškumo augimui bei ... . Taip pat Mindaugas Pocius be Pažymos ir straipsnį GENOCIDAS IR REZISTENCIJA žurnale paskelbė, su kuriuo (su M. Pocių) analogiškai polemizuoju net kai kuriose temose, kaip apie Minską, arba plačiau, arba šiek tiek kitaip, pagal istoriko dėstomus ...

     Na, ir svarbiausia, didžiausią veikalą ruošiu TRIMS MERAMS Vidurio Lietuvos, prie kurios minėtas Šventosios upės žiauriausias mūšis vyko - ten apie jį duomenų gausą ir skiriu. Na, o patį trumpiausią - koncentruočiausią į LRT parašiau.

Taip, kad dar ne pabaiga - IKI SUSITIKIMO KITO ! ! !  

          

Laba diena!
PAPILDYMAS-1

     Vakar (t.y. liepos 4 d.) Ukmergės savivaldybėje vyko pasitarimas dėl Juozo Krikštaponio, apie kurį išsamiai galima pasiskaityti PAPILDYME-1.. Be to, šiandieną (liepos 05 d.) Žmogaus teisių ir kitų visuomeninių organizacijų yra  J. Krikštaponio atžvilgiu pareiškimas DĖL LR SEIMO ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO NETEISĖTO VEIKIMO PRIEŠ LIETUVOS LAISVĖS KOVOTOJŲ ATMINIMĄ.

     ATSIPRAŠAU už šiame Jums laiško 2-toje ir 3-čioje temose teksto susidubliavimą ir už kitas smulkias klaidas.  Todėl siūlau ištaisytą šį laišką-STUDIJĄ skaityti per internetą, per pavadinimą nuorodoje  SKUBI INFORMACIJA. Šią informaciją dar pildysiu - ruošiu kitam pranešimui labai svarbią informaciją su josios aplinkybėmis. Todėl geros Valstybės dienos paminėjimo!